Skip to main content

Factsheets

A result of the R4D project is to collect solutions/innovations from the different countries and publish the most helpful ones for the future as factsheets. Those are divided in 3 main Knowledge Areas:

Economic and social resilience
Technical efficiency
Animal welfare, Environment and Society

Feel free to navigate through the factsheets and find the corresponding videos and webinars, as well:
https://view.genially.com/666ab42a5473290014564e11/presentation-r4darbre-decision


FILTER

Knowledge Area TITLE DESCRIPTION LANGUAGE VIDEO PDF DOWNLOAD
Virtualne ograje​
Animal welfare Economic resilience Environment Social resilience
Žičnate ograje so delovno zahtevne, zahtevajo pogosto vzdrževanje in s prekomerno pašo onemogočajo učinkovitost paše. Virtualna ograja ponuja rešitev tovrstnim problemom. Investicijske stroške nam bo povrnil boljši izkoristek paše in posledično večja prireja mleka ter zmanjšani stroki dela in vzdrževanja ograje. download
Znižanje starosti ob prvi telitvi na 23-25 mesecev, rezultira v izboljšanju življenjske prireje in dobičkonosnosti​
Animal welfare Environment Society friendly Technical efficiency
Prav telitev pri starosti 23 - 25 mesecev poveča dobičkonosnost reje, pod pogojem, da telica pri tej starosti doseže primerno velikost okvirja. Kontrola rasti teleta od rojstva dalje je torej pogoj za zagotovitev ustreznega razvoja bodoče krave molznice, da ne ogrozimo njene prihodnje proizvodne zmogljivosti. download
Strategije remonta – kdaj moja krava ni več profitabilna?​
Social resilience Technical efficiency
Kot rejec krav molznic, morate na dnevni ravni sprejemati odločitve, ki vplivajo na vaše kmetovanje. Sprejemanj pravilnih odločitev je torej ključnega pomena. Šest rejcev krav molznic je podalo pobudo in pripravilo praktična orodja po meri za sektor prireje mleka. Razvoj orodja so opravili s pomočjo Boerenbond in ILVO operativne skupine in s podporo iz Evropskega Kmetijskega Sklada za razvoj podeželja. Orodje bo rejcem krav molznic pomagalo pri načrtovanju remonta črede. Orodje enostavno izračuna minimalno prirejo krave, da pokrije svoje stroške vzreje. To vedno velja za dve različni situaciji in sicer: Primerjava s prihajajočo plemensko telico oz. izračun minimalne količine prirejenega mleka za dosego praga rentabilnosti.​ download
Meritve mlade živine za ocenjevanje optimalne rasti​
Animal welfare Economic resilience
Z rednim opravljanjem meritev, kmet dobi boljšo predstavo o rasti mlade živine. Na primer kmet lahko v zgodnji fazi ugotovi, v kolikor rast živali ni optimalna in tako še pravočasno ukrepa. Optimiziranje rasti mlade živine vodi v nižje stroške vzreje, boljšo prirejo mleka, ko živali postanejo krave v laktaciji ter bolj trajnostno čredo zaradi višje življenjske prireje. Na splošno gledano meritve torej vodijo v bolj trajnostno kmetijstvo. download
Izboljšanje učinkovitosti gnojevke s pomočjo injiciranja v tla ter zmanjšanje izgub dušika in povečanje količine pridelkov​
Economic resilience Environment Society friendly
Uporaba cistern za gnojevko z možnostjo injiciranja gnojevke v tla, nam omogoča precizno aplikacijo gnojila direktno na mesto, od koder rastline črpajo hranila za svojo rast. Cisterne z možnostjo injiciranja gnojevke tako predstavljajo najboljšo možnost za povečanje učinkovitosti uporabe gnojevke, povečanje količine pridelka in so ob enem okolju prijazne. download
Strateška korekcija parkljev za izboljšanje zdravstvenega statusa in dolgoživosti črede​​
Animal welfare Economic resilience Technical efficiency
Šepavost predstavlja velik problem v dobrobiti živali znotraj sektorja reje krav molznic, ki vodi v finančne izgube. Strateška oz. rutinska korekcija parkljev predstavlja preventivno dobro prakso v kateri celotni čredi sistematično pregledamo in po potrebi korigiramo parklje. download
Avtomatsko napajanje telet​
Animal welfare Technical efficiency
Avtomatizirano napajanje telet je inovativna rešitev, ki pripomore k izboljšanju učinkovitosti dela in dobrobiti živali. S preciznim upravljanjem in individualnim pristopom k vsakemu teletu lahko dosežemo boljše proizvodne rezultate ob enem pa poskrbimo tudi za zdravje telet. download
Genomska ocena novorojenih telet​
Economic resilience Technical efficiency
Genomsko ocenjevanje novorojenih telet je proces, pri katerem nam njihova DNA lahko poda pomembne genetske informacije. Upravljanje črede, ki temelji na genetskih podatkih nam pomaga izboljšati plemenske vrednosti, prirejo, uporabnost in prilagojenost črede. Je bolj zanesljivo in učinkovito. Vsaka nova generacija predstavlja nov, večji genetski potencial. download
Uporaba seksiranega semena za povečanje števila rojstev telet ženskega spola​
Economic resilience Technical efficiency
Uporaba seksiranega semena je inovativna tehnologija, ki nam omogoča določitev spola nerojenega teleta z 90 % zanesljivostjo. Vendar pa uporabo ovira visok indeks osemenitev, višja cena tovrstnega semena in omejena količina semena ter plemenskih živali. Večja uporaba seksiranega semena lahko pomaga pri izboljšanju prireje tako mleka kot mesa, izboljša dobičkonosnost kmetij in pomaga pri izboljšanju okoljske trajnosti govedoreje. download
Avtomatizacija dela s pomočjo robotov za molžo in krmljenje​
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Reja krav molznic predstavlja veliko delovno obremenitev, predvsem vsakodnevno ponavljajoče se časovno vezane aktivnosti, kot je molža. To vodi v zmanjšano prilagodljivost na kmetiji in lahko stresno vpliva tudi na privatno življenje.Poleg tega pa je za to delo vedno težje najti usposobljene, kvalificirane delavce. V kolikor želimo zmanjšati število delovnih ur in povečati časovno prilagodljivost na kmetiji, olajšati delo ter zagotoviti skrb za živali na individualni ravni, se moramo pričeti fokusirati na avtomatizacijo delovnih procesov na kmetiji. download
Uporaba bolnišničnih boksov/bolnišnic​
Animal welfare Environment Technical efficiency
Živali, ki trpijo zaradi poškodb ali bolezni, navadno spremenijo svoje vedenje in imajo drugačne potrebe kot zdrave živali. Živali, ki zbolijo za nalezljivo boleznijo je potrebno ločiti od ostalih živali, da preprečimo nadaljnje širjenje bolezni. Uporaba bolnišničnih boksov nam ponuja rešitev tovrstnih izzivov.​ download
Orodje za izračun emisij toplogrednih plinov in sekvestracije ogljika (ogljični odtis) ter olajšanje odločitve o zmanjšanju emisij na kmetijah usmerjenih v tržno prirejo mleka​
Economic resilience Environment Social resilience
EU do leta 2030 planira zmanjšanje emisij iz kmetijstva za 25 % ter želi doseči klimatsko nevtralnost do leta 2050, glede na vrednosti iz leta 2018. Uporaba orodja za izračun ogljičnega odtisa kmete informira o njihovem prispevku k obremenitvi okolja in jim pomaga pri izvajanju ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in povečanje sekvestracije ogljika na njihovih kmetijah. download
Tehnologije za obvladovanje vročinskega stresa ​
Animal welfare Environment Technical efficiency
Vročinski stres negativno vpliva na zmogljivost, reprodukcijo, prehrano, zdravje in dobro počutje molznic. Selekcija za povečanje mlečnosti znižuje minimalni temperaturno-vlažnostni indeks (THI), pri katerem začne vročinski stres zmanjševati proizvodnjo mleka. Zasnova hlevov z vključitvijo hladilnih sistemov, je glavni način za zmanjšanje vročinskega stresa. Ventilatorji in pršilniki povečajo učinkovitost hlajenja živali. download
Zgodnje odkrivanje bolezni - kombinacija senzorjev in programske opreme, ki združuje informacije za oceno plodnosti, zdravja in lokacije živali.
Animal welfare Environment Technical efficiency
Zdravstvene motnje ne vplivajo le na dobro počutje krav molznic, ampak so povezane tudi z velikimi gospodarskimi izgubami na kmetiji. S sistemom za spremljanje krav, kot je uporaba senzorjev in drugih tehnologij, je mogoče kmete opozoriti takoj, ko pride do sprememb v presnovi, aktivnosti, vedenju ali prehranjevalnih vzorcih. download
Strategije za zmanjšanje emisij metana: ​ Zajeti metan se predela v bioplin s pomočjo mobilne naprave.​
Environment
Glavni cilj za zmanjšanje vpliva na podnebje je zmanjšanje emisij toplogrednega plina metana (CH4). Metan iz gnojevke, ki predstavlja približno 10-15 % emisij na kmetiji, je mogoče zajeti, predelati in ponovno uporabiti kot bioplin. Mobilna naprava omogoča učinkovito izrabo preostalih virov. download
Svetovalni in izvedbeni paket za povečanje biotske raznovrstnosti na mlečnih kmetijah ​
Environment Society friendly
Biotska raznovrstnost je ključnega pomena za planet in ljudi, saj ima ključno vlogo pri zagotavljanju ekosistemskih storitev, uravnavanju podnebja, opraševanju, ohranjanju zdravja tal in prilagajanju podnebnim spremembam. Vendar se biotska raznovrstnost trenutno zmanjšuje z neprimerljivo večjo hitrostjo, kar je eno od najnujnejših okoljskih vprašanj. download
MEGELŐZÉS: JÓ GYAKORLATOK ÉS BIOBIZTONSÁG​
Animal welfare Technical efficiency
A biobiztonság olyan struktúrák, eszközök és legjobb gyakorlatok (kezelés és viselkedés) összessége, amely megakadályozza a kórokozók bejutását és/vagy megakadályozza azok keringését. Ezért a hatékony megelőzés eléréséhez szilárd biológiai biztonsági tervre van szükség, amelynek célja az antimikrobiális szerek iránti igény csökkentése. download
AUTOMATA TAKARMÁNYKIOSZTÓ - AFS​
Animal welfare Economic resilience Social resilience Technical efficiency
A TMR (Total Mixed Ration) a legáltalánosabb takarmány a zárt tejelő tehenészetekben. A modern technológiának köszönhetően a takarmány-előkészítés és -kiosztás folyamata részben vagy teljesen automatizált, ami a gazdálkodás több aspektusára is pozitív hatással van. download
Bikakiválasztás szempontjai egy tejhasznú állományban
Economic resilience Technical efficiency
A tejtermelőnek számos genetikai és környezeti tényezőt kell figyelembe vennie a bikaválasztáskor. E tényezők közé tartozik a tenyészcél, az állomány genetikai szintje, az egyes állatokra vonatkozó genetikai információk, a rokonság, a technológiai körülmények, az input és a piaci árak. A párosítási döntés hosszú távú hatással van az állományra. download
Húsmarha fatával való keresztezés az állomány vágóértékének növelésére​
Economic resilience Technical efficiency
A tejtermelő bikaborjak ára nagyon alacsony vagy nulla. A megoldás az utánpótlásra nem szolgáló borjak értékének növelését szolgálja húsbikával való termékenyítéssel. download
Tejelő fajták keresztezése a termelés, az egészségi állapot, a termékenység és az életteljesítmény javítására
Economic resilience Technical efficiency
Az elmúlt évtizedekben a tejelő szarvasmarha-tenyésztésben főként a nagy mennyiségű tej előállítása állt a középpontban. Szinte minden fajtánál alkalmazzák a fajtatiszta módszert. A fajtatiszta tenyésztés az állategészségügyi paraméterek és a szaporodási tulajdonságok romlásához vezetett. A keresztezéssel történő heterózis azonban pozitív hatással van az állatok teljesítményére. download
Borjak genomikai tenyészértékbecslése
Economic resilience Technical efficiency
A borjak genomiális értékelése olyan folyamat, amelyben DNS-ük értékes genetikai információkat szolgáltathat. A genetikai információkon alapuló tenyészértk-becslés segít javítani az állomány tenyészértékét, termelékenységét, gazdasági értékét. Megbízható és hatékony, gyors genetikai előrehaladást eredményez. download
Technikai megoldások az ammnia kibocsájtás csökkentésére
Environment
Mivel a tejelő tehenek nagy mennyiségű nitrogént fogyasztanak a fehérjéken keresztül az takarmányukban, nagy mennyiségben ürül ki a vizelettel és a bélsárral. A trágyában a karbamid lebontásával képződik az ammónia, amelyet a karbamid mennyisége, a hőmérséklet, valamint a bélsár és a vizelet keveredésének mértéke segíti elő. Több tényezőtől függően a képződött ammónia egy része elpárolog a légkörbe. A légkörben lévő gáznemű ammónia nemkívánatos a környezetre és a közegészségügyre gyakorolt negatív hatása miatt, a levegőminőségre gyakorolt hatása miatt mind a vidéki, mind a városi területeken. download
Biogázüzem kialakítása​
Economic resilience Environment Technical efficiency
A biogáz üzemek fejlesztése a tejtermelő telepeken csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását és növeli a hígtrágya felhasználás hatékonyságát, megújuló energiává alakítva, megőrzi természetes műtrágya tulajdonságait. Ez a kettős előny csökkenti az energiaköltségeket, és összhangban van a fenntarthatósági célokkal, további bevételi forrást kínálva a gazdaságoknak. A fermentátum nem megfelelő kezelése azonban rosszabb környezeti hatásokhoz vezethet, mint a hígtrágya. download
Szabadforgalmú (Freewalk) tartási rendszer
Animal welfare
A szabadforgalmú istállózási rendszer egy pihenőboxok nélküli istálló. A múltban mélyalmos rendszereket fejlesztettek ki szalmával alomanyagként. A szabadforgalmú rendszerek fejlesztés alatt állnak különféle alomanyagokkal és tehenenként bőséges, tehenenként körülbelül 10-15 m2-es férőhellyel almozott területen, ahol a tehenek járhatnak és fekhetnek. A szabadforgalmú rendszer célja, hogy több mozgásteret biztosítson az állatok számára, valamint olyan trágyafrakciókat vagy trágyatermékeket biztosítson, amelyek javíthatják a talaj minőségét. Ebből a célból az ürüléket és a vizeletet áteresztő szintetikus padlón vagy homokágyon lehet leválasztani, vagy komposztált szerves anyagot, például fűrészport vagy faforgácsot lehet használni. download
LEAN menedzsment a gazdálkodásban
Social resilience
A Tejgazdasági Lean egy olyan irányítási rendszer, amely ösztönzi a termelés hatékonyságának folyamatos javítását, maximalizálja az értékteremtést és minimalizálja a veszteségeket minden tejtermék-termelési folyamatban. (Forrás: AHDB) download
Emberi erőforrás menedzsment, ösztönző rendszerek és finanszírozási juttatások az alkalmazottak megtartása érdekében, a termelési eredményekhez kötve
Economic resilience Social resilience
A mezőgazdaság már régóta a gazdálkodó családokra épül, akik biztosítják a legtöbb mezőgazdasági munkaerőt. Azonban csökkent a gazdálkodó családok száma, mivel a fiatalok vidékről a városokba vándorolnak munkavállalás és versenyképesebb jövedelemszerzés céljából. Hosszabb távon az új mezőgazdasági technológiák képesek segíteni a tehenészetek munkaerőigényét. download
Generációváltási stratégiák, támogatás és tervezés
Economic resilience Social resilience
A gazdálkodók átlagéletkora nagyon magas; az EU-ban a gazdálkodók egyharmada (32%) 65 éves vagy annál idősebb volt 2016-ban. Csak 11%-a 40 év alatti fiatal gazdálkodó. Az ingadozó jövedelmezőség, a vidéki munkahelyek alacsony presztízse, a demográfiai problémák és az egyre több szakpolitikai szabályozás kevésbé vonzóvá teszi a tejtermelést a fiatalok számára, hogy az ágazatban maradjanak. download
Széleskörű önképés a válságállóképesség növelése érdekében
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
A széleskörű önképzés a témák széles skáláját ölelheti fel, amelyek célja az egyén válságálló képességének fejlesztése. A reziliencia az alkalmazkodás, a felépülés és a boldogulás képessége a nehézségekkel, kihívásokkal és kudarcokkal szemben. Ez magában foglalja a személyes fejlődés és önképzés különböző formáit, amelyekbe fontos befektetni és elmélyülni. download
A tej értéknövelése: az A2A2 béta-kazein genotípus​
Economic resilience
Az A2A2 tejben az A2A2 béta-kazein van jelen, ellentétben az általános A1A1 béta-kazeint tartalmú tejjel. A béta-kazein A2A2 eredetileg jelen volt a szarvasmarha tejben, de idővel a tejelő szarvasmarhák szelekciója miatt felváltotta az A1A1 variáns. Az elmúlt néhány évben több országban létrehozták ugyancsak szelekcióval az A2A2 tej vonalat, ezzel is felértékelve ezt a résterméket, melynek kedvező élettani hatást . download
Izboljšanje hlevov iz vidika dobrobiti živali z možnostjo izpusta​
Animal welfare
Možnost izpusta kravam omogoča prosto gibanje in udobje, kar je skladno z najnovejšimi trendi dobrega počutja živali. Pri tem vse večjo vlogo igrata ozaveščenost javnosti ter pričakovanja potrošnikov glede ravnanja z živalmi. download
FreeWalk - Sistemi uhlevitve z enotno ležalno površino
Animal welfare
Sistem uhlevitve z enotno ležalno površino predstavlja hlev brez ležalnih boksov. V preteklosti je prevladovala predvsem reja na globokem nastilju. V tovrstnih sistemih uhlevitve je pomembno, da živalim v predelu z ležalno površino, kjer se lahko krave prosto gibljejo in počivajo, zagotovimo dovolj prostora, približno 10 do 15 m2 na kravo. Cilj sistema uhlevitve z enotno ležalno površino je zagotoviti več prostora za gibanje in počivanje živali ter pridobivanje kakovostnega organskega gnojila, ki lahko izboljša kakovost tal. V ta namen so bila razvita inovativna kapilarna tla, za katere je značilno ločevanje trdnega dela iztrebkov od tekočega. Poznamo pa tudi rejo krav molznic na peščeni podlagi (na mivki) ter rejo v hlevih s kompostno ležalno površino, v katerih se za nastilj uporablja organski material, kot sta žagovina ali lesni sekanci. download
Skupno delo na kmetiji​
Economic resilience Environment Social resilience
Kmetije, usmerjene v tržno prirejo mleka, navadno predstavljajo nekakšna družinska podjetja, kjer morajo starši, otroci, bratje in sestre ter drugi (vključno z zaposlenim osebjem) sodelovati skladno in povezano. To lahko vključuje tako vsakodnevno vodenje kmetije (vsakodnevna opravila), kot tudi dolgoročno strateško načrtovanje prihodnosti družine, ki vključuje teme, kot so določanje vrednosti, naložbe in pomembne spremembe v poslovanju. download
Uvedba LEAN na kmetiji
Economic resilience Social resilience
Lean predstavlja sistem oz. način upravljanja kmetij usmerjenih v tržno prirejo mleka, ki spodbuja nenehno izboljševanje učinkovitosti prireje, ustvarjanja dodane vrednosti in zmanjšanje izgub iz vseh vidikov prireje mleka. (Vir: AHDB) download
Dodana vrednost mleka: A2A2 mleko
Economic resilience
Za A2A2 mleko je za razliko od običajnega mleka, ki vsebuje beta kazein A1A1, značilna prisotnost beta kazeina A2A2. Beta kazein A2A2 je bil prvotno prisoten v kravjem mleku, vendar ga je s časoma zaradi genetske selekcije nadomestila različica A1A1. V zadnjih letih se zanimanje za mleko z A2A2 beta kazeinom ponovno povečuje, kar posledično predstavlja novo tržno nišo proizvodov. download
Dobre prakse pri vzreji telet vodijo v produktivnejše krave molznice
Animal welfare Economic resilience
Mlado živino pogosto spregledamo, saj nam neposredno vzreja le-te ne prinaša dobička. Vzreja kvalitetnih plemenskih telic je nujno potrebna za ohranjanje visoko produktivne črede krav molznic. Da bi dosegli cilje, kot je denimo telitev pri starosti 24 mesecev, je nujno potreben dober začetek. Ta spisek dejstev izpostavlja najpomembnejše dobre prakse za vzrejo telet, ki vodijo v vzrejo visoko-produktivnih krav molznic. download
Upravljanje s kolostrumom:​ Napajanje telet s kakovostnim kolostrumom pripomore k vzreji produktivnih krav molznic
Economic resilience Technical efficiency
Teleta se rodijo brez prisotnosti protiteles v krvi in so popolnoma odvina od kolostruma, ki ga zaužijejo takoj po rojstvu. Dober management kolostruma je zelo pomemben za vzrejo zdravih telet in kasneje produktivnih krav molznic. Kot rečeno, management kolostruma ni optimalen na vseh kmetijah, kar vsekakor vpliva na finančni vidik reje. download
Izboljšanje samooskrbe z beljakovinami s pomočjo izboljšanja managementa paše
Animal welfare Society friendly Technical efficiency
Izboljšanje uporabe travnikov in pašnikov preko izboljšanja le-teh bo pripomogla k izboljšanju samooskrbe z beljakovinami. Ključna pri tem je sinhronizacija dnevnih potreb živali z oskrbo s travo. download
Skupinska uhlevitev telet
Animal welfare Environment
Nastanitev telet v manjših skupinah po 2-7 telet pred odstavitvijo, blagodejno vpliva na dobro počitje živali v primerjavi z individualno uhlevitvijo ali namestitvijo v večjih skupinah. Individualna uhelvitev v sesni dobi teletu predstavlja stres, saj mu onemogoča socialno vedenje ter ima omejitev gibanja. Namestitev telet v večjih skupinah od 7 telet je prav tako povezana s povečano pojavnostjo bolezni dihal. download
Generacijske strategije nasledstva, podpora in načrtovanje​
Economic resilience Social resilience
