Skip to main content

Factsheets

A result of the R4D project is to collect solutions/innovations from the different countries and publish the most helpful ones for the future as factsheets. Those are divided in 3 main Knowledge Areas:

Economic and social resilience
Technical efficiency
Animal welfare, Environment and Society

FILTER

Knowledge Area TITLE DESCRIPTION LANGUAGE VIDEO PDF DOWNLOAD
Die Anwendung des Managementsystems “LEAN” im landwirtschaftlichen Betrieb
Social resilience
„Lean“ ist ein Managementsystem, das die kontinuierliche Verbesserung der Produktionseffizienz, die Maximierung der Wertschöpfung und die Minimierung von Verlusten in jedem Produktionsprozess fördert. „ Dairy Lean“ bezieht sich ausschließlich auf Prozesse in der Milchwirtschaft. Milchwirtschaft. (Quelle: AHDB) download
Verbesserung der Gesundheit, Fruchtbarkeit und Langlebigkeit von Milchkühen zur Erhöhung des landwirtschaftlichen Einkommens und zur Verringerung negativer Umweltaspekte
Animal welfare
Die Verbesserung der Gesundheit, Fruchtbarkeit und Langlebigkeit von Milchviehherden ist eine komplexe Aufgabe. Dadurch kann sowohl das Tierwohl verbessert werden, was das Einkommen der Landwirte erheblich steigert, als auch negativen Umweltauswirkungen vorbeugt werden. Nachfolgend eine Strategie zur Erreichung der genannten Ziele. download
Errichtung einer Biogasanlage
Economic resilience Environment Technical efficiency
Die Errichtung von Biogasanlagen in Milchviehbetrieben verringert die Treibhausgasemissionen und erhöht die Effizienz der Gülleverwendung, indem sie in erneuerbare Energie umgewandelt wird und ihre natürlichen Düngereigenschaften bewahrt. Dieser doppelte Nutzen senkt die Energiekosten, steht im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen und bietet eine zusätzliche Einkommensquelle für die Betriebe. Eine unsachgemäße Bewirtschaftung von Gärresten kann jedoch zu schlimmeren Umweltauswirkungen führen als Gülle. download
Naujagimių veršelių genominis tyrimas
Economic resilience Technical efficiency
Naujagimių veršelių genominis tyrimas - tai procesas, kurio metu jų DNR gali suteikti vertingos genetinės informacijos. Genetine informacija paremtas bandos valdymas padeda gerinti bandos veislinę vertę, produktyvumą, efektyvumą ir sveikatingumą. Ji yra patikimesnė ir veiksmingesnė. Kiekviena nauja karta reiškia naują, didesnį genetinį potencialą. download
Kooperatinė organizacija, koordinuojanti srutų laikymą, vežimą ir naudojimą laukuose bei tiekianti srutas žemdirbiams
Environment Technical efficiency
Viena iš problemų, su kuriomis susiduria daugelis Šiaurės Ispanijos pieno ūkių, yra susidarančių srutų tvarkymas. Dėl žemės trūkumo ir kritulių kiekio vietovėje srutų rezervuarai užsipildo per trumpą laiką, todėl organizavimo sistemos yra labai svarbios siekiant efektyviai naudoti maistingąsias medžiaga. Toliau pateikiama strategija, pagal kurią Carranza slėnio (Bizkaia Baskų kraštas) geografinėje vietovėje ketinama tvarkyti srutų perteklių gaminant energiją ir didesnės pridėtinės vertės produktus. download
Elektros gamyba ūkyje
Economic resilience Environment
Pastaruosius kelerius metus augo elektros kainos ir didėjo energijos poreikis. Daugelyje Europos šalių buvo priimtos saulės energijos gamybos gairės. Atsižvelgiant į pieno ūkių priklausomybę nuo elektros energijos, turimą pastatų stogų plotą ir ekonominį pelningumą, vis daugiau ūkių svarsto galimybę įsirengti saulės elektrinę. download
BIODUJOS KAIP UŽTIKRINTI GALV IJ Ų NUOTEKŲ PANAUDOJIMĄ
Economic resilience Environment
ŠESD emisijų mažinimas, geresnis nuotekų panaudojimas ir žaliosios energijos naudojimo didinimas yra pagrindiniai pieno ūkių prioritetai Anaerobinis nuotekų ir (arba) gyvulių atliekų skaidymas atitinka šių tikslų įgyvendinimą. Biodujų gamyklos leidžia atrajotojų augintojams gauti anglies dioksido kreditus tiek dėl išmetamų teršalų, kurių išvengiama kaupiant nuotekas, tiek dėl to, kad biodujos, kurios yra atsinaujinantis energijos šaltinis, gali pakeisti iškastinius šaltinius. download