„Povprečna starost kmetov je precej na koncu starostnega spektra; ena tretjina (32%) nosilcev kmetij v EU je bilo v letu 2016 starejših od 65 let. Le 11% nosilcev kmetij v EU je bilo mlajših od 40 let." Zaradi nestanovitne donosnosti, nizkega ugleda podeželskih služb, demografskih izzivov in vedno večjega števila političnih predpisov, postaja reja krav molznic za mlade vedno majn privlačna, da bi se zaposlili v tem sektorju. download
Routeplanner Dairy cattle (načrtovanje reje krav molznic)​ ​
Social resilience Technical efficiency
Mnogi rejci krav molznic niso dovolj informirani o višini stroškov in prihodkov na svojih kmetijskih gospodarstvih. Tovrstno znanje je nujno potrebno za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev. Namesto sprejemanja odločitev na podlagi lastnih občutkov, je bolje prilagoditi svoje poslovanje dejanskim rezultatom. Dodane vrednosti ne predstavlja le poznavanje lastnega podjetja, temveč tudi primerljivo znanje podobnih podjetij. Z zunanjo primerjavo je mogoče hitro prepoznati prednosti in slabosti in to znanje lahko pripomore k pravilnemu ukrepanju. Orodje za upravljanje lahko vključuje tako ekonomske kot tudi tehnične podatke. download
Cultures intermédiaires – Des fourrages bon marché et bénéfiques pour l’environnement
Environment Technical efficiency
Les ruminants sont capables de transformer des fourrages non comestibles par l’homme en protéines de haute qualité telles que celles du lait et de la viande. Dans la discussion sur leur futur rôle dans la production alimentaire mondiale, il existe de solides arguments pour que les surfaces de terres arables, de plus en plus réduites, soient principalement utilisées pour l’alimentation humaine et celles des ruminants, et soient basées sur le pâturage et les sous-produits d’alimentation humaine. Les couverts végétaux sont généralement cultivés entre deux cultures commerciales successives ou comme engrais vert, et labourés avant l'implantation de la culture suivante. Les espèces fourragères à courte durée de vie comme le ray-grass Westerwold ou italien, le colza fourrager, le chou fourrager et les vesces permettent, en plus de tous les services écosystémiques bénéfiques des cultures dérobées traditionnelles, une récolte supplémentaire de fourrage. La qualité fourragère des cultures dérobées est souvent sous-estimée. De nombreux agriculteurs du nord-ouest de l'Europe ont redécouvert le rôle des cultures dérobées en tant que stratégie visant à rendre leurs exploitations plus durables et plus résistantes. download
Biodiversiteitsmonitoring - ​ Een manier om de impact van landbouwpraktijken op de algemene biodiversiteit te beoordelen
Animal welfare Society friendly
In heel Europa beoordelen meerdere evaluatieprocessen de impact van landbouwpraktijken op de gewone biodiversiteit aan de hand van indirecte indicatoren. Aan de hand van een inventaris van landbouwpraktijken en agro-ecologische structuur kunnen conclusies worden getrokken over de impact van het boerenbedrijf op de algemene biodiversiteit. Dit stelt boeren in staat om binnen een gestructureerd kader over biodiversiteit te praten aan de hand van het voorbeeld van hun bedrijf. Binnen de zuivelketen zijn hulpmiddelen beschikbaar om deze processen effectief te gebruiken om een actieplan op te zetten voor het behoud van biodiversiteit op en rond het bedrijf. download
Hiilen sitominen maaperään käytännössä
Environment Technical efficiency
Ilmastokestävyys on yksi nykypäivän suurimmista haasteista ja hiilidioksidin hallinta on tärkeä osa onnistumista. Hiilen sitominen maaperään on tärkeä keino ja se liittyy läheisesti maaperän orgaanisen aineksen pitoisuuteen. Jotkin maanviljelykäytännöt, kuten maan muokkaamatta jättäminen ja pysyvä kasvipeite, lisäävät maaperän orgaanisen aineksen pitoisuutta. download
Samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders
Economic resilience Environment
Meer samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders kan gunstig zijn voor beide. De voordelen die worden behaald hangen af van de afspraken die worden gemaakt, maar kunnen onder andere bestaan uit het overhevelen van drijfmest van melkveebedrijven naar akkerbouwbedrijven, het op contract telen van voedergewassen of ruil van land tussen akkerbouw en melkveebedrijven. download
Toepassing van nieuwe begrazingssystemen om de marktwaarde van melk te verhogen
Animal welfare
Nieuw Nederlands Weiden is de oplossing voor melkveehouders die meer vers gras willen omzetten in melk, met een eenvoudig en gemakkelijk toe te passen systeem. Dit systeem is handig voor zowel melkveehouder als koe, omdat het voor beiden elke dag duidelijk is waar ze aan toe zijn. ​ download
Améliorer l'autonomie énergétique des rations en cultivant des plantes riches en énergie telles que les céréales ou betteraves fourragères et remplacer les concentrés
Animal welfare Economic resilience
L'alimentation des animaux est un facteur très important de l'efficacité de l’exploitation. Elle est également un facteur clé du bien-être, de la santé, de la longévité et de la reproduction des animaux ainsi que de la durabilité économique de la ferme. Le choix de l’éleveur pour composer la ration peut avoir une incidence significative, non seulement sur la quantité et la qualité du lait, mais aussi sur les performances économiques globales de l'exploitation. download
Technologijos k karščio streso valdymui
Animal welfare Environment Technical efficiency
Karščio stresas neigiamai veikia pieninių galvijų produktyvumą, reprodukciją, mitybą, sveikatą ir gerovę. Esant karščio stresui pradeda mažėti pieno gamybą. Pagrindinė priemonė karščio stresui sumažinti yra gyvūnų laikymo patalpos su įmontuota vėsinimo sistema. Ventiliatoriai ir vandens čiurkšlės arba miglos padidina garuojančio vėsinimo efektyvumą. download
Ankstyvas ligų nustatymas jutiklių ir programinės įrangos derinys, integruojantis informaciją, kad būtų galima įvertinti gyvūnų vaisingumą, sveikatą ir buvimo vietą
Animal welfare Environment Technical efficiency
Sveikatos sutrikimai ne tik neigiamai veikia melžiamų karvių gerovę, bet ir yra susiję su dideliais ūkio ekonominiais nuostoliais. Naudojant karvių stebėsenos sistemą, pavyzdžiui, jutiklius ir kitas technologijas, ūkininkai gali būti įspėti, kai tik pasikeičia rujos, aktyvumo, elgsenos ar ėdimo įpročiai. download
Frühzeitige Erkennung von Krankheiten
Animal welfare Environment Technical efficiency
Gesundheitsstörungen beeinträchtigen das Wohlbefinden von Milchkühen und sind mit erheblichen wirtschaftlichen Verlusten verbunden. Mit einem Kuhüberwachungssystem, das z. B. Sensoren und andere Technologien einsetzt, können Landwirte alarmiert werden, sobald sich das Wiederkauverhalten, das Aktivitätsmuster sowie das Fressverhalten ändern. download
Vervangingsstrategie – wanneer is mijn koe niet meer rendabel?
Economic resilience Technical efficiency
Als melkveehouder neem je dagdagelijks beslissingen die een impact hebben op het uiteindelijke bedrijfsresultaat. De juiste keuzes maken is dan ook enorm belangrijk. Zes melkveehouders namen daarom initiatief om de sector vooruit te helpen via het aanbieden van praktische op maat gemaakte tools voor de melkveesector. De ontwikkeling gebeurde samen met Boerenbond en ILVO via een Operationele Groep en met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Deze tool heeft tot doel de melkveehouder te ondersteunen bij beslissingen omtrent vervanging strategie. Er wordt op een gemakkelijke wijze berekend hoeveel een (reforme) koe nog minimaal moet produceren om uit de kosten te geraken. En dit telkens voor 2 mogelijke situaties: vergelijking met een aankomende vaars en berekening van de minimale productie om kostendekkend te zijn. download
Praktijken om koolstof in de grond op te slaan
Environment Technical efficiency
Klimaatbestendigheid is één van de belangrijkste uitdagingen van vandaag en koolstofbeheer is belangrijk om hierin te slagen. Inderdaad, koolstofopslag in de bodem is een belangrijke hefboom. Deze opslag is nauw afhankelijk van het niveau van organische stof in de bodem. Sommige landbouwpraktijken zijn hiervoor gunstig, zoals niet-kerende grondbewerking en permanente vegetatiebedekking. download
Favoriser le contact mère/veau pour améliorer santé et bien-être animal. ​ Vaches nourrices
Animal welfare Society friendly
Les systèmes de contact mère-veau (CCC), où les veaux sont logés avec les vaches laitières, sont développés et évalués pour permettre aux animaux d'exprimer des comportements maternels et d'allaitement plus naturels. Les veaux dans les systèmes CCC ont généralement des croissances plus élevées, notamment avant le sevrage, que les veaux élevés de manière conventionnelle. Différentes stratégies de gestion sont basées sur le niveau de contact maternel et d'allaitement autorisé. Voici décrit un système CCC avec vaches nourrices. download
Aumentar el pastoreo frente a la alimentación concentrada para aumentar el valor añadido​
Animal welfare
Comprender los deseos de los consumidores puede ayudar a agregar valor a la leche (productos). Se ha descubierto que los consumidores se preocupan por la sostenibilidad, el bienestar animal y el pastoreo, sin embargo, a pesar de ver un mayor valor en los sistemas que apoyan el bienestar animal, la disposición a pagar no va necesariamente de la mano con las preferencias de los consumidores. Una de las preferencias más evidentes de los consumidores es tener leche de vacas lecheras que tengan un grado relativamente mayor de libertad de movimiento, típico de los sistemas de paseo libre, ya sea con o sin pastoreo, de acuerdo con su comportamiento natural y/o que se ajuste a la imagen cultural. download
Advies- en implementatiepakket voor biodiversiteit op melkveebedrijven
Environment Society friendly
Biodiversiteit is cruciaal voor zowel de planeet als de mens en speelt een belangrijke rol bij het leveren van ecosysteemdiensten, klimaatregulatie, bestuiving, het behouden van de bodemgezondheid en aanpassing aan klimaatverandering. Echter, de biodiversiteit neemt momenteel in een ongekend tempo af, wat een van de meest urgente milieuproblemen creëert. download
Cooperación entre agricultores para optimizar la eficiencia de las eficiencia entre agricultores y ganaderos
Economic resilience Social resilience
Estimular la cooperación entre los agricultores ahorra o crea nuevos recursos. La puesta en común de estos recursos ayuda a optimizar la explotación. Esta cooperación puede adoptar diferentes formas y activar diferentes palancas. Ayuda a que la granja sea más resiliente. La cooperación fortalece los vínculos entre los actores dentro de una comunidad en un área determinada. download
Selekcijski indeks in genetska selekcija za izboljšanje karakteristik v čredah krav molznic
Animal welfare Economic resilience
Selekcijski indeksi nam omogočajo lažje odločitve pri odbiri staršev naslednje generacije . Odločitev odbire živali ima dolgotrajni učinek na prihodnost v tržno prirejo mleka usmerjene kmetije, saj je njen učinek trajen in kumulativen. Vzreja je eden izmed ključnih načinov povečevanja trajnosti govedoreje. download
Krmni dodatki za zmanjšanje produkcije v vampu nastalega metana​
Environment
Različni krmni dodatki, vključeni v prehrano krav molznic, lahko zmanjšajo sproščanje metana iz prebavil živali. Mnoge države si prizadevajo za ogljično nevtralnost in zmanjšanje emisij metana iz prebavil prežvekovalcev predstavlja eno izmed možnosti za dosego tega cilja. download
Napajanje telet s pomočjo vedra s cucljem ali napajalnim koritom
Animal welfare Economic resilience Social resilience
Tradicionalno večinoma kmetje teleta hranijo s pomočjo veder. Napajanje telet s pomočjo cucljev, veder s cucljem ali napajalnih korit, zagotavlja večjo motivacijo za sesanje in lahko posledično prepreči navzkrižno sesanje. download
Izboljšanje zdravja, plodnosti in dolgoživosti v rejah krav molznic z namenom izboljšanja dohodka na kmetiji in zmanjšanja negativnega vpliva na okolje
Animal welfare
Izboljšanje zdravja, plodnosti in dolgoživosti krav molznic je večplastna naloga z daljnosežnimi koristmi.Izboljšanje dobrobit živali lahko občutno poveča dohodke na kmetiji in zmanjša negativen vpliv reje krav molznic na okolje. V nadaljevanju je opisana celovita strategija za dosego teh ciljev. download
Les pratiques de stockage du carbone dans le sol
Environment Technical efficiency
La résilience climatique est l’un des défis actuels majeurs et la gestion du carbone est importante pour y parvenir. En effet, la séquestration du carbone dans les sols en est un levier important. Cette séquestration dépend étroitement du niveau de matière organique (MO) du sol. Certaines pratiques agricoles lui sont bénéfiques comme l'absence de labour et le couvert végétal permanent. download
Stabulazione con accesso all’esterno
Animal welfare
Fornire alle bovine l’accesso all’esterno, consentendo loro di muoversi liberamente e assicurando il loro comfort è un concetto che si allinea con i trend attuali del benessere animale. I consumatori hanno infatti consapevolezza e aspettative sempre maggiori in merito. download
Il Lean Mangement nell’azienda agricola
Social resilience
Il Lean management è un sistema che favorisce il continuo miglioramento nell’efficienza produttiva, massimizzando la creazione di valore e minimizzando le perdite nei diversi step della produzione.​ (Fonte: AHDB) download
Terapia selettiva in asciutta (usando test sul latte)
Animal welfare Environment Society friendly
L’antibiotico-resistenza è diventato un problema di salute pubblica di grande importanza. I farmaci che vengono usati per portare gli animali in asciutta contengono antibiotici. Fare terapia selettiva in asciutta significa che non tutte le vacche ricevono questi farmaci, ma solo quelle che hanno problemi di salute. Ciò contribuisce a ridurre l’uso degli antibiotici nella produzione del latte (si stima che il 50% delle vacche possa evitare il trattamento antibiotico in questa fase). download
Biodiversity monitoring – ​ A way to assess the impact of farming practices on ordinary biodiversity
Environment Society friendly
Across Europe multiple evaluation processes assess the impact of farming practices on ordinary biodiversity, using indirect indicators. Through an inventory of agricultural practices and agroecological structure, conclusions can be made on the impact of the farm on ordinary biodiversity. This allows for farmers to talk about biodiversity within a structured framework through the example of their farm. Within the dairy chain, tools are available to effectively use these processes to set up an action plan to preserve biodiversity on and around the farm. download
Catch crops - cheap and environmental beneficial forages​
Environment Technical efficiency
Ruminants are able to transform non-human-edible forages to high quality protein such as milk and meat. In the discussion of the future role of ruminants in global food production, there are strong arguments that the decreasing area of arable land mainly should be used for human nutrition and ruminant nutrition should mainly be based on grasslands and by-products from food production. Cover crops (=catch crops or intermediate crops) are usually grown between successive cash crops and are grown as green manure and ploughed in before establishment of the succeeding crop. Short lived forage species like Westerwold or Italian ryegrass, forage rape, fodder kale and vetches allow, besides all beneficial ecosystem services of traditional catch crops, additional harvesting of forage. The forage quality of catch crops is often underestimated. Many farmers in northwestern Europe have rediscovered the role of growing catch crops as strategy to make their farms more sustainable and resilient. download
Improve feed energy self-sufficiency through growing feed energy crops such as fodder beets and grains that can replace concentrates​
Animal welfare Economic resilience
The feeding of dairy animals is a very important factor in the efficiency of farm production. It is also a key factor in animal welfare, health, longevity, duration of economic use and reproduction. The farmer's choice of feed ingredients can have a significant impact not only on the quantity and quality of the milk, but also on the overall economic performance of the farm.​ download
System to provide live reports on feed-intake and efficiency based on weighing system on mixer wagon
Economic resilience Technical efficiency
Accuracy while weighing and adding the individual feed elements is essential to produce a feed mix that is optimized for the energy and nutritional needs of animals. There are several systems that, by attaching a unit on the weighing system of the mixer wagon, can provide live recording of weight to an app that is accessible on handheld terminals. The app can provide accurate data on consumption of feedstocks, the components of the rations and the ability to monitor feed costs and dry matter intake and more, depending on the specific app. download
Application of new grazing systems to increase market value of milk
Animal welfare
Nieuw Nederlands Weiden (‘Grazing New Dutch Style’) is the solution for dairy farmers who want to convert more fresh grass into milk, with a simple and easy-to-fit system. This system is convenient for both dairy farmer and cow, because it is clear to both where they stand every day. download
Housing technology for heat stress management
Animal welfare Environment Technical efficiency
Heat stress negatively affects the performance, reproduction, nutrition, health, and welfare of dairy cattle. Selection for increasing milk yields is lowering the minimum temperature-humidity index (THI) at which heat stress starts to depress milk production. Housing design, including cooling systems, is the primary way to reduce heat stress. Fans and water soakers or misters increase evaporative cooling effectiveness. download
Early detection of diseases - combination of sensors and software integrating information to assess fertility, health and location of animals​
Animal welfare Environment Technical efficiency
Health disorders not only negatively affect the wellbeing of dairy cows but are also associated with significant economic losses to the farm. With a cow monitoring system such as use of sensors and other technologies, farmers can be alerted as soon as there are changes in rumination, activity, behavioural or eating patterns. download
Luonnon monimuotoisuus lypsykarjatiloilla
Environment Society friendly
Luonnon monimuotoisuus on elintärkeää sekä maapallolle että ihmisille. Se on avainasemassa ekosysteemipalvelujen tuottamisessa, ilmaston säätelyssä, pölytyksessä, maaperän terveyden ylläpitämisessä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Luonnon monimuotoisuus vähenee kuitenkin tällä hetkellä ennennäkemätöntä vauhtia, mikä on yksi kiireellisimmistä ympäristökysymyksistä. download
Strategisk klovbeskæring for at forbedre besætningens sundhed og øge levetid
Animal welfare Economic resilience Technical efficiency
Halthed er en betydelig bekymring for dyrevelfærd inden for mælkeindustrien og medfører økonomiske tab. Strategisk klovbeskæring, også kendt som rutinemæssig klovbeskæring, er en forebyggende praksis, hvor hele besætningen får undersøgt deres klove (og beskåret, hvis det er nødvendigt). download
Forbedret adgang til vand for kalve før fravænning for at forbedre indtag af koncentrat, hydrering og velfærd
Animal welfare Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Vigtigheden af at give drikkevand til kalve for forbedret produktion og dyrevelfærd er bredt anerkendt. Dog antyder undersøgelser og dyrevelfærds vurderingsordninger, at mange mælkekalve ikke har tilstrækkelig adgang til drikkevand. download
Brug af kønssorteret sæd til at øge antallet af kviekalve
Economic resilience Technical efficiency
Kønsselekteret sæd er en innovativ teknologi, der tillader forudbestemmelse af kalvens køn med omkring 90% pålidelighed. Teknologiens udbredelse blevet hindret af lavere befrugtningsrater, høje omkostninger og begrænset tilgængelighed af sæd og tyre. Øget anvendelse af kønsselekteret sæd kan bidrage til at forbedre effektiviteten, øge bedriftens rentabilitet og forbedre den miljømæssige bæredygtighed af kvægproduktionen. download
Anvendelse af LEAN ude på bedriften
Social resilience