Atskirų ūkio KPI / ekonominiai rodikliai, įskaitant sektorių rodiklius, skirtus lyginamajai analizei
Economic resilience Social resilience
Daugelis pieno ūkių ūkininkų nepakankamai žino apie savo pieno ūkių išlaidų ir pajamų lygį. Šios žinios būtinos norint priimti efektyvius ūkio valdymo sprendimus. Užuot priėmus intuicija pagrįstus sprendimus, geriau koreguoti verslo operacijas remiantis tikslia informacija. Žinios apie savo ūkį ar kitus ūkius suteikia pridėtinės vertės priimant sprendimus. Atliekant išorinius palyginimus galima greitai nustatyti stipriąsias ir silpnąsias puses, o šios žinios gali paskatinti imtis tinkamų veiksmų. Valdymo priemonė gali apimti ir ekonominius, ir techninius duomenis. download
Pieno vertės didinimas: A2A2 pienas
Economic resilience
A2A2 pienui būdinga tai, kad jame yra A2A2 beta kazeino priešingai nei įprastame piene kuriame daugiausia yra A1A1 beta kazeino. Beta kazeinas A2A2 iš pradžių buvo galvijų piene, tačiau ilgainiui dėl pieninių galvijų genetinės atrankos jį pakeitė A1A1 variantas. Per pastaruosius kelerius metus kai kuriuose šalyse buvo sukurtos A2A2 pieno gamybos ir prekybos linijos, kuriose šis nišinis produktas buvo įvertintas. download
Gezondheidsplan voor de veestapel opgesteld met een dierenarts
Animal welfare Economic resilience Technical efficiency
Een goede diergezondheid is de sleutel tot het verbeteren van het dierenwelzijn en het verhogen van de productiviteit. Het opstellen van een gezondheidsplan voor je veestapel (GPV) met een dierenarts helpt om het risico op ziekten te beperken en de huidige gezondheidsstatus van de kudde te beoordelen. Het plan moet zowel preventieve strategieën als behandelingsprotocollen bevatten. download
Kalveren melk aanbieden via de speen met behulp van een speenemmer of milkbar
Animal welfare Economic resilience Social resilience
Traditioneel worden veel kalveren gevoerd met melk in emmers. Het aanbieden van melk aan kalveren via een speen, speenemmer of milkbars (in plaats van emmers of troggen) stimuleert de zuigreflex en kan de ontwikkeling van cross sucking voorkomen. download
Kalveren melk aanbieden via de speen met behulp van een speenemmer of milkbar
Animal welfare Economic resilience Social resilience
Traditioneel worden veel kalveren gevoerd met melk in emmers. Het aanbieden van melk aan kalveren via een speen, speenemmer of milkbars (in plaats van emmers of troggen) stimuleert de zuigreflex en kan de ontwikkeling van cross sucking voorkomen. download
Groepshuisvesting van kalveren
Animal welfare Society friendly
Het huisvesten van kalveren in kleine groepen van 2 7 vóór het spenen heeft welzijnsvoordelen t.o.v. zowel individuele huisvesting als huisvesting in grotere groepen. Individuele huisvesting tijdens de melkperiode is stressvol voor kalveren omdat dit het sociaal gedrag verhindert en de bewegingsvrijheid van kalveren beperkt. Huisvesting van kalveren in groepen groter dan 7 kalveren gaat gepaard met een verhoogde incidentie van ademhalingsaandoeningen. download
Contactsystemen tussen koe en kalf voor het verbeteren van diergezondheid en dierenwelzijn Pleegkoeien
Animal welfare Society friendly
Koe/kalf contact ( systemen waarbij kalveren samen met melkkoeien worden gehuisvest, zijn ontwikkeld om dieren meer natuurlijk moeder en zooggedrag te laten vertonen. Kalveren in KKC-systemen hebben over het algemeen een grotere groei dan kalveren die op conventionele wijze worden gehouden vooral vóór het spenen Verschillende managementstrategieën zijn ontwikkeld op basis van de hoeveelheid maternaal contact en zogen die wordt toegestaan. download
Improved water access for pre weaned calves to improve concentrate intake, hydration and welfare
Animal welfare Economic resilience Social resilience Technical efficiency