LEAN er et ledelsessystem, der fremmer kontinuerlig forbedring af produktionseffektiviteten med det formål at maksimere værdiskabelse og minimere tab under produktionen. (Source: AHDB) download
Tiltræk arbejdskraft ved at tilbyde en attraktiv arbejdsplads
Animal welfare Economic resilience Social resilience
Rekruttering og ledelse bliver stadig mere betydningsfuld inden for landbruget, da et stigende antal af landmænd begynder at få ansatte. Det er derfor vigtigt at skabe en attraktiv arbejdsplads for at tiltrække og fastholde medarbejderne. download
Forbedret kvalitet af rådgivnings tjenester
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Kvalitetsrådgivnings tjenester danner grundlag for succesfulde beslutninger, personlig og faglig vækst, samt langvarig succes. Forbedring af kvaliteten af rådgivningstjenester, forudsætter udvikling af en strategi, hvilket vil blive beskrevet på dette fakta ark. En forbedring af kvaliteten af rådgivningstjenester, der anvendes I mælke industrien, kan være afgørende for bæredygtigheden og succesen af mælkeproduktionen download
Routeplanner til malkekvæg
Economic resilience Technical efficiency
Mange mælkeproducenter har ikke tilstrækkelig viden om omkostningsniveauet og indtægterne på deres besætning. Denne viden er afgørende for at træffe korrekte ledelsesbeslutninger. I stedet for at træffe beslutninger baseret på intuition er det bedre at tilpasse besætningen baseret på faktiske resultater. Ikke kun er kendskabet til ens egen besætning af merværdi, men også sammenlignelig viden fra lignende virksomheder. Gennem ekstern sammenligning kan styrker og svagheder hurtigt identificeres, og denne viden kan lede til korrekt handling. Et ledelsesværktøj kan omfatte både økonomiske og tekniske modeller. download
Pašarinių augalų energijos didinimas, auginant pašarinius runkelius ir grūdus, kurie gali pakeisti koncentratus
Animal welfare Economic resilience
Pieninių gyvūnų šėrimas yra labai svarbus veiksnys nuo kurio priklauso ūkio gamybos efektyvumas. Taip pat gyvūnų gerovė, sveikatingumas, ilgaamžiškumas, ūkinio naudojimo trukmė, vaisa. Ūkininko pasirinkimas dėl pašarų sudedamųjų dalių gali turėti didelės įtakos ne tik pieno kiekybei ir kokybei, bet ir bendriems ūkio veiklos ekonominiams rezultatams. download
LEAN taikymas pienininkystės ūkyje
Social resilience
LEAN – tai valdymo sistema, skatinanti nuolat gerinti gamybos efektyvumą, maksimaliai sukuriant vertę ir mažinti nuostolius kiekviename pieno gamybos procese. (Šaltinis: AHDB) download
Bendradarbiavimas tarp ūkininkų
Economic resilience Environment
Glaudesnis bendradarbiavimas tarp augalininkystės ir pienininkystės ūkininkų gali būti naudingas abiem pusėms. Gauta nauda priklauso nuo abiejų šalių susitarimų, tai gali būti srutų pervežimas iš pieno ūkių į kito ūkininko laukus, pašarų ar tam tikrų kultūrų auginimą pagal iš anksto sudarytas sutartis arba kiti ūkio veiklos paslaugų mainai. download
Mehr Weidegang statt Stallfütterung,​ um Konsumentenwünschen entgegen zu kommen und Wertschöpfung der Milch zu verbessern
Animal welfare
Der Respekt von Verbraucherwünschen kann dazu beitragen, den Wert von Milch(erzeugnissen) zu erhöhen. Verbraucher betonen, dass Nachhaltigkeit, Tierschutz und Weidehaltung Ihnen wichtig sind. Man stellt jedoch fest, dass die Zahlungsbereitschaft von Verbrauchern nicht mit deren Ansprüchen an bestimmte Produktionssysteme (Milch von Kühen mit hohem Grad an Bewegungsfreiheit, Freilandhaltung mit oder ohne Weidegang, Ausleben von natürlichen Verhalten, etc. ) einhergeht. download
Spezialisiertes Fachwissen in bestimmten Bereichen der Landwirtschaft
Animal welfare Economic resilience Environment Society friendly Technical efficiency
Die Milchviehhaltung ist sehr komplex und erfordert Fachkenntnisse in den unterschiedlichsten Bereichen wie Tiergesundheit, Zucht, Ernährung und Umweltmanagement. Hier können externe Dienstleister ihr spezialisiertes Wissen und Fähigkeiten beitragen, welche intern möglicherweise nicht vorhanden sind, und sie spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften und der Förderung der Nachhaltigkeit.​ download
Cross breeding with dairy breeds to improve performance, health fertility and longevity​
Economic resilience Technical efficiency
In the past few decades, the focus in dairy cattle breeding has been mainly on the production of high volumes of milk. Pure-breeding is used in almost all breeds. Purebred and pedigree breeding has led to a deterioration in animal health parameters and reproduction traits. However, heterosis through crossbreeding has a positive effect on the fitness of the animals. download
Croisement avec des races laitières pour améliorer les performances, la santé, la fertilité et la longévité
Economic resilience Technical efficiency
Au cours des dernières décennies, l'élevage des vaches laitières s'est principalement concentré sur la production de volumes élevés de lait. L'élevage en race pure est utilisé dans presque toutes les races. L'élevage en race pure et en pedigree a entraîné une détérioration des paramètres de santé animale et des caractéristiques de reproduction. Cependant, l'hétérosis par le biais de croisements a un effet positif sur la condition physique des animaux. download
Suivi de la biodiversité - Un moyen d'évaluer l'impact des pratiques agricoles sur la biodiversité ordinaire
Environment Society friendly
A travers l’Europe, de multiples processus d’évaluations permettent d’évaluer l’impacte des pratiques agricoles sur la biodiversité, en utilisant des indicateurs indirects. Grâce à un inventaire des pratiques agricoles et des structures agroécologiques, des conclusions peuvent être tirées quant à l'impact de l'exploitation sur la biodiversité ordinaire. Cela permet aux agriculteurs de s’intéresser à la biodiversité par un travail structuré s’appuyant sur l’exemple de leur propre exploitation. Au sein de la chaîne laitière, des outils sont disponibles pour utiliser efficacement ces processus afin de mettre en place un plan d'action visant à préserver la biodiversité au sein et autour de l'exploitation. download
Strategie ograniczania strat podczas przechowywania kiszonki​
Animal welfare Economic resilience Society friendly Technical efficiency
Strategie redukujące straty przy przechowywaniu kiszonek są kluczowe dla uzyskania wysokiej jakości paszy i odporności ekonomicznej gospodarstw. Odpowiednie metody zbioru, pakowania oraz optymalizacja warunków przechowywania, mogą znacznie ograniczyć straty w ilości i jakości kiszonki. Strategie te opierają się nie tylko na nowoczesnych technologiach, ale i na dokładnym monitorowaniu i planowaniu. Takie kompleksowe podejście poprawia produktywność zwierząt oraz zrównoważenie środowiskowe produkcji rolniczej.​ download
Ulepszone obory z dostępem na zewnątrz dla większego dobrostanu zwierząt​
Animal welfare
Zapewnienie krowom dostępu do świeżego powietrza, umożliwienie im komfortu i swobodnego poruszania się to koncepcja, która wpisuje się w aktualne trendy w zakresie dobrostanu zwierząt gospodarskich. Ogromne znaczenie ma tutaj zwiększona świadomość społeczna i oczekiwania konsumentów dotyczące traktowania zwierząt. ​ download
Inseminatiestrategie – Insemineer met het juiste rietje ​
Economic resilience Technical efficiency
Als melkveehouder neem je dagdagelijks beslissingen die een impact hebben op het uiteindelijke bedrijfsresultaat. De juiste keuzes maken is dan ook enorm belangrijk. Zes melkveehouders namen daarom initiatief om de sector vooruit te helpen via het aanbieden van praktische op maat gemaakte tools voor de melkveesector. De ontwikkeling gebeurde samen met Boerenbond en ILVO via een Operationele Groep en met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Deze tool heeft tot doel de melkveehouder te ondersteunen bij het maken van zijn inseminatiestrategie. Er wordt op een eenvoudige wijze aangetoond wat de financiële meeropbrengst kan zijn als een melkveehouder gebruik maakt van gesekst sperma en gebruikskruisingen. Via deze tool kan ook de optimale situatie voor zijn bedrijf worden gesimuleerd.​ download
Increase grazing vs indoor feeding to meet customer desires and added milk value​
Animal welfare
Understanding consumer desires may help in adding value to milk (products). Consumers are found to care about sustainability, animal welfare and grazing - however, despite seeing higher value in systems that support animal welfare the willingness to pay does not necessarily go together with consumer preferences. One of the more apparent consumer preferences is having milk from dairy cows that have a relative higher degree of movement freedom, typical for free walk systems either with or without grazing, in line with their natural behaviour and/or fitting with cultural image. ​ download
Biodiversity advisory and implementation package for dairy farms ​
Environment Society friendly
Biodiversity is crucial for both the planet and people, playing a key role in providing ecosystem services, regulation of the climate, pollination, maintaining soil health and adaptation to climate change. However, biodiversity is currently declining at an unparalleled rate, creating one of the most urgent environmental issues.​ download
On Farm Milk Sales​
Economic resilience Social resilience Society friendly
Many farms have invested in fresh milk vending machines as a means of diversifying and getting more money for their milk. While these can be very successful there are the lot things that need to be got right and pit-falls that need to be avoided.​ download
Elektriciteitsproductie op het bedrijf​
Economic resilience Environment
De afgelopen jaren werden gekenmerkt door stijgende elektriciteitsprijzen en een toenemende vraag naar energie. In veel Europese landen zijn richtlijnen opgesteld voor fotovoltaïsche productie. Vanwege de afhankelijkheid van melkveebedrijven van elektriciteit, de beschikbaarheid van dakruimte en de economische rentabiliteit overwegen steeds meer bedrijven een fotovoltaïsche installatie. ​ download
Meersoortenweides (MSS) - gebruik van voederkruiden voor verbeterde opbrengst van voeder, opname van voedingsstoffen en biodiversiteit​
Environment Technical efficiency
Meersoortenweides (Multispecies Swards of MSS) die een verscheidenheid aan planten bevatten, waaronder grassen, peulvruchten, koolsoorten en kruiden. Wanneer ze worden gecombineerd in een weiland, wortelen de soorten op verschillende dieptes, waardoor ze meer voedingsstoffen en vocht in de grond kunnen opnemen, wat de bodemgezondheid bevordert en de biomassa van het weiland vergroot. De diepe worteldiepte van kruidensoorten, zoals cichorei en weegbree, verhoogt de koolstofopslag en verbetert de droogtetolerantie van meersoortenweides. Bovendien helpen diverse weilanden de biodiversiteit te verbeteren, met name bestuivers, en kunnen ze helpen om nitraatverlies vanuit het weiland te verminderen door een lagere stikstofbemestingsbehoefte.​ download
Heropvoeden en informeren van het (jonge) publiek over landbouw​ - "Fro de Bauer" (vraag het aan de boer) -​
Social resilience
Er circuleren veel vooroordelen over moderne landbouw. Om deze te weerleggen, nam een groep van Luxemburgs plattelandsjongeren en jonge boeren het initiatief om de feiten te communiceren via objectieve artikelen en actieve public relations-werkzaamheden. download
Gestione del colostro: fornire ai vitelli un colostro di qualità adeguata per diventare vacche produttive
Economic resilience Technical efficiency
I vitelli nascono senza anticorpi nel sangue e dipendono totalmente dagli anticorpi contenuti nel colostro che bevono dopo la nascita. Una buona gestione del colostro è estremamente importante per allevare vitelli sani, ma anche vacche produttive. Tuttavia, in molti allevamenti la gestione del colostro non è ottimale, il che ha ovviamente un impatto finanziario. download
Piano sanitario della mandria realizzato con il veterinario
Animal welfare Economic resilience Technical efficiency
Una corretta gestione della salute degli animali è fondamentale per migliorarne il benessere e aumentarne la produttività. La creazione di un piano sanitario della mandria (PSM) con un veterinario aiuta a mitigare il rischio di malattie e a rivedere lo stato di salute attuale della mandria. Il piano dovrebbe delineare le strategie di prevenzione e i protocolli di trattamento. download
Valutazione genomica dei vitelli appena nati
Economic resilience Technical efficiency
Attraverso la valutazione genomica si possono ottenere preziose informazioni genetiche dal DNA dei vitelli appena nati. La gestione della mandria basata sulle informazioni genetiche aiuta a migliorare il suo valore, la produttività e la conformazione della mandria. Ogni nuova generazione rappresenta un nuovo e più elevato potenziale genetico. download
Stabulazione in gruppo dei vitelli
Animal welfare Society friendly
La stabulazione dei vitelli in piccoli gruppi di 2 7 capi prima dello svezzamento presenta vantaggi in termini di benessere rispetto alla stabulazione individuale e a quella in gruppi più grandi La stabulazione individuale nel periodo di allattamento è stressante per i vitelli perché impedisce il comportamento sociale e limita i loro movimenti La stabulazione dei vitelli in gruppi più grandi (oltre 7 capi) è associata a una maggiore incidenza di malattie respiratorie download
Migliorare la salute, la fertilità e la longevità delle mandrie da latte per garantire un reddito maggiore agli allevatori e ridurre gli effetti negativi sull'ambiente Citazione di
Animal welfare
Migliorare la salute, la fertilità e la longevità delle mandrie da latte è un compito multiforme con benefici di vasta portata. Oltre a migliorare il benessere degli animali, può aumentare in modo significativo il reddito degli allevatori e ridurre gli impatti ambientali negativi. Di seguito viene descritta una strategia completa per raggiungere questi obiettivi. download
Gestione delle risorse umane, incentivi e benefits economici legati ai risultati produttivi
Economic resilience Social resilience
L'agricoltura si è basata a lungo sulle famiglie contadine per fornire la maggior parte della manodopera agricola. Il numero di aziende a conduzione familiare è diminuito, a causa dell’esodo delle nuove generazioni dai territori rurali verso le città alla ricerca di un impiego in grado di fornire un reddito maggiore. Nel lungo periodo, le nuove tecnologie agricole possono contribuire ad affrontare le sfide del fabbisogno di manodopera nelle aziende lattiero casearie. download
Corsi di formazione per veterinari sulla consulenza per la prevenzione
Animal welfare Economic resilience Technical efficiency
Formare i veterinari per fornire supporto sulle misure preventive per la salute animale è essenziale. I corsi di formazione dovrebbero prevedere tematiche come I piani vaccinali, Il controllo dei parassiti, la nutrizione e la valutazione dello stato di salute. download
Gestione del flusso di cassa
Economic resilience Society friendly Technical efficiency
La produzione di latte basata sui foraggi è stagionale e porta ad un andamento altalenante nel flusso di cassa aziendale. Per questo, un consulente che si occupi di pianificare il flusso di cassa può aiutare l’allevatore nella gestione annuale, migliorando la sua serenità e la resilienza della sua azienda. download
Provide farmers with a bull selector tool to identify available sires that are consistent with their breeding goal
Economic resilience Technical efficiency
This tool helps to identify the most complementary match between the chosen sires and females in the herd to maximize the chance of producing high genetic merit offspring, but also a more consistent herd. Both genetic and genomic selection are important and provide complementary information. download
Community supported agriculture on dairy farms
Economic resilience Social resilience Society friendly
Community-supported agriculture (CSA) is a contract based partnership between farmers and consumers. The basic idea is that a fixed circle of consumers finances a farm and thus ensures their own supply of sustainable and high-quality food. It is an alternative socio-economic model of agriculture and food distribution that allows producers and consumers to share the risks of agriculture. The members advance money to the farmer for seeds, wages and agricultural equipment, decide together with the farmer what and how to produce and in return receive their share of fruit, vegetables, dairy products and meat. download
Attract workforce/employee cooperation
Economic resilience Social resilience Society friendly
Recruitment and managing the workforce (or human resource management) is becoming more important in agriculture since an increasing number of farms have employees. Creating anattractive workplace is important for attracting and retaining staff. download
CAP'2ER, een hulpmiddel om koolstofvoetafdrukken te beoordelen en innovaties te ondersteunen
Environment
Consumenten, politici en melkveehouders maken zich steeds meer zorgen over de milieu-impact van boerderijen en meer specifiek over de koolstofuitstoot, als onderdeel van de uitdaging van klimaatverandering. download
Technische oplossingen om ammoniakemissies te beperken
Environment
Omdat melkkoeien grote hoeveelheden stikstof via eiwitten in hun voeding opnemen, wordt een grote hoeveelheid uitgescheiden in urine en ontlasting. In mest wordt ammoniak gevormd door de afbraak van ureum en dit wordt bevorderd door de hoeveelheid ureum, de temperatuur en de mate waarin mest en urine worden gemengd. Afhankelijk van verschillende factoren wordt een deel van de gevormde ammoniak vervluchtigd in de atmosfeer. Gasvormige ammoniak in de atmosfeer is ongewenst vanwege de negatieve invloed op het milieu en de volksgezondheid, vanwege het effect op de luchtkwaliteit in zowel landelijke als stedelijke gebieden. download
Strategieën om de uitstoot van methaan te verminderen: Methaan opvangen en via een mobiele installatie verwerken tot biogas
Environment
Een belangrijk doel om de impact op het klimaat te verminderen is het verminderen van de uitstoot van het broeikasgas methaan (CH4 ). Methaan uit mest (ongeveer 10-15% van de landbouwemissies) kan worden opgevangen om te worden verwerkt en hergebruikt als biogas. Een mobiele installatie kan het gebruik van de reststroom mogelijk maken. download
Agroforestry op melkveebedrijven
Animal welfare Environment Society friendly
Decennialang werden percelen gegroepeerd en bomen omgehakt om de teelt van landbouwgrond te vergemakkelijken. Tegenwoordig experimenteren sommige boeren met het planten van bomen/heggen binnen percelen om verschillende redenen: om schaduw te bieden aan de dieren, om een microklimaat te creëren dat gunstig is voor de grasgroei, om de biodiversiteit te vergroten, om de productie te diversifiëren (bijv. boomgaarden, houtsnippers als strooisel). download
Persoonlijke ontwikkeling over een breed spectrum van onderwerpen om de weerbaarheid te vergroten
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Persoonlijke ontwikkeling omvat een breed scala aan onderwerpen die gericht zijn op het verbeteren van iemands veerkracht. Veerkracht is het vermogen om je aan te passen, te herstellen en te gedijen bij moeilijkheden, uitdagingen en tegenslagen. Het omvat verschillende aspecten van persoonlijke groei en zelfverbetering die belangrijk zijn om in te investeren en te verdiepen. download
Les prairies fourragères multi espèces l'utilisation d'herbes fourragères pour améliorer le rendement fourrager, l'assimilation des nutriments et la biodiversité
Environment Technical efficiency
Les prairies multi espèces sont des prairies composées d'une variété de plantes comprenant des graminées, des légumineuses, des brassicacées et des herbes Lorsqu'elles sont combinées dans un pâturage, les espèces s'enracinent à différentes profondeurs, ce qui leur permet d'accéder à davantage de nutriments et d'humidité dans le sol, favorisant ainsi une meilleure santé du sol et une augmentation de la biomasse du pâturage L'enracinement profond des espèces d'herbes, telles que la chicorée et le plantain, augmente la séquestration du carbone et améliore la tolérance à la sécheresse des prairies multi espèces En outre, des pâturages diversifiés contribuent à améliorer la biodiversité, en particulier les pollinisateurs, et peuvent aider à réduire les pertes de nitrates des pâturages grâce à des besoins moindres en engrais azotés. download
SYSTÈMES D'ALIMENTATION AUTOMATIQUE SAA
Animal welfare Economic resilience Social resilience Technical efficiency
La RTM (ration totale mélangée) est le système d'alimentation le plus courant dans l'élevage laitier en bâtiment Grâce à la technologie moderne, le processus de préparation et de distribution des aliments est partiellement ou totalement automatisé, ce qui a des effets positifs sur plusieurs aspects de la gestion de l'exploitation download
Practices to capture carbon in the soil
Environment Technical efficiency
Climate resilience is one of today’s major challenge and carbon management is important to succeed on it. Indeed, carbon sequestration in the soil is an important lever. This sequestration is closely dependent of soil organic matter level. Some agricultural practices are benefit for it like no tilling and permanent vegetal cover. download
Epandage de lisier à faibles émissions par application du lisier directement sur le sol ou sous la couche d'herbe
Environment Society friendly Technical efficiency
L'épandage de lisier pour répondre aux besoins des prairies signifie que le lisier est épandu au bon endroit et au bon moment pour fournir de l'azote facilement disponible (c'est à dire de l'azote ammoniacal) afin de soutenir la croissance des prairies et d'augmenter la teneur en matière organique du sol L'utilisation ciblée du lisier peut en partie réduire la nécessité d'utiliser des engrais chimiques à forte consommation d'énergie et basés sur des intrants non renouvelables L'utilisation d'équipements d'épandage de lisier à faibles émissions ( permet de réduire les émissions d'ammoniac, d'améliorer la qualité de l'eau, de réduire les odeurs et d'accroître l'efficacité environnementale et économique de la culture de l'herbe download
ENCOURAGER L'UTILISATION DE POMPES À VIDE À VITESSE VARIABLE L'UTILISATION DE POMPES À VIDE À VITESSE VARIABLE, LE PRÉ REFROIDISSEMENT DU LAIT ET L'OPTIMISATION DES CYCLES DE CHAUFFAGE DE L'EAU. ET L'OPTIMISATION DES CYCLES DE CHAUFFAGE DE L'EAU RÉDUIRE L
Environment Technical efficiency
Les scénarios actuels de changement climatique et de crise climatique imposent de travailler, à tous les égards, de manière beaucoup plus efficace et économique. Dans le secteur laitier, les systèmes conventionnels de pompes à vide ne tiennent généralement pas compte des besoins en air, qui varient considérablement tout au long du cycle. L'entraînement à vitesse variable détermine exactement la quantité de vide dont le système a besoin et régule la vitesse de la pompe. Le résultat est une pompe qui fonctionne à une vitesse beaucoup plus basse la plupart du temps et qui nécessite moins d'électricité pour effectuer son travail. En outre, la chaleur dégagée par les réservoirs de refroidissement peut être utilisée pour chauffer l'eau. Grâce à ces deux mesures, de plus en plus d'agriculteurs peuvent améliorer leur efficacité énergétique et réduire leur consommation d'énergie et d'eau, ainsi que leurs émissions de CO2. download
BIOGAZ COMMENT UTILISER LES EFFLUENTS BOVINS
Economic resilience Environment
La réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'amélioration de l'utilisation des effluents et l'augmentation de l'utilisation de l'énergie verte sont des priorités absolues dans les exploitations laitières. La digestion anaérobie des effluents/déchets d'élevage permet d'atteindre ces objectifs. Les installations de biogaz permettent aux producteurs de ruminants d'obtenir des crédits de carbone en raison des émissions évitées par le stockage des effluents et parce que le biogaz, qui est une source d'énergie renouvelable, peut remplacer les sources d'énergie fossiles. download
Attirer la main d'oeuvre/la coopération avec les employés
Economic resilience Social resilience Society friendly
Le recrutement et la gestion de la main d'oeuvre (ou gestion des ressources humaines) deviennent de plus en plus importants dans l'agriculture, étant donné qu'un nombre croissant d'exploitations agricoles emploient des salariés. La création d'un lieu de travail attrayant est importante pour attirer et retenir le personnel. download
Améliorer la qualité des services de conseil
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Des services de conseil de qualité sont la base d'une prise de décision réussie, d'un développement personnel et professionnel et d'un succès à long terme. L'amélioration de la qualité des services de conseil passe par l'élaboration d'une stratégie, que nous décrivons dans cette fiche d'information. L'amélioration de la qualité des services de conseil fournis au secteur laitier est cruciale pour la durabilité et le succès de l'élevage laitier. download
Coopération entre agriculteurs et producteurs laitiers
Economic resilience Environment
Une bonne coopération entre agriculteurs et producteurs laitiers peut être bénéfique pour les deux. Les avantages dépendent des accords conclus entre eux, incluant le transfert de lisier, la culture sous contrat de fourrage ou de cultures pour les exploitants laitiers ou l'échange de terres entre les exploitations de labour et les exploitations laitières download
Näin kasvatat vasikasta korkeatuottoisen lypsylehmän
Animal welfare Economic resilience
Nuorkarja jää usein huomiotta, koska sen katsotaan ennemmin tuottavan kustannuksia kuin tuloja. Laadukkaiden hiehojen kasvattaminen on kuitenkin välttämätöntä lypsykarjojen ylläpitämisessä. Hyvä alku elämälle on välttämätöntä, jotta voidaan saavuttaa keskeiset tavoitteet kuten ensimmäinen poikiminen 24 kuukauden iässä. Tässä tietokortissa esitellään hyviä toimintaperiaatteita vasikkakasvatuksessa, joilla saadaan korkeatuottoisia lypsylehmiä. download
Valkuaisomavaraisuus kasvuun tehokkaalla laidunnuksella
Environment Society friendly Technical efficiency
Laidunruohon kulutuksen lisääminen parantamalla nurmen ja laidunmaiden hoitoa auttaa parantamaan valkuaisomavaraisuutta. Laidunten hoidon avaintekijä on eläinten päivittäisten tarpeiden ja ruohon tarjonnan synkronointi. download
Monilajiset nurmet (MSS) - rehuyrttien käyttö rehusadon, ravinteiden hyväksikäytön ja biodiversiteetin parantamiseksi
Environment Technical efficiency
Monilajiset nurmet ovat nurmia, joissa on laaja kirjo kasveja, kuten nurmi-, palko-, ristikukkais- sekä yrttikasveja. Seoksen eri lajien juuret ulottuvat eri syyvyyksiin ja saavat siten enemmän ravinteita ja kosteutta maaperästä. Ne parantavat näin maaperää ja lisäävät laidunten biomassaa. Yrttilajien kuten sikurin ja heinäratamon syvä juuristo parantaa hiilen sidontaa ja monilajisten nurmien kuivuudenkestävyyttä. Lisäksi monipuoliset laitumet auttavat parantamaan biodiversiteettiä (erityisesti pölyttäjien osalta) ja auttavat vähentämään laidunten typpitappioita pienemmän typpilannoitustarpeen vuoksi. download
Työn automatisointi lypsy- ja ruokintarobottien avulla
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Karjakoon kasvattaminen tilalla lisää työmäärää, koska erityisesti säännöllisesti toistuvien, aikaan sidottujen työtehtävien kuten lypsämisen määrä kasvaa. Tämä vähentää jouston mahdollisuutta tiloilla vähentäen mahdollisuutta palautua vapaa-ajalla. Lisäksi koulutettuja ja kyvykkäitä työntekijöitä on yhä vaikeampi löytää. Töiden automatisoinnilla pyritään lyhentämään työaikaa, lisäämään ajallista joustoa, helpottamaan työn tekemistä ja tarjoamaan yksilöllistä hoitoa karjalle. download
Kestävät lehmät parantavat taloudellista tulosta ja vähentävät haitallisia ympäristövaikutuksia
Animal welfare
Lypsykarjan terveyden, hedelmällisyyden ja pitkäikäisyyden parantaminen on monitahoinen tehtävä, jolla on kauaskantoisia hyötyjä. Eläinten hyvinvoinnin parantamisen lisäksi se voi parantaa merkittävästi tuloja sekä vähentää tuotannon ympäristövaikutuksia. Alla on kuvattu kattava strategia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. download
Pitkä vierihoito vasikoiden terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi - Imettäjälehmäsysteemi
Animal welfare Society friendly
Vasikoiden vierihoito tarkoittaa sitä, että lypsylehmien vasikat kasvatetaan kontaktissa lehmien kanssa. Näin eläimille tarjotaan mahdollisuus luonnollisten käyttäytymismallien kuten vapaan imemisen ja emokäyttäytymisen toteuttamiseen. Vierihoitovasikat kasvavat useimmiten tavanomaisesti kasvatettuja vasikoita paremmin varsinkin ennen vieroitusta. Eri vierihoitomalleissa emäkontaktin ja imemisen määrä vaihtelevat. Tässä tietokortissa kuvataan yhdenlainen imettäjälehmäsysteemi. download
LEAN-ajattelun soveltaminen maatilalla
Social resilience
Maidontuotannon LEAN on johtamistapa, joka rohkaisee jatkuvaan kehittämiseen tuotantotehokkuuden lisäämiseksi. LEAN maksimoi lisäarvon tuottamisen ja minimoi tappiot päivittäisessä toiminnassa lypsykarjatilalla. (Lähde: AHDB) download
Sukupolvenvaihdoksen strategiat, tuki ja suunnittelu
Economic resilience Social resilience
Maanviljelijöiden keski-ikä on pitkälti ikähaarukan vanhimmasta päästä; kolmannes (32%) EU:n maanviljelijöistä oli yli 65-vuotiaita vuonna 2016 ja nuoria alle 40-vuotiaita viljelijöitä oli vain 11%. Vaihteleva kannattavuus, maatalouden työpaikkojen arvostuksen vähäisyys, maaseudun autioituminen ja hallinnollisen taakan kasvu vähentävät maidontuotannon houkuttelevuutta nuorten keskuudessa. download
Ruoantuotannon arvoketjut läpinäkyviksi
Economic resilience Society friendly
Alkutuotannossa on useita haasteita, jotka liittyvät hintojen epävakauteen, riippuvuuteen välittäjistä, epätasaarvoiseen kilpailuun, tuotantokustannusten nousuun ja hintojen avoimuuden puutteeseen. Elintarvikkeiden arvoketjujen läpinäkyvyyden parantaminen on tärkeää, jotta voidaan kerätä, analysoida ja jakaa tietoa tuotannosta, jakelusta, hinnoista ja markkinoista haasteiden ratkaisemiseksi.Tämä esimerkki on Espanjan Baskimaasta. download
Kassavirtojen hallinta
Economic resilience Society friendly Technical efficiency
Nurmipohjainen maidontuotanto on kausiluonteista, ja sen vuoksi maatilayrityksen kassavirta vaihtelee. Kassavirtasuunitelma-sovellus auttaa viljelijöitä hallitsemaan kassavirtaansa paremmin koko vuoden ajan, mikä vähentää henkistä kuormitusta ja parantaa maatilan resilienssiä. download
Working together on a farm Quote
Economic resilience Social resilience Society friendly
Dairy farms are typically family ventures were parents, children, siblings and others (including employed staff) need to work together in a coherent and cohesive manner. This can include the day to day running of the farm (daily tasks) to the longer-term strategic future of the farm which includes topics such as setting values, investments and significant changes to the business. download
Cooperation between tillage and dairy farmers
Economic resilience Environment
Increased co-operation between tillage and dairy farmers can be beneficial to both parties. The benefits achieved depend on the arrangements made between both but include slurry transfer from dairy to tillage farms, contract growing of fodder or tillage crops for dairy farmers or the swapping of land between the tillage and dairy farms. download
Selektives Trockenstellen
Animal welfare Environment Society friendly
Die Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen ist zu einem wichtigen gesellschaftlichen Gesundheitsproblem geworden. Trockensteller sind antibiotikahaltige Medikamente, die in der Milchproduktion zum Trockenstellen der Milchkühe, also zur Umstellung in die nicht laktierende Phase, eingesetzt werden. Das selektive Trockenstellen von Milchkühen bedeutet, dass nicht alle Kühe systematisch, sondern nur gesundheitsauffällige Kühe mit Antibiotika trockengestellt werden. Selektives Trockenstellen trägt daher maßgeblich zur Verringerung des Einsatzes antimikrobieller Mittel in der Milchproduktion bei (laut Schätzungen 50 der Kühe könnten ohne Antibiotikum trockengestellt werden) download
Selective dry cow therapy (using milk recordings)
Animal welfare Environment Society friendly
The spread of antibiotic resistance has become a major public health problem. Dryers are antibiotic-containing drugs that are used in milk production to dry off dairy cows, i.e. to switch them to the non-lactating phase. The selective drying-off of dairy cows means that not all cows are systematically dried off with antibiotics, but only cows with health problems. Selective drying off therefore makes a significant contribution to reducing the use of antimicrobials in milk production (according to estimates: 50% of cows could be dried off without antibiotics). download
Améliorer l'autosuffisance en protéines en améliorant la gestion des prairies​
Animal welfare Environment Society friendly Technical efficiency
L'augmentation de la consommation d'herbe pâturée grâce à une meilleure gestion des prairies et des pâturages contribuera à améliorer l'autosuffisance en protéines. La clé de la gestion des pâturages consiste à synchroniser les besoins quotidiens des animaux avec l'offre d'herbe.​ download
Maximiser les performances du fourrage afin de réduire l’apport en concentré – ensilage d’herbe
Economic resilience Technical efficiency
Les ruminants ont une capacité unique à convertir les matières premières fibreuses en produits laitiers et carnés de haute qualité grâce à une évolution géniale : le rumen. Le rumen héberge des microbes fibrolytiques qui permettent d'utiliser, par exemple, de l'herbe qui n'est pas directement comestible pour l'homme. La culture de l'herbe fournit de nombreux services écosystémiques tels que le piégeage du carbone, l'amélioration de la biodiversité, la réduction de l'érosion, la capture des nutriments, l'amélioration de la structure du sol, etc. Les fourrages fibreux sont des aliments naturels pour les ruminants et favorisent la santé de leur système digestif. En règle générale, les aliments à base d'herbe sont également moins chers que les aliments concentrés. Tous ces facteurs jouent en faveur d'une utilisation accrue de l'herbe dans l'alimentation des ruminants, mais cela nécessite la production d'aliments à base d'herbe de bonne qualité. download
Le trèfle violet en seul composant pour l’ensilage peut être bénéfique ​​
Environment Technical efficiency
Le trèfle violet (Trifolium pratense) peut être très bénéfique, particulièrement pour son habilitée à fixer le nitrogène grâce à des bactéries symbiotiques, Rhizobium, présentent sur ses nodules racinaires. Cela permet de développer la biodiversité, et c’est aussi un composant ayant des caractéristiques favorables en alimentation chez les ruminants. Cependant, le trèfle violet est une plante à faible résistance et dont les prairies ne durent jamais plus de deux ans. download
Les prairies fourragères multi-espèces - l'utilisation d'herbes fourragères pour améliorer le rendement fourrager, l'assimilation des nutriments et la​ biodiversité
Environment Technical efficiency
Les prairies multi-espèces sont des prairies composées d'une variété de plantes comprenant des graminées, des légumineuses, des brassicacées et des herbes. Lorsqu'elles sont combinées dans un pâturage, les espèces s'enracinent à différentes profondeurs, ce qui leur permet d'accéder à davantage de nutriments et d'humidité dans le sol, favorisant ainsi une meilleure santé du sol et une augmentation de la biomasse du pâturage. L'enracinement profond des espèces d'herbes, telles que la chicorée et le plantain, augmente la séquestration du carbone et améliore la tolérance à la sécheresse des prairies multi-espèces. En outre, des pâturages diversifiés contribuent à améliorer la biodiversité, en particulier les pollinisateurs, et peuvent aider à réduire les pertes de nitrates des pâturages grâce à des besoins moindres en engrais azotés.​ download
Production d’électricité sur l’exploitation​
Economic resilience Environment
Ces dernières années ont été marquées par la hausse du prix de l’électricité et de l’augmentation des besoins. Des directives nationales ont été orientées sur la production d’énergie solaire locale. La dépendance des exploitations laitières vis-à-vis de l’électricité, la disponibilité des bâtiments agricoles ainsi que la rentabilité économique, font que de plus en plus d‘exploitations envisagent l’installation de panneaux photovoltaïques. download
Amélioration de la santé, de la fertilité et de la longévité des élevages laitiers afin d’augmenter les revenus des éleveurs et réduire les effets négatifs sur l’environnement​
Animal welfare
L'amélioration de la santé, de la fertilité et de la longévité des troupeaux laitiers est une tâche à multiples facettes qui présente des avantages considérables. Outre l'amélioration du bien-être des animaux, elle permet d'augmenter sensiblement les revenus des agriculteurs et de réduire les effets négatifs de l'élevage laitier sur l'environnement. Une stratégie globale visant à atteindre ces objectifs est décrite ci-dessous.​ download
Indicateurs clés de performance/indicateurs économiques de chaque exploitation, y compris des indicateurs sectoriels pour l'étalonnage des performances​
Economic resilience Social resilience
De nombreux éleveurs laitiers ne connaissent pas suffisamment le niveau des coûts et des revenus de leur exploitation laitière. Cette connaissance est essentielle pour prendre des décisions de gestion correctes. Au lieu de prendre des décisions basées sur l'intuition, il est préférable d'ajuster les opérations de l’exploitation sur la base d'informations précises. La connaissance de sa propre exloitation et d'autres exploitations similaires apporte une valeur ajoutée à la prise de décision. Grâce aux comparaisons externes, les forces et les faiblesses peuvent être rapidement identifiées et cette connaissance peut donner lieu à une action appropriée. Un outil de gestion peut comprendre des données économiques et techniques.​ download
Dobre praktyki w zakresie odchowu cieląt prowadzące do uzyskania
Animal welfare Economic resilience
Młode bydło może być często pomijane jako przychówek, a nie źródło dochodu. Hodowla wysokiej jakości jałówek jest niezbędna do utrzymania stad bydła mlecznego. Aby osiągnąć kluczowe cele (np. wiek pierwszego wycielenia w 24 miesiącu), niezbędny jest dobry start w życie. Niniejszy arkusz informacyjny zawiera zarys dobrych praktyk w zakresie odchowu cieląt, które prowadzą do uzyskania wysokowydajnych krów mlecznych. download
Plan zdrowia stada opracowany z weterynarzem​
Animal welfare Economic resilience Technical efficiency
Dobry stan zdrowia zwierząt jest kluczem do poprawy ich dobrostanu i zwiększenia produktywności. Stworzenie planu zdrowia stada (HHP) z weterynarzem pomaga zmniejszyć ryzyko chorób i dokonać przeglądu aktualnego stanu zdrowia stada. Plan powinien określać strategie zapobiegawcze, a także protokoły leczenia. download
Wskaźniki hodowlane i selekcja genetyczna w celu poprawy charakterystyki stada bydła mlecznego​
Animal welfare Economic resilience
Indeksy hodowlane mogą pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji hodowlanych, tj. wyborze krów i buhajów, które będą rodzicami następnego pokolenia. Decyzje hodowlane mają długoterminowy wpływ na przyszłość gospodarstwa mlecznego, ponieważ efekt hodowli jest trwały i kumulatywny. Hodowla jest jednym z głównych sposobów wpływania na zrównoważony rozwój hodowli bydła. download
BIOGAZ - JAK WYKORZYSTAĆ ODCHODY BYDLĘCE​
Economic resilience Environment
Redukcja emisji gazów cieplarnianych, lepsza utylizacja odchodów i zwiększenie wykorzystania zielonej energii są głównymi priorytetami w gospodarstwach mlecznych. Fermentacja beztlenowa odchodów zwierzęcych przyczynia się do realizacji tych celów. Biogazownie umożliwiają uzyskanie kredytów węglowych zarówno ze względu na emisje, których uniknięto dzięki składowaniu odchodów, jak i dlatego, że biogaz, który jest odnawialnym źródłem energii, może zastąpić źródła kopalne. download
Poprawa zdrowia, płodności i długowieczności stad bydła mlecznego
Animal welfare
Poprawa zdrowia, płodności i długowieczności stad bydła mlecznego to wieloaspektowe zadanie przynoszące daleko idące korzyści. Oprócz poprawy dobrostanu zwierząt, może znacznie zwiększyć dochody rolników i zmniejszyć negatywny wpływ hodowli bydła mlecznego na środowisko. Poniżej opisano kompleksową strategię osiągnięcia tych celów.​ download