The importance of providing drinking water to calves for improved production and animal welfare is widely recognised , however surveys and animal welfare assessment schemes suggest that many dairy calves do not have sufficient access to drinking water. download
Technical solutions to mitigate ammonia emissions
Environment
As dairy cows consume large amounts of nitrogen through proteins in their diets, a large amount is excreted in urine and feces. In manure, ammonia is formed by breaking down urea and is promoted by the amount of urea, temperature and the degree of mixing feces and urine. Depending on several factors, some of the ammonia formed is volatilized into the atmosphere. Gaseous ammonia in the atmosphere is undesirable, due to its negative influence on environmental and public health, due to the effect on air quality in both rural and urban areas. download
Cooperation between farmers to optimize farm efficiencies
Economic resilience Social resilience
Stimulate cooperation between farmers saves or creates new resources. Pooling these resources helps to optimise the farm. This cooperation can take different forms and activate different levers. It helps to make the farm more resilient. Cooperation strengthens the links between actors within a community in a given area. download
Stimuler la coopération entre agriculteurs
Economic resilience Social resilience
Stimuler la coopération entre agriculteurs permet d’économiser des moyens ou mobiliser/créer de nouvelles ressources. Leur mise en commun contribue à optimiser l’exploitation. Ces coopérations peuvent prendre différentes formes et activent différents leviers, aidant à la résilience de l’exploitation. La coopération renforce les liens entre acteurs d’une communauté sur un territoire. download
PREVENZIONE: BUONE PRATICHE E BIOSICUREZZA
Animal welfare Technical efficiency
Con biosicurezza si intende l’insieme degli assetti strutturali e delle buone pratiche gestionali e comportamentali che contribuiscono alla difesa dell’allevamento dall’ingresso e/o dalla diffusione di malattie. Una efficace prevenzione deve pertanto prevedere anche un adeguato piano di biosicurezza aziendale, anche per ridurre la necessità di utilizzo degli antibiotici. download
PREVENTION: GOOD PRACTICES AND BIOSECURITY
Animal welfare Technical efficiency
Biosecurity is a set of structures, tools and best practices (management and behaviour) that prevents the entrance of pathogens and/or prevents their circulation. Therefore, to achieve effective prevention, a robust biosecurity plan is needed, with the objective of reducing the need for antimicrobials. download
Multispecies Swards (MSS) - using forage herbs for enhanced forage yield, nutrient uptake and biodiversity
Environment Technical efficiency
Multispecies swards are swards that have a variety of plants including grasses, legumes, brassicas and herbs. When combined in a pasture, the species root at varying depths allowing them to access more nutrients and moisture in the soil, promoting better soil health and increasing pasture biomass. The deep rooting depth of herb species, such as chicory and plantain, increases carbon sequestration and improve the drought tolerance of multispecies swards. In addition, diverse pastures help improve biodiversity, particularly pollinators, and can help to reduce nitrate loss from pasture via a lower nitrogen fertiliser requirement. download
Cattle Eye as a tool to assess lameness in the dairy herd
Animal welfare Society friendly
AHDB have estimated lameness to cost between £3.30 6.80/ €3.80 --€8 per day per cow depending on how lame she is. In order to minimise these losses and optimise animal welfare, lameness needs to be detected at a very early stage. However, this is very difficult to do by eye. Cattle eye offers a technology that mobility score dairy cows using cameras. download
Replacement strategy when is my cow now longer profitable?
Economic resilience Technical efficiency
As a dairy farmer, you make daily decisions that have an impact on the final farm result. Making the right choices is therefore hugely important. Six dairy farmers took the initiative to help the sector move forward by offering practical tailor made tools for the dairy sector. The development was done together with Boerenbond and ILVO through an Operational Group and with support from the European Agricultural Fund for Rural Development. This tool aims to support the dairy farmer in decisions regarding replacement strategy It easily calculates the minimum production of a (reformed) cow to break even. And this is always for two possible situations: comparison with an upcoming heifer and calculation of the minimum production to break even. download
Insemination strategy inseminate with the right straw
Economic resilience Technical efficiency
As a dairy farmer, you make daily decisions that have an impact on the final farm result. Making the right choices is therefore hugely important. Six dairy farmers took the initiative to help the sector move forward by offering practical tailor made tools for the dairy sector. The development was done together with Boerenbond and ILVO through an Operational Group and with support from the European Agricultural Fund for Rural Development. This tool aims to support the dairy farmer in making his insemination strategy. It shows in a simple way what the financial additional yield can be if a dairy farmer uses sexed semen and utility crosses. Through this tool, the optimal situation for his farm can also be simulated. download
Strategies to reduce methane emissions: Methane captured and processed into biogas via a mobile plant
Environment
A major goal to reduce impact on the climate is to reduce emissions of the greenhouse gas methane (CH 4 ). Methane from manure (about 10 15% of farm emissions) can be captured to be processed and reused as biogas. A mobile plant can enable the use of the residual stream. download
USO EFFICIENTE DELL’ACQUA PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO
Environment Technical efficiency
Una delle problematiche che gli allevatori dovranno affrontare è quella della scarsità d’acqua, ampiamente dovuto al cambiamento climatico, quindi sistemi in grado di ottimizzare l’uso dell’acqua sono indispensabili. La seguente scheda spiega una strategia per risparmiare acqua, aumentando sia la resilienza economica sia quella ambientale. download
Organizzazione cooperativa che coordina lo stoccaggio dei reflui il trasporto e la distribuzione in campo e che fornisce effluenti ad altri agricoltori
Environment Technical efficiency
Uno dei problema che devono affrontare gli allevatori del nord della Spagna è la gestione dei reflui La scarsità di terreni e le piogge causano il rapido riempimento delle vasche di stoccaggio, quindi è essenziale avere sistemi di organizzazione adeguati per un uso efficiente delle risorse. Qui parliamo di una strategia legata al surplus di effluenti, in grado di generare energia e prodotti con maggiore valore aggiunto nell’area geografica della Valle di Carranza (Paesi Baschi). download
Gagner des crédits carbone par la mise en place d’action d’atténuation
Environment
Le Ministère de la Transition Ecologique français a mis en place le Label bas carbone pour encourager les agriculteurs au changement de pratique. Pour rentrer dans cette certification, la méthode d’évaluation doit etre certifiée par le Ministère; Pour les exploitations de polyculture élevage, c’est Carbon agri . La labellisation concerne la réduction des émissions. L’outil d’évaluation est CAP’2ER ( cf fiche 93). download
CAP’2ER, un outil de l’empreinte carbone, pour accompagner les démarches de progrès
Environment
Se préoccuper de l’impact environnemental de sa ferme et plus spécifiquement de son empreinte carbone , devient une attente sociétale très forte, que cela soit de la part des consommateurs , des polititiques ou des collecteurs de lait en lien avec les enjeux du changement climatique . download
Vähäpäästöinen lietelannan levitys levittämällä lietettä suoraan maahan tai sijoittamalla nurmeen
Environment Society friendly Technical efficiency
Lietelannan levittäminen nurmen tarpeiden mukaisesti tarkoittaa, että lietelanta levitetään oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan, jotta saadaan helposti saatavilla olevaa typpeä (eli ammoniumtyppeä) nurmen kasvun tukemiseksi ja maan orgaanisen aineksen pitoisuuden lisäämiseksi. Lietelannan kohdennetulla käytöllä voidaan osittain vähentää uusiutumattomiin tuotantopanoksiin perustuvien erittäin energiaintensiivisten mineraalilannoitteiden tarvetta. Vähäpäästöisten lietteenlevityslaitteiden käyttö vähentää ammoniakkipäästöjä, parantaa veden laatua, vähentää hajua ja lisätä nurmen viljelyn ympäristötehokkuutta ja taloudellista tehokkuutta. download
SCHEIDING VAN AFVALWATER
Environment Society friendly
Het beheer van afvalwater is cruciaal voor zowel het milieu als de sociale acceptatie van de landbouw. Het scheiden van afvalwater kan aan beide aspecten bijdragen. download
SEPARAZIONE DEGLI EFFLUENTI
Environment Social resilience
La gestione degli effluenti è di primaria importanza sia per le tematiche legate all’ambiente sia per l’accettabilità sociale delle pratiche zootecniche. La separazione può costituire un aiuto su entrambi i fronti. download
Electricity Production on farm
Economic resilience Environment
The last few years have been marked by rising electricity prices and increasing energy demand. In a lot of European countries, guidelines have been put into place on photovoltaic production. With the dependence of dairy farms on electricity, the availability of building roof space and the economic profitability, more and more farms are considering the photovoltaic installation. download
Tool to calculate greenhouse gas emissions and carbon sequestration (carbon footprint) and to facilitate decision making about reduction on dairy farms
Economic resilience Environment Social resilience