System wolnostanowiskowy w oborach​
Animal welfare
System wolnostanowiskowy to obora bez boksów. W przeszłości opracowano systemy głębokiej ściółki ze słomą jako materiałem ściółkowym. Obecnie rozwijane są systemy wolnostanowiskowe z różnymi materiałami ściółkowymi i dużą przestrzenią około 10 do 15 m2 na krowę w obszarze legowiskowym. Celem systemu chowu wolnostanowiskowego jest stworzenie większej przestrzeni do poruszania się dla zwierząt, a także zapewnienie obornika lub jego produktów, które mogą poprawić jakość gleby. W tym celu kał i mocz można oddzielić na przepuszczalnej syntetycznej podłodze lub ściółce z piasku, lub można użyć kompostowanego materiału organicznego, takiego jak trociny lub wióry drzewne.​ download
Wsparcie i stymulacja w zakresie coachingu kariery
Economic resilience Technical efficiency
Doświadczenie i wiedza zdobyte z biegiem czasu nie wystarczą już do prowadzenia gospodarstwa. Prowadzenie gospodarstwa wymaga ciągłego podejmowania decyzji i normalne jest, że rolnicy nie mogą robić wszystkiego równie dobrze. Jeśli okaże się, że masz więcej talentu lub chęci do niektórych zadań niż do innych, zadaj sobie pytania, takie jak: czego chcę, co mogę zrobić dobrze i dokąd zmierzam?​ Coaching kariery może być dla Ciebie!​ download
Zastosowanie LEAN w gospodarstwie rolnym​
Society friendly
Czym jest LEAN?​ Dairy Lean to system zarządzania, który zachęca do ciągłego doskonalenia wydajności produkcji, maksymalizując tworzenie wartości i minimalizując straty w każdym procesie produkcji mleka.​ (Źródło: AHDB)​ download
Poprawa jakości usług doradczych​
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Wysokiej jakości usługi doradcze są podstawą skutecznego podejmowania decyzji, rozwoju osobistego i zawodowego oraz długoterminowego sukcesu. Poprawa jakości usług doradczych wymaga opracowania strategii, którą opisujemy poniżej. Poprawa jakości usług doradczych świadczonych dla sektora mleczarskiego ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i sukcesu hodowli bydła mlecznego. ​ download
Wartość dodana do mleka: przypadek A2A2​
Economic resilience
Mleko A2A2 charakteryzuje się obecnością beta-kazeiny A2A2, w przeciwieństwie do powszechnie dostępnego mleka, które zawiera głównie beta-kazeinę A1A1. Beta kazeina A2A2 była pierwotnie obecna w mleku bydlęcym, ale z czasem, ze względu na selekcję genetyczną, która miała miejsce u bydła mlecznego, została zastąpiona wariantem A1A1. W ciągu ostatnich kilku lat w kilku krajach utworzono linie produkcyjne i marketingowe mleka A2A2, doceniając ten niszowy produkt.​ download
Aumentar la autosuficiencia proteínica mediante la mejora de la gestión de los pastos ​​
Animal welfare Environment Society friendly Technical efficiency
Aumentar el consumo de hierba mediante una mejor gestión de los pastos y pastizales contribuirá a mejorar la autosuficiencia proteínica. La clave de la gestión de los pastos es sincronizar las necesidades diarias de los animales con el suministro de hierba.​ download
APLICACIÓN DE ESTIÉRCOL ADAPTADA A LAS NECESIDADES DE LAS PLANTAS​
Economic resilience Environment Social resilience
La fertilización con estiércol es una ayuda biológica para los cultivos y permite reducir el uso de fertilizantes químicos, pero puede suponer una perturbación potencial del sistema "suelo-cultivo" y provocar efectos negativos en el medio ambiente (suelo, agua y aire) cuando no se realiza correctamente. La siguiente práctica puede minimizar los efectos secundarios de las intervenciones agronómicas y maximizar los beneficios. download
Automatización del trabajo mediante robots de ordeño y alimentación​
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
La cría de ganado lechero en las explotaciones conlleva una mayor carga de trabajo, sobre todo debido a las actividades periódicas y de duración determinada, como el ordeño. Esto reduce la flexibilidad de las explotaciones y puede tener efectos estresantes en la vida personal. Además, cada vez es más difícil encontrar trabajadores cualificados. Para lograr los objetivos de reducir las horas de trabajo y aumentar la flexibilidad horaria, facilitar el trabajo y ofrecer un cuidado individualizado de los animales del rebaño, las explotaciones se están centrando en automatizar los procesos de trabajo​ download
Esparcimiento de purines con bajas emisiones mediante la aplicación de purines directamente sobre el suelo o bajo la capa de hierba​
Environment Society friendly Technical efficiency
La aplicación de purines en función de las necesidades de las praderas significa aplicar los purines en el lugar y el momento adecuados para proporcionar nitrógeno fácilmente disponible (es decir, nitrógeno amoniacal) que favorezca el crecimiento de las praderas y aumente el contenido de materia orgánica del suelo. El uso selectivo de los purines puede reducir en parte la necesidad de utilizar fertilizantes químicos de alto consumo energético basados en insumos no renovables. El uso de equipos de esparcimiento de purines de bajas emisiones (LESS) es una forma de reducir las emisiones de amoníaco, mejorar la calidad del agua, reducir los olores y aumentar la eficiencia medioambiental y económica del cultivo del césped.​ download
Desarrollar una planta de biogás
Economic resilience Environment Technical efficiency
El desarrollo de plantas de biogás en granjas lecheras reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y aumenta la eficiencia del uso de los purines, convirtiéndolos en energía renovable y preservando sus propiedades fertilizantes naturales. Este doble beneficio reduce los costos de energía y está en línea con los objetivos de sostenibilidad, ofreciendo un flujo de ingresos adicional en las granjas. Sin embargo, el manejo inadecuado del digestato puede conducir a peores impactos ambientales que los purines.​ download
Mejora de la salud, la fertilidad y la longevidad de los rebaños lecheros para proporcionar mayores ingresos a los ganaderos y reducir el efecto ambiental negativo​
Animal welfare
Mejorar la salud, la fertilidad y la longevidad de los rebaños lecheros es una tarea multifacética con beneficios de gran alcance. Además de mejorar el bienestar animal, puede aumentar significativamente los ingresos de los ganaderos y reducir los impactos ambientales negativos de la ganadería lechera. A continuación se describe una estrategia integral para lograr estos objetivos.​ download
Estrategias, apoyo y planificación de la sucesión generacional​
Economic resilience Social resilience
" La edad media de los agricultores es muy superior; un tercio (32 %) de los jefes de explotación de la UE tenía 65 años o más en 2016. Solo el 11 % de los jefes de explotación de la UE eran jóvenes agricultores menores de 40 años." La volatilidad de la rentabilidad, el escaso prestigio de los empleos rurales, las cuestiones demográficas y el creciente número de normativas políticas hacen que la ganadería lechera resulte menos atractiva para que los jóvenes permanezcan en el. download
Improved barns for greater animal welfare with outdoor access Advice
Animal welfare
Providing cows with access to the outdoors, allowing them to move freely and ensuring cow comfort, is a concept that fits well with current trends in farm animal welfare Increased public awareness and consumer expectations of the treatment of animals are of great importance here. download
Strategies to reduce silage storage losses
Animal welfare Economic resilience Environment Technical efficiency
Strategies to reduce silage storage losses are key to achieving high forage quality and farm resilience. Appropriate harvesting and packing methods, as well as optimising storage conditions, can significantly reduce losses in silage quantity and quality. These strategies are based not only on modern technologies, but also on careful monitoring and planning of silage production. This comprehensive approach improves animal performance and the environmental sustainability of agricultural production. download
GÜLLESEPARIERUNG
Environment Social resilience
Das Güllemanagement ist sowohl für die Umwelt als auch für die soziale Akzeptanz der Landbewirtschaftung von zentraler Bedeutung. Die Gülleseparierung kann zu beiden Aspekten beitragen. download
Praxistipps zur Kälberaufzucht für hochproduktive Milchviehherden
Animal welfare Economic resilience
Jungvieh wird oft als "notwendiges Übel" und nicht als Einkommenssicherung verstanden. Die optimierte Färsenaufzucht ist für die qualitative Aufrechterhaltung von Milchviehherden unerlässlich. Um wichtige Ziele (wie die 24 monatige Abkalbung) zu erreichen, ist ein guter Kälberstart unerlässlich. In diesem Merkblatt werden gute Praktiken für die Kälberaufzucht beschrieben, die zu hochproduktiven Milchkühen führen. download
Palkoviljojen viljely lisää valkuaisomavaraisuutta
Technical efficiency
Palkoviljat härkäpapu ja herne ovat yksivuotisia palkokasveja, joiden viljely ja käyttö rehuksi vähentää riippuvuutta ostolannoitteista ja tuontirehuista. Palkokasvit ottavat typpeä ilmakehästä juurinystyräbakteerien avulla ja jättävät sitä peltoon myös seuraavalle viljelykasville. Näin saadaan tuotettua valkuaisrehua omalla tilalla lähes ilman typpilannoitusta. download
Improve protein self sufficiency through pulse crops
Technical efficiency
Pulses, such as faba beans and peas, are annual grain legumes that can be grown and used as feed to reduce dependence on purchased fertilisers and imported feeds. Legumes fix atmospheric nitrogen in association with Rhizobium bacteria in their root nodules and leave also some N in the field for the subsequent crop. Using pulses, protein supplements can be produced on the farm with virtually no nitrogen fertilisers. download
Die Anwendung des Managementsystems “LEAN” im landwirtschaftlichen Betrieb
Social resilience
„Lean“ ist ein Managementsystem, das die kontinuierliche Verbesserung der Produktionseffizienz, die Maximierung der Wertschöpfung und die Minimierung von Verlusten in jedem Produktionsprozess fördert. „ Dairy Lean“ bezieht sich ausschließlich auf Prozesse in der Milchwirtschaft. Milchwirtschaft. (Quelle: AHDB) download
Verbesserung der Gesundheit, Fruchtbarkeit und Langlebigkeit von Milchkühen zur Erhöhung des landwirtschaftlichen Einkommens und zur Verringerung negativer Umweltaspekte
Animal welfare
Die Verbesserung der Gesundheit, Fruchtbarkeit und Langlebigkeit von Milchviehherden ist eine komplexe Aufgabe. Dadurch kann sowohl das Tierwohl verbessert werden, was das Einkommen der Landwirte erheblich steigert, als auch negativen Umweltauswirkungen vorbeugt werden. Nachfolgend eine Strategie zur Erreichung der genannten Ziele. download
Errichtung einer Biogasanlage
Economic resilience Environment Technical efficiency
Die Errichtung von Biogasanlagen in Milchviehbetrieben verringert die Treibhausgasemissionen und erhöht die Effizienz der Gülleverwendung, indem sie in erneuerbare Energie umgewandelt wird und ihre natürlichen Düngereigenschaften bewahrt. Dieser doppelte Nutzen senkt die Energiekosten, steht im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen und bietet eine zusätzliche Einkommensquelle für die Betriebe. Eine unsachgemäße Bewirtschaftung von Gärresten kann jedoch zu schlimmeren Umweltauswirkungen führen als Gülle. download
Naujagimių veršelių genominis tyrimas
Economic resilience Technical efficiency
Naujagimių veršelių genominis tyrimas - tai procesas, kurio metu jų DNR gali suteikti vertingos genetinės informacijos. Genetine informacija paremtas bandos valdymas padeda gerinti bandos veislinę vertę, produktyvumą, efektyvumą ir sveikatingumą. Ji yra patikimesnė ir veiksmingesnė. Kiekviena nauja karta reiškia naują, didesnį genetinį potencialą. download
Kooperatinė organizacija, koordinuojanti srutų laikymą, vežimą ir naudojimą laukuose bei tiekianti srutas žemdirbiams
Environment Technical efficiency
Viena iš problemų, su kuriomis susiduria daugelis Šiaurės Ispanijos pieno ūkių, yra susidarančių srutų tvarkymas. Dėl žemės trūkumo ir kritulių kiekio vietovėje srutų rezervuarai užsipildo per trumpą laiką, todėl organizavimo sistemos yra labai svarbios siekiant efektyviai naudoti maistingąsias medžiaga. Toliau pateikiama strategija, pagal kurią Carranza slėnio (Bizkaia Baskų kraštas) geografinėje vietovėje ketinama tvarkyti srutų perteklių gaminant energiją ir didesnės pridėtinės vertės produktus. download
Elektros gamyba ūkyje
Economic resilience Environment
Pastaruosius kelerius metus augo elektros kainos ir didėjo energijos poreikis. Daugelyje Europos šalių buvo priimtos saulės energijos gamybos gairės. Atsižvelgiant į pieno ūkių priklausomybę nuo elektros energijos, turimą pastatų stogų plotą ir ekonominį pelningumą, vis daugiau ūkių svarsto galimybę įsirengti saulės elektrinę. download
BIODUJOS KAIP UŽTIKRINTI GALV IJ Ų NUOTEKŲ PANAUDOJIMĄ
Economic resilience Environment
ŠESD emisijų mažinimas, geresnis nuotekų panaudojimas ir žaliosios energijos naudojimo didinimas yra pagrindiniai pieno ūkių prioritetai Anaerobinis nuotekų ir (arba) gyvulių atliekų skaidymas atitinka šių tikslų įgyvendinimą. Biodujų gamyklos leidžia atrajotojų augintojams gauti anglies dioksido kreditus tiek dėl išmetamų teršalų, kurių išvengiama kaupiant nuotekas, tiek dėl to, kad biodujos, kurios yra atsinaujinantis energijos šaltinis, gali pakeisti iškastinius šaltinius. download
Atskirų ūkio KPI / ekonominiai rodikliai, įskaitant sektorių rodiklius, skirtus lyginamajai analizei
Economic resilience Social resilience
Daugelis pieno ūkių ūkininkų nepakankamai žino apie savo pieno ūkių išlaidų ir pajamų lygį. Šios žinios būtinos norint priimti efektyvius ūkio valdymo sprendimus. Užuot priėmus intuicija pagrįstus sprendimus, geriau koreguoti verslo operacijas remiantis tikslia informacija. Žinios apie savo ūkį ar kitus ūkius suteikia pridėtinės vertės priimant sprendimus. Atliekant išorinius palyginimus galima greitai nustatyti stipriąsias ir silpnąsias puses, o šios žinios gali paskatinti imtis tinkamų veiksmų. Valdymo priemonė gali apimti ir ekonominius, ir techninius duomenis. download
Pieno vertės didinimas: A2A2 pienas
Economic resilience
A2A2 pienui būdinga tai, kad jame yra A2A2 beta kazeino priešingai nei įprastame piene kuriame daugiausia yra A1A1 beta kazeino. Beta kazeinas A2A2 iš pradžių buvo galvijų piene, tačiau ilgainiui dėl pieninių galvijų genetinės atrankos jį pakeitė A1A1 variantas. Per pastaruosius kelerius metus kai kuriuose šalyse buvo sukurtos A2A2 pieno gamybos ir prekybos linijos, kuriose šis nišinis produktas buvo įvertintas. download
Gezondheidsplan voor de veestapel opgesteld met een dierenarts
Animal welfare Economic resilience Technical efficiency
Een goede diergezondheid is de sleutel tot het verbeteren van het dierenwelzijn en het verhogen van de productiviteit. Het opstellen van een gezondheidsplan voor je veestapel (GPV) met een dierenarts helpt om het risico op ziekten te beperken en de huidige gezondheidsstatus van de kudde te beoordelen. Het plan moet zowel preventieve strategieën als behandelingsprotocollen bevatten. download
Groepshuisvesting van kalveren
Animal welfare Society friendly
Het huisvesten van kalveren in kleine groepen van 2 7 vóór het spenen heeft welzijnsvoordelen t.o.v. zowel individuele huisvesting als huisvesting in grotere groepen. Individuele huisvesting tijdens de melkperiode is stressvol voor kalveren omdat dit het sociaal gedrag verhindert en de bewegingsvrijheid van kalveren beperkt. Huisvesting van kalveren in groepen groter dan 7 kalveren gaat gepaard met een verhoogde incidentie van ademhalingsaandoeningen. download
Contactsystemen tussen koe en kalf voor het verbeteren van diergezondheid en dierenwelzijn Pleegkoeien
Animal welfare Society friendly
Koe/kalf contact ( systemen waarbij kalveren samen met melkkoeien worden gehuisvest, zijn ontwikkeld om dieren meer natuurlijk moeder en zooggedrag te laten vertonen. Kalveren in KKC-systemen hebben over het algemeen een grotere groei dan kalveren die op conventionele wijze worden gehouden vooral vóór het spenen Verschillende managementstrategieën zijn ontwikkeld op basis van de hoeveelheid maternaal contact en zogen die wordt toegestaan. download
Improved water access for pre weaned calves to improve concentrate intake, hydration and welfare
Animal welfare Economic resilience Social resilience Technical efficiency
The importance of providing drinking water to calves for improved production and animal welfare is widely recognised , however surveys and animal welfare assessment schemes suggest that many dairy calves do not have sufficient access to drinking water. download
Technical solutions to mitigate ammonia emissions
Environment
As dairy cows consume large amounts of nitrogen through proteins in their diets, a large amount is excreted in urine and feces. In manure, ammonia is formed by breaking down urea and is promoted by the amount of urea, temperature and the degree of mixing feces and urine. Depending on several factors, some of the ammonia formed is volatilized into the atmosphere. Gaseous ammonia in the atmosphere is undesirable, due to its negative influence on environmental and public health, due to the effect on air quality in both rural and urban areas. download
Cooperation between farmers to optimize farm efficiencies
Economic resilience Social resilience
Stimulate cooperation between farmers saves or creates new resources. Pooling these resources helps to optimise the farm. This cooperation can take different forms and activate different levers. It helps to make the farm more resilient. Cooperation strengthens the links between actors within a community in a given area. download
Stimuler la coopération entre agriculteurs
Economic resilience Social resilience
Stimuler la coopération entre agriculteurs permet d’économiser des moyens ou mobiliser/créer de nouvelles ressources. Leur mise en commun contribue à optimiser l’exploitation. Ces coopérations peuvent prendre différentes formes et activent différents leviers, aidant à la résilience de l’exploitation. La coopération renforce les liens entre acteurs d’une communauté sur un territoire. download
PREVENZIONE: BUONE PRATICHE E BIOSICUREZZA
Animal welfare Technical efficiency
Con biosicurezza si intende l’insieme degli assetti strutturali e delle buone pratiche gestionali e comportamentali che contribuiscono alla difesa dell’allevamento dall’ingresso e/o dalla diffusione di malattie. Una efficace prevenzione deve pertanto prevedere anche un adeguato piano di biosicurezza aziendale, anche per ridurre la necessità di utilizzo degli antibiotici. download
PREVENTION: GOOD PRACTICES AND BIOSECURITY
Animal welfare Technical efficiency
Biosecurity is a set of structures, tools and best practices (management and behaviour) that prevents the entrance of pathogens and/or prevents their circulation. Therefore, to achieve effective prevention, a robust biosecurity plan is needed, with the objective of reducing the need for antimicrobials. download
Multispecies Swards (MSS) - using forage herbs for enhanced forage yield, nutrient uptake and biodiversity
Environment Technical efficiency
Multispecies swards are swards that have a variety of plants including grasses, legumes, brassicas and herbs. When combined in a pasture, the species root at varying depths allowing them to access more nutrients and moisture in the soil, promoting better soil health and increasing pasture biomass. The deep rooting depth of herb species, such as chicory and plantain, increases carbon sequestration and improve the drought tolerance of multispecies swards. In addition, diverse pastures help improve biodiversity, particularly pollinators, and can help to reduce nitrate loss from pasture via a lower nitrogen fertiliser requirement. download
Cattle Eye as a tool to assess lameness in the dairy herd
Animal welfare Society friendly
AHDB have estimated lameness to cost between £3.30 6.80/ €3.80 --€8 per day per cow depending on how lame she is. In order to minimise these losses and optimise animal welfare, lameness needs to be detected at a very early stage. However, this is very difficult to do by eye. Cattle eye offers a technology that mobility score dairy cows using cameras. download
Replacement strategy when is my cow now longer profitable?
Economic resilience Technical efficiency
As a dairy farmer, you make daily decisions that have an impact on the final farm result. Making the right choices is therefore hugely important. Six dairy farmers took the initiative to help the sector move forward by offering practical tailor made tools for the dairy sector. The development was done together with Boerenbond and ILVO through an Operational Group and with support from the European Agricultural Fund for Rural Development. This tool aims to support the dairy farmer in decisions regarding replacement strategy It easily calculates the minimum production of a (reformed) cow to break even. And this is always for two possible situations: comparison with an upcoming heifer and calculation of the minimum production to break even. download
Insemination strategy - inseminate with the right straw
Economic resilience Technical efficiency
As a dairy farmer, you make daily decisions that have an impact on the final farm result. Making the right choices is therefore hugely important. Six dairy farmers took the initiative to help the sector move forward by offering practical tailor made tools for the dairy sector. The development was done together with Boerenbond and ILVO through an Operational Group and with support from the European Agricultural Fund for Rural Development. This tool aims to support the dairy farmer in making his insemination strategy. It shows in a simple way what the financial additional yield can be if a dairy farmer uses sexed semen and utility crosses. Through this tool, the optimal situation for his farm can also be simulated. download
Strategies to reduce methane emissions: Methane captured and processed into biogas via a mobile plant
Environment
A major goal to reduce impact on the climate is to reduce emissions of the greenhouse gas methane (CH 4 ). Methane from manure (about 10 15% of farm emissions) can be captured to be processed and reused as biogas. A mobile plant can enable the use of the residual stream. download
USO EFFICIENTE DELL’ACQUA PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO
Environment Technical efficiency
Una delle problematiche che gli allevatori dovranno affrontare è quella della scarsità d’acqua, ampiamente dovuto al cambiamento climatico, quindi sistemi in grado di ottimizzare l’uso dell’acqua sono indispensabili. La seguente scheda spiega una strategia per risparmiare acqua, aumentando sia la resilienza economica sia quella ambientale. download
Organizzazione cooperativa che coordina lo stoccaggio dei reflui il trasporto e la distribuzione in campo e che fornisce effluenti ad altri agricoltori
Environment Technical efficiency
Uno dei problema che devono affrontare gli allevatori del nord della Spagna è la gestione dei reflui La scarsità di terreni e le piogge causano il rapido riempimento delle vasche di stoccaggio, quindi è essenziale avere sistemi di organizzazione adeguati per un uso efficiente delle risorse. Qui parliamo di una strategia legata al surplus di effluenti, in grado di generare energia e prodotti con maggiore valore aggiunto nell’area geografica della Valle di Carranza (Paesi Baschi). download
Gagner des crédits carbone par la mise en place d’action d’atténuation
Environment
Le Ministère de la Transition Ecologique français a mis en place le Label bas carbone pour encourager les agriculteurs au changement de pratique. Pour rentrer dans cette certification, la méthode d’évaluation doit etre certifiée par le Ministère; Pour les exploitations de polyculture élevage, c’est Carbon agri . La labellisation concerne la réduction des émissions. L’outil d’évaluation est CAP’2ER ( cf fiche 93). download
CAP’2ER, un outil de l’empreinte carbone, pour accompagner les démarches de progrès
Environment
Se préoccuper de l’impact environnemental de sa ferme et plus spécifiquement de son empreinte carbone , devient une attente sociétale très forte, que cela soit de la part des consommateurs , des polititiques ou des collecteurs de lait en lien avec les enjeux du changement climatique . download
Vähäpäästöinen lietelannan levitys levittämällä lietettä suoraan maahan tai sijoittamalla nurmeen
Environment Society friendly Technical efficiency
Lietelannan levittäminen nurmen tarpeiden mukaisesti tarkoittaa, että lietelanta levitetään oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan, jotta saadaan helposti saatavilla olevaa typpeä (eli ammoniumtyppeä) nurmen kasvun tukemiseksi ja maan orgaanisen aineksen pitoisuuden lisäämiseksi. Lietelannan kohdennetulla käytöllä voidaan osittain vähentää uusiutumattomiin tuotantopanoksiin perustuvien erittäin energiaintensiivisten mineraalilannoitteiden tarvetta. Vähäpäästöisten lietteenlevityslaitteiden käyttö vähentää ammoniakkipäästöjä, parantaa veden laatua, vähentää hajua ja lisätä nurmen viljelyn ympäristötehokkuutta ja taloudellista tehokkuutta. download
SCHEIDING VAN AFVALWATER
Environment Society friendly
Het beheer van afvalwater is cruciaal voor zowel het milieu als de sociale acceptatie van de landbouw. Het scheiden van afvalwater kan aan beide aspecten bijdragen. download
SEPARAZIONE DEGLI EFFLUENTI
Environment Social resilience
La gestione degli effluenti è di primaria importanza sia per le tematiche legate all’ambiente sia per l’accettabilità sociale delle pratiche zootecniche. La separazione può costituire un aiuto su entrambi i fronti. download
Electricity Production on farm
Economic resilience Environment
The last few years have been marked by rising electricity prices and increasing energy demand. In a lot of European countries, guidelines have been put into place on photovoltaic production. With the dependence of dairy farms on electricity, the availability of building roof space and the economic profitability, more and more farms are considering the photovoltaic installation. download
Tool to calculate greenhouse gas emissions and carbon sequestration (carbon footprint) and to facilitate decision making about reduction on dairy farms
Economic resilience Environment Social resilience
The EU has targets in place to reduce agricultural emissions by 25 by 2030 and achieve climate neutrality by 2050 compared to 2018 levels. Using a carbon footprinting tool allows farmers to know their number, and use this to help put actions in place to reduce their greenhouse gas emissions and increase carbon sequestion on their farm. download
Loopbaanbegeleiding voor landbouwers
Economic resilience Technical efficiency
Stielkennis alleen is niet langer genoeg om een boerderij te runnen . Je moet constant keuzes maken en beslissingen nemen. Het is normaal dat je niet alles even goed kunt . Je hebt meer talent of goesting voor sommige taken dan voor andere . Stel jezelf vragen als: wat wil ik, wat kan ik goed en waar wil ik naartoe? Dan is loopbaancoaching iets voor jou! download
Koolstofkredieten verdienen door mitigatiemaatregelen uit te voeren
Society friendly
Het Franse Ministerie voor Ecologische Transitie heeft het Low Carbon Label geïntroduceerd om agrariërs aan te moedigen hun werkwijze te veranderen. Om in aanmerking te komen voor deze certificering moet de beoordelingsmethode gecertificeerd zijn door het ministerie. De methode heet Carbon Agri en wordt toegepast op gemengde landbouw en veeteeltbedrijven. Het label heeft betrekking op emissiereducties . Het instrument dat gebruikt wordt voor de beoordeling is CAP'2ER (zie FS93) download
Budowa biogazowni
Economic resilience Society friendly Technical efficiency
Biogazown ie w gospodarstwach mlecznych zmniejsza ją emisję gazów cieplarnianych i zwiększa ją efektywność wykorzystania gnojowicy, przekształcając ją w energię odnawialną i zachowując jej właściwości nawozowe. Dzięki temu gospodarstwa ponoszą mniejsze koszty energii i mają dodatkowy strumień dochodów. Jednak niewłaściwe zarządzanie poferment em może prowadzić do gorszego wpływu na środowisko niż gnojowica. download
Fencing of Water Bodies
Environment Society friendly
Preventing access by fencing off water bodies is a simple solution to help reduce pollution and damage to watercourses. Heavy trampling by livestock can erode banks and increase inputs of sediment and organic matter into a watercourse. This can then reduce water quality and can lead to the contamination of bathing waters and drinking water supplies. download
USO EFICIENTE DEL AGUA PARA LA LIMPIEZA DE LAS ZONAS DE ESPERA Y DEL EXTERIOR DE LA SALA DE ORDEÑO
Environment Technical efficiency
Uno de los problemas a los que nos enfrentaremos en un futuro próximo será la escasez de agua, en gran parte debido al cambio climático, por lo que son indispensables sistemas que ayuden a optimizar y mejorar la eficiencia en su uso. En la siguiente ficha se explica una estrategia para ahorrar agua, aumentando la resiliencia tanto ambiental como económica, ya que también se traduce en un ahorro. download
Organización cooperativa que coordina el almacenamiento, transporte y aplicación de purín en campo y proporciona otros subproductos
Environment Technical efficiency
Uno de los problemas a los que se enfrentan muchos productores de leche es la gestión de los purines generados. La falta de terreno y las precipitaciones según de qué zona, hacen que las balsas se llenen en un corto periodo de tiempo, por lo que sistemas de organización son esenciales para su uso eficiente. A continuación, se muestra una estrategia con la que se podrían gestionar esos excedentes y producir subpro ductos de mayor valor añadido, producir energía... download
Feed additives to reduce rumen methane production
Environment
Different feed additives included in dairy cow diets can reduce ruminal methane emissions. Many countries target carbon neutrality and combating enteric methane emissions is one way to reach it. download
Zmniejszenie strat azotu i zwiększenie plonów przez bezpośrednią aplikację gnojowicy do gleby
Economic resilience Environment Society friendly
Zastosowanie aplikatorów gnojowicy, precyzyjnie dostarcza nawóz do roślin, zasilając je w składniki odżywcze niezbędne do wzrostu. Takie rozwiązanie ogranicza do minimum straty azotu i odór gnojowicy. Dlatego aplikatory gnojowicy są jednym z najlepszych rozwiązań, podnoszącym jej wartość nawozową, zwiększającym plony i zmniejszającym presję na środowisko. download
EFFICIENT USE OF WATER FOR CLEANING FLOORS
Environment Technical efficiency
One of the problems facing farmers in the near future will be water scarcity, largely due to climate change, so systems that help to optimise and improve water use efficiency are indispensable The following factsheet explains a strategy to save water, increasing both environmental and economic resilience, as it also results in economic savings. download
Cooperative organisation that co ordinates slurry storage, transport and application of slurry in the field, and provides slurry to arable farmers
Environment Technical efficiency
One of the problems faced by many dairy farmers in northern Spain is the management of the slurry generated. The lack of land and the rainfall of the area result in slurry tanks filling in a short period of time, so organisation systems are essential for efficient nutrient use. Below is a strategy through which it is intended to manage slurry surpluses generating energy and products with greater added value, in the geographical area of the Carranza Valley (Basque Country). download
Low emission slurry spreading by application of slurry directly on the ground or beneath the sward of grass
Environment Society friendly Technical efficiency
The application of slurry to match to grassland needs means applying slurry at the right place and time to provide readily available nitrogen (i.e. ammonium nitrogen) to support gassland growth and increase the organic matter content of the soil. The targeted use of slurry can partly reduce the need for highly energy intensive chemical fertilisers based on non renewable in puts. Using low emission slurry spreading equipment ( is a way to reduce ammonia emissions, improve water quality, reduce odour and increase the environmental and economic efficiency of growing grass. download
FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE BOMBAS DE VACÍO DE VELOCIDAD VARIABLE PARA REDUCIR EL USO DE ELECTRICIDAD.
Environment Technical efficiency
Los escenarios actuales de cambio climático y crisis hacen necesario trabajar, en todos los aspectos, de forma mucho más eficiente. En el sector lácteo, los sistemas de bombas de vacío convencionales no suelen tener en cuenta las demandas de aire y éstas varían ampliamente a lo largo del ciclo. Con esta medida, cada vez son más los ganaderos que pretenden mejorar la eficiencia energética, así como las emisiones de CO 2. download
ENCOURAGING IMPLEMENTATION OF VARIABLE SPEED DRIVE VACUUM PUMPS, USE OF MILK PRE COOLING AND OPTIMISATION OF WATER HEATING CYCLES TO REDUCE ELECTRICITY USE
Environment Technical efficiency
The current scenarios of climate change and climate crisis make it necessary to work, in all aspects, much more efficiently and economically. In the dairy sector, conventional vacuum pump systems most often do not take into account air demands, with this varying widely throughout the cycle. The Variable Speed Drive determines exactly how much vacuum the system requires and regulates the speed of the pump. The result is a pump that runs at a much lower speed most of the time and requires less electricity to do the job. In addition, the heat released by the cooling tanks can be used for water heating. With these two measures, more and more farmers can improve energy efficiency, and reduce energy and water consumption, as well as CO 2 emissions. download
Latte con valore aggiunto : il caso A2A2
Economic resilience
Il latte A2A2 si caratterizza per la prevalente presenza di Beta Caseina A2A2, diversamente dal latte normalmente disponibile in commercio , che contiene principalmente la variante A1A1. La Beta Caseina A2A2 era in origine la più diffusa , ma la pressione selettiva ha col tempo favorito la diffusione della varinate A1A1. Negli ultimi anni , in molti Paesi sono nate linee produttive e di marketing legate al latte A2A2, valorizzando questa nicchia di mercato. download
Adding value to milk: the A2A2 case
Economic resilience
A2A2 milk is characterized by the presence of A2A2 Beta Casein, unlike the commonly available milk which mainly contains the A1A1. Beta Casein Beta Casein A2A2 was originally present in bovine milk but over time, due to the genetic selection that occurred in dairy cattle, it was replaced by A1A1 variant. In the last few years, production and marketing lines of A2A2 milk have been created in several countries, valorizing this niche product. download
Automazione con robot per mungitura e alimentazione
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Ingrandire la mandira porta ad un aumento dei carichi di lavoro , soprattutto per le attività ricorrenti e legate a orari fissi , come la mungitura . Questo porta ad una diminuzione della flessibilità con aumento dello stress. Inoltre , è sempre più difficile trovare operai con esperienza e ben formati . Per ridurre il numero di ore di lavoro e aumentare la flessibilità , semplificando le operazioni e occupandosi delle esigenze individuali degli animali , le aziende stanno rivolgendo la loro attenzione all’automazione download
Nurmisäilörehun parantaminen vähentää väkirehun tarvetta
Economic resilience Technical efficiency
Märehtijöillä on ainutlaatuinen kyky muuntaa kuitupitoisia nurmirehuja korkealaatuisiksi maito- ja lihatuotteiksi evoluution kehitettyä niille nerokkaan ruoansulatusjärjestelmän, johon kuuluu pötsi. Pötsi tarjoaa elinympäristön kuituja hajottaville mikrobeille, jotka mahdollistavat ihmisravinnoksi kelpaamattomien nurmikasvien hyödyntämisen. Nurmen viljely tarjoaa monia ekosysteemipalveluja kuten hiilen sidonta, luonnon monimuotoisuuden lisääntyminen, eroosion vähentäminen, ravinteiden tehokas käyttö, maaperän rakenteen parantaminen. Kuitupitoiset nurmirehut ovat märehtijöiden luonnollista rehua ja tukevat niiden ruoansulatusjärjestelmän terveyttä. Nurmirehut ovat yleensä myös edullisempia kuin väkirehut. Kaikki nämä tekijät tukevat nurmen runsasta käyttöä märehtijöiden ruokinnassa, mutta se edellyttää hyvälaatuisten nurmirehujen tuotantoa. download
Puna-apilan puhdaskasvusto säilörehuksi
Environment Technical efficiency
Puna-apilalla (Trifolium pratense) on monia etuja. Se sitoo ilmasta typpeä juurinystyröiden symbioottisten Rhizobium-bakteerien ansiosta, parantaa biologista monimuotoisuutta ja sillä on suotuisa vaikutus märehtijöiden rehukomponenttina. Puna-apilan pysyvyys nurmissa on kuitenkin heikko ja apila säilyy seosnurmissa harvoin kahta vuotta kauemmin. download
Jalostusindeksien ja geneettisen valinnan avulla voit parantaa lypsykarjan ominaisuuksia
Animal welfare Economic resilience
Jalostusindeksit auttavat tekemään parempia jalostuspäätöksiä eli valitsemaan lehmät ja sonnit seuraavan sukupolven vanhemmiksi. Jalostuspäätöksillä on pitkäaikainen vaikutus maitotilan tulevaisuuteen, koska jalostuksen vaikutus on pysyvä ja kumulatiivinen. Jalostus on yksi tärkeimmistä keinoista vaikuttaa karjankasvatuksen kestävyyteen. download
Separoidun kuivajakeen käyttö lypsylehmien kuivikkeena
Animal welfare Technical efficiency
Kiinnostus lietelannasta separoidun kuivajakeen käyttöön kuivikkeena on lisääntynyt viime vuosina. Mahdollisia etuja ovat lehmien mukavuuden lisääntyminen, kustannusten aleneminen ja ympäristön kannalta kestävämpi käyttö verrattuna muihin kuivikemateriaaleihin. download
Pötsin metaanituotantoa vähentävät rehun lisäaineet
Environment
Monet erilaiset lypsylehmän rehuun lisätyt lisäaineet voivat vähentää pötsin metaanipäästöjä. Monet valtiot tähtäävät hiilineutraaliuteen, ja ruuansulatuksen metaanipäästöjen vähentäminen on yksi keino tavoitteisiin pääsemiseksi. download
Työtuntien seuranta
Economic resilience Technical efficiency
Työvoimakustannukset ovat yksi maitotilojen suurimmista kustannuksista. Työajan seuranta on ajankohtainen aihe erityisesti suurilla ja kasvavilla maitotiloilla. Digitaalinen ja helppokäyttöinen työajanseuranta on hyödyllistä sekä viljelijän oman työtehokkuuden mittaamisessa että suhteessa työntekijöiden työajanseurantaan. download
Separation of effluents
Environment Social resilience
The management of effluents is pivotal both for environment and for the social acceptability of farming. The separation of effluents can contribute on both aspects. download
Develop biogas plant
Economic resilience Environment Technical efficiency
The development of biogas plants on dairy farms reduces greenhouse gas emissions and increases the efficiency of slurry use, converting it into renewable energy and preserving its natural fertilizer properties. This dual benefit reduces energy costs and is in line with sustainability goals, offering an additional income stream on farms However, improper management of digestate can lead to worse environmental impacts than slurry. download
Earning carbon credits by implementing mitigation actions
Environment
The French Ministry for Ecological Transition has introduced the Low Carbon Label to encourage farmers to change their practices. To qualify for this certification, the assessment method must be certified by the Ministry. The method is called Carbon Agri and applied to mixed crop and livestock farms. The label concerns emission reductions . The tool used to evaluate is CAP'2ER cf FS93) download
Increasing the efficiency of slurry by soil injection to reduce nitrogen losses and increase yields
Economic resilience Environment Society friendly
The use of slurry injectors provides the fertilizer to the point where the plants receive the nutrients required for growth. This reduces nitrogen losses and strong odour to a minimum. Therefore, injectors are the best solution for improving the value of slurry, increasing yields and being environmentally friendly. download
CAP'2ER, a tool to assess carbon footprints and support innovative approaches
Environment
Consumers, politicians or dairy farmers are increasingly concerned about the environmental impact of farms and, more specifically, about the carbon emissions, as part of the climate change challenge. download
Breeding indexes and genetic selection to improve the characteristics of the dairy herd
Animal welfare Economic resilience
Breeding indexes can help to make better breeding decisions i.e. selection of the cows and bulls to be parents of the next generation. Breeding decisions have a long term effect on the future of the dairy farm as the effect of breeding is permanent and cumulative . Breeding is one of the main ways to influence the sustainability of cattle farming. download
Creación de una cadena de transparencia y valor de la alimentación en Euskadi
Economic resilience Society friendly
El sector primario enfrenta varios problemas relacionados con la volatilidad de los precios, dependencia de intermediarios, competencia desigual, costes de producción crecientes y falta de transparencia en los precios, por lo que un observatorio de la cadena de valor alimentaria es crucial para recopilar, analizar y compartir datos relevantes sobre producción, distribución, precios y tendencias del mercado y poder así poner solución a muchos de esos problemas. download
Creation of agrifood value chain transparency
Economic resilience Society friendly
The primary agricultural sector faces several problems related to price volatility, dependence on intermediaries, unequal competition, rising production costs and lack of price transparency, so a food value chain observatory is crucial to collect, analyse and share relevant data on production, distribution, prices and market trends in order to solve many of these problems. download
CONCIMAZIONE BIOLOGICA DI PRECISIONE: MANAGEMENT DEL SISTEMA SUOLO PIANTA
Economic resilience Environment Social resilience
La concimazione con effluenti fornisce un aiuto biologico alle colture riducendo l’uso di fertilizzanti di sintesi , ma costituisce comunque una perturbazione del sistema suolo pianta e, se non gestita correttamente , può avere conseguenze negative sull’ambiente suolo , acqua e aria). Questa tecnica può minimizzare gli effetti negativi dei nostri interventi agronomici e massimizzare quelli positivi. download
MANURE APPLICATION TAILORED TO PLANT NEEDS
Economic resilience Environment Social resilience
The fertilisation with manure is a biological help for crops and it allows to lower the use of chemical fertilizers, but it can be a potential perturbance of the “soil crop” system and it can lead to negative effects on the environment (soil, water and air) when it is not properly performed. The following practice can minimize the side effects of the agronomic interventions and maximize the benefits. download
Career coaching support and stimulation
Economic resilience Technical efficiency
Experience and knowledge gained over time are no longer enough to run your farm. Farming requires constant decision making, and it is normal that farmers cannot do everything equally well. If you find that you have more talent or desire for some tasks than others, then ask yourself questions such as: what do I want, what can I do well and where do I want to go? Career coaching may be for you! download
Working hours monitoring
Economic resilience Technical efficiency
Labour cost is one of the major costs on dairy farms. Working time monitoring is a relevant topic especially in large and growing dairy farms. Digital and easy-to-use work time monitoring is useful both in measuring the farmer’s own work efficiency, but also in relation to employees’ work time monitoring. download
Das (junge) Publikum über die Landwirtschaft aufklären und informieren - Fro de Bauer" (Frag den Landwirt)
Social resilience