The EU has targets in place to reduce agricultural emissions by 25 by 2030 and achieve climate neutrality by 2050 compared to 2018 levels. Using a carbon footprinting tool allows farmers to know their number, and use this to help put actions in place to reduce their greenhouse gas emissions and increase carbon sequestion on their farm. download
Loopbaanbegeleiding voor landbouwers
Economic resilience Technical efficiency
Stielkennis alleen is niet langer genoeg om een boerderij te runnen . Je moet constant keuzes maken en beslissingen nemen. Het is normaal dat je niet alles even goed kunt . Je hebt meer talent of goesting voor sommige taken dan voor andere . Stel jezelf vragen als: wat wil ik, wat kan ik goed en waar wil ik naartoe? Dan is loopbaancoaching iets voor jou! download
Koolstofkredieten verdienen door mitigatiemaatregelen uit te voeren
Society friendly
Het Franse Ministerie voor Ecologische Transitie heeft het Low Carbon Label geïntroduceerd om agrariërs aan te moedigen hun werkwijze te veranderen. Om in aanmerking te komen voor deze certificering moet de beoordelingsmethode gecertificeerd zijn door het ministerie. De methode heet Carbon Agri en wordt toegepast op gemengde landbouw en veeteeltbedrijven. Het label heeft betrekking op emissiereducties . Het instrument dat gebruikt wordt voor de beoordeling is CAP'2ER (zie FS93) download
Budowa biogazowni
Economic resilience Society friendly Technical efficiency
Biogazown ie w gospodarstwach mlecznych zmniejsza ją emisję gazów cieplarnianych i zwiększa ją efektywność wykorzystania gnojowicy, przekształcając ją w energię odnawialną i zachowując jej właściwości nawozowe. Dzięki temu gospodarstwa ponoszą mniejsze koszty energii i mają dodatkowy strumień dochodów. Jednak niewłaściwe zarządzanie poferment em może prowadzić do gorszego wpływu na środowisko niż gnojowica. download
Fencing of Water Bodies
Environment Society friendly
Preventing access by fencing off water bodies is a simple solution to help reduce pollution and damage to watercourses. Heavy trampling by livestock can erode banks and increase inputs of sediment and organic matter into a watercourse. This can then reduce water quality and can lead to the contamination of bathing waters and drinking water supplies. download
USO EFICIENTE DEL AGUA PARA LA LIMPIEZA DE LAS ZONAS DE ESPERA Y DEL EXTERIOR DE LA SALA DE ORDEÑO
Environment Technical efficiency
Uno de los problemas a los que nos enfrentaremos en un futuro próximo será la escasez de agua, en gran parte debido al cambio climático, por lo que son indispensables sistemas que ayuden a optimizar y mejorar la eficiencia en su uso. En la siguiente ficha se explica una estrategia para ahorrar agua, aumentando la resiliencia tanto ambiental como económica, ya que también se traduce en un ahorro. download
Organización cooperativa que coordina el almacenamiento, transporte y aplicación de purín en campo y proporciona otros subproductos
Environment Technical efficiency
Uno de los problemas a los que se enfrentan muchos productores de leche es la gestión de los purines generados. La falta de terreno y las precipitaciones según de qué zona, hacen que las balsas se llenen en un corto periodo de tiempo, por lo que sistemas de organización son esenciales para su uso eficiente. A continuación, se muestra una estrategia con la que se podrían gestionar esos excedentes y producir subpro ductos de mayor valor añadido, producir energía... download
Feed additives to reduce rumen methane production
Environment
Different feed additives included in dairy cow diets can reduce ruminal methane emissions. Many countries target carbon neutrality and combating enteric methane emissions is one way to reach it. download
Zmniejszenie strat azotu i zwiększenie plonów przez bezpośrednią aplikację gnojowicy do gleby
Economic resilience Environment Society friendly
Zastosowanie aplikatorów gnojowicy, precyzyjnie dostarcza nawóz do roślin, zasilając je w składniki odżywcze niezbędne do wzrostu. Takie rozwiązanie ogranicza do minimum straty azotu i odór gnojowicy. Dlatego aplikatory gnojowicy są jednym z najlepszych rozwiązań, podnoszącym jej wartość nawozową, zwiększającym plony i zmniejszającym presję na środowisko. download
EFFICIENT USE OF WATER FOR CLEANING FLOORS
Environment Technical efficiency
One of the problems facing farmers in the near future will be water scarcity, largely due to climate change, so systems that help to optimise and improve water use efficiency are indispensable The following factsheet explains a strategy to save water, increasing both environmental and economic resilience, as it also results in economic savings. download
Cooperative organisation that co ordinates slurry storage, transport and application of slurry in the field, and provides slurry to arable farmers
Environment Technical efficiency
One of the problems faced by many dairy farmers in northern Spain is the management of the slurry generated. The lack of land and the rainfall of the area result in slurry tanks filling in a short period of time, so organisation systems are essential for efficient nutrient use. Below is a strategy through which it is intended to manage slurry surpluses generating energy and products with greater added value, in the geographical area of the Carranza Valley (Basque Country). download
Low emission slurry spreading by application of slurry directly on the ground or beneath the sward of grass
Environment Society friendly Technical efficiency
The application of slurry to match to grassland needs means applying slurry at the right place and time to provide readily available nitrogen (i.e. ammonium nitrogen) to support gassland growth and increase the organic matter content of the soil. The targeted use of slurry can partly reduce the need for highly energy intensive chemical fertilisers based on non renewable in puts. Using low emission slurry spreading equipment ( is a way to reduce ammonia emissions, improve water quality, reduce odour and increase the environmental and economic efficiency of growing grass. download
FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE BOMBAS DE VACÍO DE VELOCIDAD VARIABLE PARA REDUCIR EL USO DE ELECTRICIDAD.