Es kursieren viele Vorurteile über die heutige moderne Landwirtschaft. Um mit diesen aufzuräumen nahm eine Gruppe der Luxemburger Landjugend und Jungbauern die Initiative mit objektiven Artikeln Fakten zu vermitteln und aktive Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben download
Re educate and inform the (young) public about farming - Fro de Bauer" (ask the farmer)
Social resilience
There are many preconceptions circulating about modern agriculture To dispel these, a group of Luxembourg's rural youth and young farmers took the initiative of communicating the facts with objective articles and engaging in active public relations work download
Increased use of contractors for fodder production
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Dairy farmers are now looking after many more cows per labour unit than in previous generations. In addition, farm sizes and the area needing to be harvested etc. has increased resulting in the need for larger machinery which has become much more expensive. This makes the use of contractors for fodder production an attractive option for dairy farmers. download
Trasformazione e vendita del latte in azienda
Economic resilience Environment Social resilience
Il mercato del latte e dei suoi derivati è molto volatile e legato alle dinamiche globali di domanda e offerta. Una possibilità per limitare questa volatilità è vendere direttamente i propri prodotti al consumatore finale recuperando il valore aggiunto dalla catena di trasformazione e distribuzione. Questo è possibile grazie alle tecnologie disponibili, che hanno prezzi accessibili anche per piccole aziende zootecniche. download
Exploring the possibility of on-farm milk processing
Economic resilience Environment Social resilience
The dairy market is volatile and very much linked to world dynamics of supply and demand. To limit price volatility, a possible solution is to sell agricultural products directly to the final consumer to be able to recover added value along the supply chain. This is currently made possible because the necessary technology is affordable for small scale dairy family farm businesses. download
Tehenészeti telepek részére nyújtott speciális szolgáltatások
Animal welfare Economic resilience Environment Society friendly Technical efficiency
A tejtermelés összetett vállalkozás, amely szakértelmet igényel olyan területeken is, mint pl az állategészségügy, a tenyésztés, a takarmányozás és a környezetgazdálkodás. A külső szolgáltatók olyan speciális tudással és képességekkel járulhatnak hozzá egy tehenészeti telep működéséhez amelyek esetleg házon belül nem állnak rendelkezésre és jelentős szerepet játszanak a törvényi és a fenntarthatósági szempontok teljesítésében. download
Relying on specialized expertise in specific aspects of farming
Animal welfare Economic resilience Environment Society friendly Technical efficiency
Dairy farming is a complex enterprise that requires expertise in areas such as animal health, breeding, nutrition, and environmental management. External service providers contribute specialized knowledge and abilities that might not be present internally and they also play a critical role in ensuring regulatory compliance and promoting sustainability. download
Rotklee als Reinbestand für Silage kann Vorteile bringen
Environment Technical efficiency
Rotklee (Trifolium pratense) hat viele Vorteile, wie z B die Fähigkeit, dank der symbiotischen Rhizobium Bakterien in seinen Wurzelknöllchen Stickstoff zu binden, die Artenvielfalt zu verbessern und günstige Eigenschaften als Futterkomponente in der Wiederkäuerfütterung. Allerdings ist die Beständigkeit von Rotklee in borealen Wiesen gering, und die Grasnarben halten selten länger als zwei Jahre. download
Maximierung der Futterleistung zur Reduzierung der Kraftfuttermenge Grassilage
Economic resilience Technical efficiency
Wiederkäuer haben dank einer genialen evolutionären Entwicklung dem Pansen die einzigartige Fähigkeit, faserige Futtermittel in qualitativ hochwertige Milch und Fleischprodukte umzuwandeln. Der Pansen beherbergt fibrolytische Mikroben, die z B die Verwertung von Gras ermöglichen, das für den Menschen nicht direkt essbar ist. Der Anbau von Gras erbringt zahlreiche Ökosystemleistungen wie Kohlenstoffbindung, verbesserte Artenvielfalt, geringere Erosion, Bindung von Nährstoffen, bessere Bodenstruktur usw. Faserige Futtermittel sind natürliche Futtermittel für Wiederkäuer und unterstützen die Gesundheit ihres Verdauungssystems. In der Regel sind grasbasierte Futtermittel auch billiger als Kraftfutter. All diese Faktoren sprechen für eine hohe Verwendung von Gras in der Ernährung von Wiederkäuern, doch setzt dies die Produktion von qualitativ hochwertigen Futtermitteln auf Grasbasis voraus. download
Verbesserung der Selbstversorgung mit Eiweiß durch Verbesserung der Grünlandbewirtschaftung
Animal welfare Environment Society friendly Technical efficiency
Die Steigerung des Verbrauches von Weidegras durch ein besseres Grünland- und Weidemanagement wird dazu beitragen, die Selbstversorgung mit Eiweiß zu verbessern. Der Schlüssel zum Weidemanagement ist die Synchronisierung des täglichen Bedarfs der Tiere mit dem Grasangebot. download
Improve protein self sufficiency through improvement of grassland management
Animal welfare Environment Society friendly Technical efficiency
Increasing the consumption of grazed grass through better grassland and grazing management will help to improve protein self sufficiency. The key to pasture management is synchronizing the animals' daily requirements with the grass supply. download
Automatyczne pojenie cieląt
Animal welfare Technical efficiency
Automatyczne pojenie cieląt mlekiem to innowacyjne rozwiązanie, które znacząco przyczynia się do poprawy efektywności i dobrostanu zwierząt w rolnictwie. Dzięki precyzji, monitorowaniu i indywidualnemu podejściu do każdego cielaka, można osiągnąć lepsze wyniki produkcyjne i jednocześnie zadbać o zdrowie młodych zwierząt. download
Automatic calf feeding
Animal welfare Technical efficiency
Automatic milking of calves is an innovative solution that contributes significantly to improving efficiency and animal welfare in agriculture. With precision monitoring and an individual approach to each calf, better production results can be achieved and at the same time the health of the young animals can be taken care of. download
Automation of labour using milking and feeding robots
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Growing dairy herds on farms leads to a higher workload, especially due to regularly recurring, time bound activities such as milking. This leads to less flexibility on the farms and can also have a stressful effect on personal life. In addition, trained skilled workers are increasingly difficult to find. In order to achieve the goals of reducing working hours and increasing time flexibility, making work easier and providing individualized animal care for herds, farms are focusing on automating work processes. download
Automatisierung der Arbeit durch Melk und Fütterungsroboter
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Wachsende Milchviehbestände in landwirtschaftlichen Betrieben führen zu höheren Arbeitsbelastungen, insbesondere durch regelmäßig wiederkehrende, zeitpunktgebundene Tätigkeiten wie zum Beispiel das Melken. Dies führt zu einer geringeren Flexibilität dieser Betriebe und kann sich auch belastend auf das Privatleben auswirken. Zusätzlich ist geschultes Fachpersonal immer schwieriger zu finden. Um den Zielen einer Arbeitszeitverringerung und flexibilisierung, einer Arbeitserleichterung und einer einzeltierbezogenen Versorgung ihrer Herden gerecht werden zu können, setzen insbesondere wachsende Familienbetriebe auf die Automatisierung von Arbeitsprozessen. download
Asmeninis tobulėjimas įvairiomis temomis didina atsparumo įgūdžius
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Asmeninis tobulėjimas apima daugybę temų, kuriomis siekiama tobulinti žmogaus atsparumo įgūdžius. Atsparumas tai gebėjimas prisitaikyti, atsigauti ir klestėti susidūrus su sunkumais, iššūkiais ir nesėkmėmis. Atsparumas apima įvairius asmeninio augimo ir savęs tobulinimo aspektus, į kuriuos svarbu investuoti ir gilintis. download
Tobulinti konsultavimo paslaugų kokybę
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Kokybiškos konsultavimo paslaugos yra sėkmingo sprendimų priėmimo, asmeninio ir profesinio augimo bei ilgalaikės sėkmės pagrindas. Konsultavimo paslaugų kokybei gerinti reikia parengti strategiją, kurią aprašome šiame informaciniame biuletenyje. Pieno sektoriui teikiamų konsultacinių paslaugų kokybės gerinimas yra labai svarbus pieno ūkio tvarumui ir sėkmei. download
Cross breeding con tori da carne per aumentare il valore dei vitelli maschi
Economic resilience Technical efficiency
Il Prezzo delle inseminazioni delle vacche da latte è molto ridotto L’innovazione propone di aumentare il valore dei vitelli inseminando le vacche con tori da carne, per produrre vitelli destinati alla produzione di carne. download
Goeie praktijken voor kalveropfok die leiden tot hoogproductieve koeien
Animal welfare Economic resilience
Jongvee wordt vaak over het hoofd gezien omdat het eerder als bijkomende (leuke) factor aanzien wordt op het bedrijf dan dat het een inkomen oplevert. Het fokken van kwaliteitsvaarzen is essentieel om de melkveestapel op peil te houden. Om belangrijke doelen te bereiken (zoals 24 maanden kalven), is een goede start in het leven essentieel. Deze factsheet geeft een overzicht van goede praktijken voor het opfokken van kalveren die leiden tot hoogproductieve melkkoeien. download
LEAN toepassen op een melkveebedrijf
Society friendly
Lean in de melkveehouderij is een managementsysteem dat voortdurende verbetering van de productie efficiëntie stimuleert, de waardecreatie maximaliseert en verliezen in elk zuivelproductieproces minimaliseert (Bron: AHDB) download
Use of recycled manure solids as bedding material in cubicles for cows
Animal welfare Technical efficiency
Interest in using recycled manure solids (RMS) as bedding material has increased in recent years. Potential advantages include increased cow comfort, reduced costs and increased environmental sustainability compared with other bedding materials. download
Kalveren melk aanbieden via de speen met behulp van een speenemmer of milkbar
Animal welfare Economic resilience Social resilience
Traditioneel worden veel kalveren gevoerd met melk in emmers. Het aanbieden van melk aan kalveren via een speen, speenemmer of milkbars (in plaats van emmers of troggen) stimuleert de zuigreflex en kan de ontwikkeling van cross sucking voorkomen. download
BIOGAS HOE GEBRUIK JE afvalwater VAN VEE?
Economic resilience Environment
De reductie van broeikasgasemissies, het verbeterde gebruik van afvalwater en de toename van het gebruik van groene energie zijn topprioriteiten in melkveebedrijven Anaerobe vergisting van de afvalwater afval van vee past bij de verwezenlijking van deze doelstellingen Biogasinstallaties stellen houders van herkauwers in staat om koolstofkredieten te krijgen vanwege de emissies die vermeden worden door de opslag van uitscheiding alswel omdat biogas, een hernieuwbare energiebron, fossiele bronnen kan vervangen download
Zandbedding in ligboxenstallen
Animal welfare
Zand zorgt voor een comfortabel ligoppervlak en biedt extra grip bij het opstaan en gaan liggen . Koeien liggen langer op zand dan op hardere oppervlakken. Bovendien is zand een anorganisch materiaal waarin de groei van omgevingsbacteriën beperkt is en de pre val entie van kreupelheid en mastitisproblemen laag is. Het onderhoud van zand in ligboxstallen heeft echter zijn uitdagingen. download
Vrijloophuisvesting
Animal welfare
Een vrijloophuisvestingssysteem is een stal zonder ligboxen. In het verleden werden diepstrooiselsystemen met stro als beddin gma teriaal ontwikkeld. Vrijloopsystemen zijn in ontwikkeling met divers strooisel en veel ruimte , ongeveer 10 tot 15 m 2 per koe in het ligbedgebied waar koeien kunnen lopen en liggen. Het doel van het vrijloopsysteem is om meer bewegingsruimte te creëren voor de dieren en om mestfracties of mestproducten te leveren die de bodemkwaliteit kunnen verbeteren. Daartoe kunnen mest en urine worden gescheiden op een doorlaatbare synthetische vloer of een zandbedding, of kan gecomposteerd organisch materiaal, zoals zaagsel of houtsnippers, worden gebruikt. download
Mogelijkheden verkennen, afstemmen met belanghebbenden en ontwikkelen om aan te sluiten bij regionale plattelandsdoelen op het gebied van biodiversiteit en water en landbouwbeheer
Economic resilience Social resilience
Boeren zijn ondernemers die soms het gevoel hebben dat ze worden gemanaged in hoe ze hun werk moeten doen en dat ze worden be dol ven onder regels en voorschriften. Dit kan leiden tot groeiend ongenoegen, ontevredenheid en weerstand onder boeren ten koste van hun relaties me t b eïnvloeders, belanghebbenden, beleidsmakers en de maatschappij, die vaak dezelfde uitdagingen ervaren. Benaderingen die samenwerking, disc uss ie en het werken aan breder gedragen perspectieven stimuleren, kunnen helpen om doelen, wensen en verlangens van meerdere belanghebbenden te sture n e n te bereiken. Eén zo'n aanpak wordt in Nederland het 'De Marke Model' genoemd. Dit model kan als basis, voorbeeld of referentie dienen voor soortgelijke benaderingen elders. download
Kuhgebundene Kälberaufzucht zur Verbesserung von Tiergesundheit - Ammenkühe
Animal welfare Society friendly
Kuhgebundene Kälberaufzucht, bei der die Kälber zusammen mit Milchkühen gehalten werden, wurden entwickelt und bewertet, um den Tieren ein natürlicheres Mutter und Säugeverhalten zu ermöglichen. Kälber aus kuhgebundener Aufzucht weisen im Allgemeinen höhere Wachstumsraten auf, insbesondere vor dem Absetzen, als Kälber in konventioneller Aufzucht. Unterschiedliche Managementstrategien basieren auf dem Umfang des Mutterkontakts und des Säugens. Hier wird ein Ammenkuh System beschrieben. download
Contatto vacca vitello per migliorare la salute ed il benessere animale: sistema con balia
Animal welfare Social resilience
I sistemi che favoriscono il prolungato contatto vacca vitello si sono sviluppati e si ritiene che consentano agli animali di esprimere maggiormente i loro comportamenti materni e di allattamento. I vitelli allevati con questo modo hanno generalmente maggiori indici di crescita rispetto ai vitelli allevati in modo convenzionale, soprattutto prima dello svezzamento. Esistono diverse strategie di gestione che differiscono quantitativamente per il contatto vacca vitello e per l’allattamento diretto che sono consentiti. Qui viene descritto il sistema con “balia”. download
Kluczowe Wskaźniki /Ekonomiczne dla poszczególnych gospodarstw rolnych, w tym wskaźniki sektorowe na potrzeby analizy porównawczej
Economic resilience Social resilience
Wielu hodowców bydła mlecznego nie wie wystarczająco dużo o poziomie kosztów i dochodów w swoich gospodarstwach. Wiedza ta jest niezbędna do podejmowania prawidłowych decyzji zarządczych. Zamiast podejmować decyzje w oparciu o intuicję, lepiej korygować operacje biznesowe w oparciu o dokładne informacje. Wiedza o własnym gospodarstwie i innych podobnych stanowi wartość dodaną przy podejmowaniu decyzji. Dzięki porównaniom można szybko zidentyfikować mocne i słabe strony. Narzędzie może obejmować zarówno dane ekonomiczne, jak i techniczne download
Sistemi automatici di alimentazione AFS
Animal welfare Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Il razionamento con unifeed o TMR (Total Mixed Ration è la tecnica di alimentazione più diffusa negli allevamenti di bovine da latte in stabulazione. Grazie alle tecnologie attualmente disponibili, è possibile automatizzare una o più fasi del processo di preparazione e distribuzione della razione TMR, con ricadute positive su diversi aspetti della gestione aziendale. download
Automatic feeding systems AFS
Animal welfare Economic resilience Social resilience Technical efficiency
The TMR (Total Mixed Ration) is the most common feeding system in in door dairy farming. Thanks to modern technology, the process of preparation and distribution of feed is partially or totally automated, with positive effects on several aspects of the farm management. download
Ocena genomowa nowonarodzonych cieląt
Economic resilience Technical efficiency
Ocena genomowa cieląt jest procesem, w którym badane jest ich DNA w celu uzyskania cennych informacji genetycznych. Zarządzanie stadem na podstawie informacji genetycznej pozwala na poprawę wartości hodowlanej stada, jego wydajności, funkcjonalności i pokroju. Jest pewniejsze i bardziej efektywne. Każde nowe pokolenie to nowy, wyższy potencjał genetyczny. download
Anvendelse af sygebokse
Animal welfare Society friendly Technical efficiency
Dyr som lider af skade eller sygdom , er tilbøjelige til at have anderledes adfærd og andre behov end raske dyr. Smittefarlige sygdomme kan sprede sig fra syge til raske dyr, hvis ikke de holdes adskilt. Anvendelse af sygebokse er en løsning på disse udfordringer. download
Gruppeopstaldning af kalve
Animal welfare Society friendly
Opstaldning af kalve i små grupper på 2-7 kalve før fravænning , har velfærdsfordele i sammenligning med både opstaldning I enkeltboks og opstaldning i større grupper. Opstaldning i enkeltboks i mælkefodringsperioden stresser kalvene, da det forhindrer social adfærd og begrænser kalvenes bevægelighed. Opstaldning af kalve i grupper størrere end 7 kalve er forbundet med øget forekomst af luftvejssygdomme. download
Ko kalv kontakt system for forbedret sundhed og dyrevelfærd Ammekøer
Animal welfare Society friendly
Ko kalv kontakt ( systemer hvor kalvene opstaldes sammen med malkekøer er under udvikling og vurderes at lade dyrene udvise en mere naturlig moder og dieadfærd. Kalve i CCC systemer har generelt bedre tilvækst specielt før afvænning end onventionelt opfostrede kalve. Forskellige strategier for CCC systemer varierer alt efter mængden af kokontakt og diegivning der tillades. Her beskrives et CCC system med ammekøer. download
Méthode Bilan Travail un outil pour discuter « travail » avec les agriculteurs
Economic resilience Social resilience
la méthode Bilan Travail , conçue par l’INRAE et Idele l’Institut de l’Elevage, dans les années 1990, quantifie le travail lié à la gestion du troupeau et des surfaces. Elle évalue aussi les marges de manoeuvre des agriculteurs en termes de temps disponibles pour réaliser d’autres activités professionnelles (formation, responsabilités) et disposer de temps libres. Cet outil a été créé pour les agriculteurs et leurs conseillers afin de les aider à construire une analyse globale de leur système, en intégrant une dimension « travail ». download
Virtuele omheining
Animal welfare Economic resilience Social resilience Society friendly
Draadomheiningen zijn arbeidsintensief (bv. bij strip grazen), vragen regelmatig onderhoud en bemoeilijken efficiënt grazen met overbegrazing. Een virtuele omheining kan hier een oplossing bieden. De investeringskost kan terugverdiend worden door o.a. efficiënter grazen met hogere productieresultaten en het wegvallen van arbeids en onderhoudskosten van fysieke omheiningen. download
Estudio genómico de las terneras recién nacidas
Economic resilience Technical efficiency
La evaluación genómica de las terneras recién nacidas es un proceso en el que su ADN puede proporcionar valiosa información genética. La gestión del rebaño basada en la información genética ayuda a mejorar el valor de cría, la productividad, la utilidad y la información del rebaño. Es más fiable y eficaz. Cada nueva generación representa un nuevo y mayor potencial genético. download
Niskoemisyjna aplikacja gnojowicy na użytkach zielonych przez jej stosowanie bezpośrednio na glebę lub do gleby
Environment Social resilience Technical efficiency
Aplikacja gnojowicy na użytkach zielonych, zwiększa zawartość materii organicznej i zapewnia łatwo dostępny azot (azot amonowy). Wykorzystanie gnojowicy w nawożeniu, redukuje zużycie wysoce energochłonnych w produkcji nawozów chemicznych, wytwarzanych z nieodnawialnych surowców. Zastosowanie maszyn do aplikacji gnojowicy, pozwala na zmniejszenie emisji amoniaku, poprawę jakości wody, zmniejszenie odoru i zwiększenie efektywności ekonomicznej uprawy trawy. download
Groupes d’échanges entre éleveurs : échanger sur la technique, les aspects socio économiques et être accompagné à l’aide de méthodes d’animation
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Les fermes doivent s’adapter à un environnement en constante évolution. Des groupes de soutien structurés permettent aux éleveurs de partager leurs expériences personnelles leurs idées et de faire avancer l’ensemble des membres. Les groupes locaux aident chacun à adapter ses pratiques par le partage de connaissances d’innovations à tester, de leurs échecs et réussites. Les groupes d’éleveurs bénéficient de la force du collectif et de l’animation du groupe par des professionnels. download
Modele finansowe ułatwiające sukcesję
Economic resilience Social resilience
Sukcesja gospodarstw mlecznych polega na przekazywaniu własności i zarządzania z pokolenia na pokolenie. Jest to złożony proces ze względu na przywiązanie emocjonalne, względy finansowe i zawiłości prawne. download
Ayudas para promover la difusión de conocimientos, la mejora de las competencias y la identificación de oportunidades
Economic resilience Social resilience Society friendly
Proporcionar ayudas económicas para contratar, promover e incentivar a las personas a trabajar en el sector agrario, la industria alimentaria y el medio rural. Esto se puede llevar a cabo enseñando a los jóvenes la gestión, funcionamiento y realidad del sector agrario y agroalimentario, consiguiendo así la transferencia de conocimiento. download
Explore, align with stakeholders and develop opportunities to align with regional rural goals on biodiversity and water and farm management
Economic resilience Social resilience
Farmers are entrepreneurs that sometimes may feel that they are being managed in how to do their job as well as being piled under by rules and regulation. This may lead to growing displeasure, unhappiness and resistance amongst farmers at the expense of their relations with influencers, stakeholders, policy makers and society, who are often experiencing the same challenges. Approaches that encourage collaboration , discussion and working on perspectives that are carried more broadly can help to steer and reach multi stakeholders’ targets, wishes and desire s. One such approach is called in the Netherlands the ‘De Marke Model’. This model may serve as a basis, example or reference for similar approaches elsewhere. download
Vorbeugende Mastitis Milchtests ( MASTdecide ) für eine bessere Behandlungsstrategie
Animal welfare Environment Society friendly
Die Entwicklung und Ausbreitung der Antibiotikaresistenz ist zu einem wichtigen Problem für die öffentliche Gesundheit geworden. In der Milchviehhaltung werden die meisten antimikrobiellen Mittel zur Behandlung von Euterentzündungen eingesetzt (68 %). Eine deutliche Verringerung des Einsatzes antimikrobieller Mittel in der Milchproduktion kann entweder direkt durch die Optimierung des Einsatzes antimikrobieller Mittel für die Behandlung klinischer Mastitis und trockener Kühe oder indirekt durch eine allgemeine Verbesserung der Eutergesundheit erreicht werden. download
Kolostrum Management - Ausreichend hochwertiges Kolostrum als Basis für produktive Kühe
Economic resilience Technical efficiency
Kälber werden ohne Antikörper im Blut geboren und sind so zu 100% abhängig von den Antiköpern, die sie nach der Kalbung über die Biestmilch aufnehmen. Gutes Kolostrum Management ist sehr wichtig um gesunde Kälber aufzuziehen, aber auch produktive Kühe. Leider ist das Kolostrum Management auf vielen Betrieben nicht optimal, was wiederum auch einen finanziellen Impakt hat. download
Strategische Klauenpflege für eine bessere Herdengesundheit und Langlebigkeit
Animal welfare Economic resilience Technical efficiency
Lahmheit ist ein großes Problem in der Milchviehwirtschaft und führt zu großen finanziellen Verlusten. Strategisches Klauenschneiden, auch bekannt als routinemäßiges Klauenschneiden, ist eine präventive Praxis, bei der die gesamte Herde auf ihre Klauen untersucht (und bei Bedarf geschnitten) wird. download
Die Herabsetzung des Erstkalbealters auf 23-25 Monate führt zu einer höheren Lebensleistung und Rentabilität
Animal welfare Environment Social resilience Technical efficiency
Ein Erstkalbealter von 23 25 Monaten maximiert die Rentabilität des Betriebes, jedoch muss die Färse ausreichend entwickelt sein um dieses Ziel gefahrlos zu erreichen. Ein nachhaltiges, kontrolliertes Wachstum von Geburt an ist daher notwendig, um die harmonische Entwicklung der künftigen Milchkuh zu gewährleisten, ohne ihre künftige Produktionskapazität zu beeinträchtigen. download
Messung von Jungtieren für ein optimales Wachstum
Animal welfare Economic resilience
Durch regelmäßiges Messen des Jungviehs erhält der Landwirt einen besseren Einblick in deren Wachstum. So kann der Landwirt z.B. frühzeitig erkennen, wenn das Wachstum nicht optimal verläuft, und kann schnell eingreifen. Die Optimierung des Wachstums der Jungtiere führt zu niedrigeren Aufzuchtkosten, einer höheren Milchproduktion, wenn sie zu laktierenden Kühen werden, und zu einem nachhaltigeren Viehbestand, da sie eine höhere Lebensleistung erbringen. Daher kann diese Maßnahme zu einem widerstandsfähigeren Betrieb führen. download
Pieno bandų sveikatos, vaisingumo ir ilgaamžiškumo gerinimas, siekiant padidinti ūkininkų pajamas ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai
Animal welfare
Pieno bandų sveikatos, vaisingumo ir ilgaamžiškumo gerinimas tai daugialypis uždavinys, duodantis toli siekiančią naudą. Tai ne tik pagerina gyvulių gerovę, bet ir gali gerokai padidinti ūkininkų pajamas ir sušvelninti su pienininkyste susijusį neigiamą poveikį aplinkai. Norint padidinti ūkininkų pajamas ir sumažinti neigiamą pieno pramonės poveikį aplinkai, labai svarbu gerinti pieno bandų sveikatą, vaisingumą ir ilgaamžiškumą. Pateikiame išsamią strategiją šiems tikslams pasiekti. download
Biogas a soli effluenti
Economic resilience Environment
La riduzione delle emissioni di gas serra, la valorizzazione degli effluenti zootecnici e il maggiore impiego di energie rinnovabili sono obiettivi prioritari nelle aziende agricole. La d igestione anaerobica degli effluenti zootecnici rappresenta una tecnologia adatta a raggiungere questi obiettivi . Gli impianti di biogas permettono di accumulare un “credito” di CO 2eq sia per le emissioni di metano evitate dallo stoccaggio degli effluenti, sia perché il biogas è energia rinnovabile che va a sostituire fonti fossili. download
Biogas - How to utilise cattle effluents
Economic resilience Environment
The reduction of GHG emissions, the improved utilization of effluents, and the increase of green energy use are top priorities in dairy farms Anaerobic digestion of the effluent/livestock waste fits the realisation of those targets Biogas plants allow ruminant producers to get carbon credits both because of the emissions avoided by the storage of effluents and because biogas, which is a renewable energy source, can replace fossil sources. download
Virtual fencing
Animal welfare Economic resilience Social resilience Society friendly
Wire fences are labour intensive (e.g. strip grazing), need frequent maintenance and hinder efficient grazing with overgrazing. A virtual fence may solve these problems. The investment cost may be recovered by mo re efficient grazing with higher production results and the loss of labour and maintenance costs of wire fences. download
Reduction of first calving age to 23-25 month results in increased lifetime yield and profitability
Animal welfare Environment Society friendly Technical efficiency
A first calving between 23 and 25 months of age maximizes the profitability of the business, but the heifer must have sufficient conformation to reach this objective without danger. Sustained, controlled growth from birth is therefore necessary to ensure the harmonious development of the future dairy cow, without compromising her future production capacity. download
Good practices for calf rearing that leads to high productive dairy cows
Animal welfare Economic resilience
Young stock can often be overlooked as the incur cosy rather than delivering an income. Rearing quality heifers is essential to maintain dairy herds. To achieve key targets (such as 24 month calving), a good start in life is essential. This factsheet with outline Good practices for calf rearing that leads to high productive dairy cows. download
Measuring young stock for optimal growth
Animal welfare Economic resilience
By measuring young stock on a regular basis, the farmer gets a better insight into the growth of the young stock. For example, the farmer can detect at an early stage if growth is not optimal and can intervene quickly. Optimizing young stock growth leads to lower rearing costs, higher milk production when they become lactating cows and more sustainable livestock as they have a higher lifetime production. Therefore, this measure can lead to a more resilient farm. download
Preventive Mastitis Milk Testing (MASTdecide) to apply a better treatment strategy
Animal welfare Environment Society friendly
The development and spread of antimicrobial resistance has become a major issue for public health. In dairy production, most antimicrobials are applied for the treatment of udder inflammation (68%). A significant reduction of antimicrobial usage in dairy production can be achieved either directly by optimization of antimicrobial usage for clinical mastitis and dry cow treatment or indirectly by general udder health improvement. download
Strategic hoof trimming to improve herd health status and longevity
Animal welfare Economic resilience Technical efficiency
Lameness is a major animal welfare concern within the dairy industry, and leads to financial losses . Strategic hoof trimming, also knows as routine hoof trimming, is a preventative practice where the entire herd has their hooves examined (and trimmed if required). download
Biestmanagement
Economic resilience Technical efficiency
Kalveren worden geboren zonder antistoffen in het bloed en zijn dus volledig afhankelijk van antistoffen die ze via de biest binnenkrijgen. Een goed biestmanagement is bijgevolg uitermate belangrijk om de kalveren gezond te houden, maar ook om productieve koeien te worden. Toch is de biestmanagement op veel bedrijven niet optimaal wat uiteraard ook een financiële impact heeft. download
Colostrum management
Economic resilience Technical efficiency
Calves are born without antibodies in their blood and are totally dependent on antibodies in the colostrum they drink after birth. Good colostrum management is extremely important to rear healthy calves, but also productive cows. However, colostrum management is not optimal at many farms, which has of course a financial impact. download
Herd health plan produced with vet
Animal welfare Economic resilience Technical efficiency
Good animal health is key to improving animal welfare and increasing productivity. Creating a herd health plan (HHP) with a vet helps to mitigate the risk of disease and review the current health status of the herd. The plan should outline preventative strategies as well as treatment protocols. download
Maximizing forage performance to reduce concentrate feed - grass silage
Economic resilience Technical efficiency
Ruminants have a unique ability to convert fibrous feed materials into high quality milk and meat products thanks to the genius evolutionary development the rumen. The rumen harbours fibrolytic microbes that allow utilization of e g grass that is not directly human edible Grass cultivation provides many ecosystem services such as carbon sequestration, improved biodiversity, less erosion, capture of nutrients, better soil structure etc. Fibrous forages are natural feeds for ruminants and support the health of their digestive system. Typically grass based feeds are also cheaper than concentrate feeds. All these factors support high use of grass in the diets of ruminants, but it requires production of good quality grass based feeds. download
Red clover as a pure stand for silage can bring benefits
Environment Technical efficiency
Red clover (Trifolium pratense ) has many benefits, such as the ability to fix nitrogen thanks to the symbiotic Rhizobium bacteria in its root nodules, it improves biodiversity, and it has favourable characteristics as a feed component in ruminant diets. However, the persistency of red clover is poor in Boreal swards and the leys seldom last longer than two years. download
Picking sires to suit specific traits of dairy cows on farm
Economic resilience Technical efficiency
A dairy farmer must take into account numerous genetic and environmental factors when selecting sires. These factors include the breeding objective, genetic level of the herd, genetic information on individual animals, relatedness, technological circumstances, input and market prices. The decision on mating pairs has a long term impact on the herd. download
Cross breeding with beef cattle breeds to increase the value of surplus young stock
Economic resilience Technical efficiency
The price of Inseminating dairy calves is very low or null. The innovation propose to increase the value of calves by inseminate dairy cows with semen from beef bulls breed to produce calves for meat production. download
Utilisation de semence sexée pour accroître le nombre de génisses
Economic resilience Technical efficiency
La semence sexée est une technologie innovante qui permet de prédéterminer le sexe du veau avec une fiabilité d'environ 90 %. Toutefois, son adoption a été entravée par des taux d'insémination plus faibles, des coûts plus élevés et une disponibilité limitée de semence et de taureaux. Une plus grande utilisation de la semence sexée peut contribuer à améliorer l'efficacité de la production laitière et bovine, à accroître la rentabilité des exploitations et à améliorer la durabilité environnementale de la production bovine. download
Use of sexxed semen to increase the number of heifer calves
Economic resilience Technical efficiency
Sexed semen is an innovative technology that allows the predetermination of calf sex with about 90% reliability. However, uptake has been hindered by lower conception rates, higher costs and limited availability of both semen and sires. Greater utilisation of sexed semen can help improve the efficacy of both dairy and beef production, increase farm profitability, and help improve the environmental sustainability of cattle production. download
Genomic assessment of newborn calves
Economic resilience Technical efficiency
Genomic assessment of newborn calves is a process in which their DNA can provide valuable genetic information. Herd management based on genetic information helps improve breeding value, productivity, usability and conformation of the herd. It is more reliable and efficient. Each new generation represents a new, higher genetic potential. download
Management of hedges and marginal areas to improve biodiversity
Economic resilience Environment Social resilience
Hedgerows and marginal areas, such as field margins and road verges, are a typical landscape feature in many parts of Europe. They provide an important habitat for a variety of flora and fauna. However, increased agricultural intensification and associated land use changes over the past decades have led to a dramatic decrease in the biodiversity of hedgerows and marginal areas. download
Agroforestry on dairy farms
Animal welfare Environment Society friendly
For several decades, plots of land have been grouped together, and trees have been pulled down to facilitate the cultivation of agricultural land. Nowadays, some farmers are experimenting with planting trees/hedges within plots for various reasons: to provide shade for the animals, to create a microclimate favourable to grass growth, to increase biodiversity, to diversify production (e.g. orchards, wood chips as bedding material). download
Use of Hospital Pens
Animal welfare Society friendly Technical efficiency
Animals suffering from injuries or diseases tend to change their behaviour and have other needs than healthy animals. Animals suffering from infectious disease must be separated from healthy animals to avoid spread of diseases. Use of hospital pens is a solution to handle these challenges. download
Use of rubber-coated flooring in alleys improves and stimulates safe cow movement
Animal welfare Technical efficiency
Concrete is a hard and abrasive surface for cows to stand and walk on. Rubber matting is designed to increase grip and create a softer surface, increasing cow comfort and health. Farmers should consider implementing rubber matting in high risk and high use areas to improve animal welfare and production. download
Offering milk to calves via teat using bucket or milk bars
Animal welfare Economic resilience Social resilience
Traditionally many calves are fed milk in buckets. Offering milk to calves via teat, teat bucket or milk bars (instead of buckets or troughs) provides an out let for the sucking motivation and can therefore prevent the development of cross sucking . download
Group housing of calves
Animal welfare Society friendly
Housing calves in small groups of 2-7 calves pre-weaning has welfare benefits compared to both individual housing and housing in larger groups. Individual housing in the milk feeding period is stressful for calves because it prevents social behaviour and restricts calves movement. Housing calves in groups larger than 7 calves is associated increased incidence of respiratory disease. download
Sand Bedding in freestalls
Animal welfare
Sand provides a comfortable lying surface and provides extra grip when getting up and lying down. Cows lie down longer on sand than on harder surfaces. In addition, sand is an inorganic material in which environmental bacteria growth is limited, and the prevalence of lameness and mastitis problems is low. However, management of sand in cubicle housing has its challenges. download
Improvement of health, fertility and longevity in dairy herds to provide higher income for farmers and to reduce negative environmental effect
Animal welfare
Improving the health, fertility and longevity of dairy herds is a multifaceted task with far reaching benefits. As well as improving animal welfare, it can significantly increase farmers' incomes and reduce the negative environmental impacts of dairy farming. Described below is a comprehensive strategy to achieve these goals. download
Cow-calf contact systems for improving animal health and welfare - Foster cows
Animal welfare Society friendly
Cow calf contact ( systems, where calves are housed together with dairy cows, are being developed and evaluated to enable animals to express more natural maternal and suckling behaviour. Calves in CCC systems generally have greater growth rates, especially before weaning, than conventionally reared calves. Different management strategies are based on the amount of maternal contact and suckling allowed. Here a ' CCC system is described. download
Freewalk housing system
Animal welfare
A freewalk housing system is a barn without cubicles. In the past, deep litter systems with straw as bedding material was developed. The freewalk systems are in development with various bedding material and ample space per cow, about 10 to 15 m 2 per cow in the bedded area where cows can walk and lie down. The aim of the freewalk housing system is to create more movement space for the animals, as well as to provide manure fractions, or manure products that can improve soil quality. To this end, feces and urine may be separated on a permeable synthetic floor or a sand bedding, or composted organic material, such as sawdust or wood chips, can be used. download
Work Assessment Method - a way to discuss labour with farmers
Economic resilience Social resilience
The Work Assessment Method (WAM), designed by INRAE and Idele French Livestock Institute in the 1990s, quantifies the work related to management of herds and lands. It assesses farmer’s room for manoeuvre in terms of time needed to carry out other professional activities and to have free time. This tool was created for advisers and farmers to help global analysis of livestock farming systems from a work perspective. download
Applying LEAN on a farm
Social resilience
Dairy Lean is a management system that encourages continuous improvement in production efficiency, maximizing value creation and minimizing losses in every dairy production process. download
Managing employees
Social resilience
Management can be defined as "All the different techniques of organization and management of all resources and teams within a company that enable the development of an organization". In addition to remuneration, it is important to consider human relations with employees as a key factor in recruiting, motivating and retaining staff. Poor management can deteriorate working conditions and organisation on the farm. download
Human resource management, incentive systems and financing benefits to retain employees, linked to production results
Economic resilience Social resilience
Agriculture has long been based on farming families to supply most of the farm labor. The number of farming families has decreased, due to the migration of youth from rural areas to cities to pursue employment and obtain a more competitive income In the long er term new agricultural technologies have the potential to help address the challenges of the labor requirements on dairy farms. download
Generational succession strategies, support and planning
Economic resilience Social resilience
"The average age of farmers is very much at the older end of the age spectrum; one third (32%) of farm managers in the EU were 65 years of age or more in 2016. Only 11% of farm managers in the EU were young farmers under the age of 40 years." Volatile profitability, low prestige of rural jobs, demographic issues, and an increasing number of policy regulations make dairy farming less attractive to young people to remain in the sector. download
Finance models to facilitate succession
Economic resilience Social resilience
Dairy farm succession involves transferring ownership and management from one generation to the next. It's a complex process due to emotional attachment, financial considerations and legal complexities. Several financial models can be used, each with its own advantages and disadvantages. download
Training of vets on advising on prevention methods
Animal welfare Economic resilience Technical efficiency
Training vets to provide advice on preventive measures for animals is essential for promoting their well being. Such training should cover topics such as vaccination schedules, parasite control, nutrition and health assessment. download
Engage advisory services/consultants to improve farm management
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Dairy farming is a complex enterprise which encompasses fields such as animal health, nutrition, grass and crop agronomy / management, HR, machinery, environmental compliance, business planning etc. It is almost impossible to have expertise in all these areas. This is where advisory services and specialist consultants can help. download
Peer groups of farmers to share technical skills, socio-economic knowledge and provide support with the use of facilitation methods
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
To be resilient, farms need to adapt to an evolving environment. Organised support groups enable people to share personal experiences and ideas that push the whole group forward. At a local level, peer groups of farmers help each other adapt to change by sharing knowledge, innovations to be tested, failures and successes. Peer groups benefit from collective strength and professional facilitation. download
Personal development on a wide spectrum of topics to increase resilience skills
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Personal development covers a wide range of topics aimed at improving a person's resilience skills. Resilience is the ability to adapt, recover and thrive in the face of difficulties, challenges and setbacks. It encompasses various aspects of personal growth and self improvement that are important to invest in and deepen. download
Improve quality of advisory services
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Quality advisory services are the basis for successful decision making, personal and professional growth and long term success. Improving the quality of advisory services requires developing a strategy, which we describe in this factsheet. Improving the quality of advisory services provided to the dairy sector is crucial to the sustainability and success of dairy farming. download
Grants to promote knowledge dissemination, skills enhancement and oppoprtunity identification
Economic resilience Social resilience Society friendly
Provide financial aid to hire, promote and encourage people to work in the agricultural sector, food industry and rural environment. This can be carried out by teaching trainees in the management, operation and reality of the agriculture and agri-food sector and thus achieving the transfer of knowledge. download
Outsourcing of General Contract work
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Over recent years the number of dairy farmers has decreased while the average herd size has increased. Dairy farmers are now looking after many more cows per labor unit than in previous generations. At the same time agricultural machinery has become much more expensive. This makes contracting of machinery work an attractive option for dairy farmers. download
Routeplanner Dairy cattle
Economic resilience Technical efficiency
Many dairy farmers do not know enough about the level of costs and income on their dairy farms. This knowledge is essential to make correct management decisions Instead of making decisions based on intuition, it is better to adjust your business operations based on factual results. Not only is the knowledge of one's own company of added value but also comparable knowledge from similar companies. Through external comparison, strengths and weaknesses can be quickly identified and this knowledge can give rise to the correct action. A management tool can include both economic and technical figures. download
Individual Farm KPI/Economic indicators including sectoral indicators for benchmarking
Economic resilience Social resilience
Many dairy farmers do not know enough about the level of costs and income on their dairy farms. This knowledge is essential to make correct management decisions Instead of making decisions based on intuition, it is better to make adjustments to business operations based on accurate information. The knowledge of one's own company, and of other similar companies, adds value when making decisions. Through external comparisons, strengths and weaknesses can be quickly identified and this knowledge can give rise to the right action. A management tool can include both economic and technical figures. download
Managing cash flows
Economic resilience Technical efficiency
Grass based milk production is seasonal and results in peaks and troughs in cash flow for the farm business. Because of this, a cash flow planner will help farmers to better manage their cash flow throughout the year, improving their mental health and the resilience of their farm. download