Environment Technical efficiency
Los escenarios actuales de cambio climático y crisis hacen necesario trabajar, en todos los aspectos, de forma mucho más eficiente. En el sector lácteo, los sistemas de bombas de vacío convencionales no suelen tener en cuenta las demandas de aire y éstas varían ampliamente a lo largo del ciclo. Con esta medida, cada vez son más los ganaderos que pretenden mejorar la eficiencia energética, así como las emisiones de CO 2. download
ENCOURAGING IMPLEMENTATION OF VARIABLE SPEED DRIVE VACUUM PUMPS, USE OF MILK PRE COOLING AND OPTIMISATION OF WATER HEATING CYCLES TO REDUCE ELECTRICITY USE
Environment Technical efficiency
The current scenarios of climate change and climate crisis make it necessary to work, in all aspects, much more efficiently and economically. In the dairy sector, conventional vacuum pump systems most often do not take into account air demands, with this varying widely throughout the cycle. The Variable Speed Drive determines exactly how much vacuum the system requires and regulates the speed of the pump. The result is a pump that runs at a much lower speed most of the time and requires less electricity to do the job. In addition, the heat released by the cooling tanks can be used for water heating. With these two measures, more and more farmers can improve energy efficiency, and reduce energy and water consumption, as well as CO 2 emissions. download
Latte con valore aggiunto : il caso A2A2
Economic resilience
Il latte A2A2 si caratterizza per la prevalente presenza di Beta Caseina A2A2, diversamente dal latte normalmente disponibile in commercio , che contiene principalmente la variante A1A1. La Beta Caseina A2A2 era in origine la più diffusa , ma la pressione selettiva ha col tempo favorito la diffusione della varinate A1A1. Negli ultimi anni , in molti Paesi sono nate linee produttive e di marketing legate al latte A2A2, valorizzando questa nicchia di mercato. download
Adding value to milk: the A2A2 case
Economic resilience
A2A2 milk is characterized by the presence of A2A2 Beta Casein, unlike the commonly available milk which mainly contains the A1A1. Beta Casein Beta Casein A2A2 was originally present in bovine milk but over time, due to the genetic selection that occurred in dairy cattle, it was replaced by A1A1 variant. In the last few years, production and marketing lines of A2A2 milk have been created in several countries, valorizing this niche product. download
Automazione con robot per mungitura e alimentazione
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Ingrandire la mandira porta ad un aumento dei carichi di lavoro , soprattutto per le attività ricorrenti e legate a orari fissi , come la mungitura . Questo porta ad una diminuzione della flessibilità con aumento dello stress. Inoltre , è sempre più difficile trovare operai con esperienza e ben formati . Per ridurre il numero di ore di lavoro e aumentare la flessibilità , semplificando le operazioni e occupandosi delle esigenze individuali degli animali , le aziende stanno rivolgendo la loro attenzione all’automazione download
Nurmisäilörehun parantaminen vähentää väkirehun tarvetta
Economic resilience Technical efficiency
Märehtijöillä on ainutlaatuinen kyky muuntaa kuitupitoisia nurmirehuja korkealaatuisiksi maito- ja lihatuotteiksi evoluution kehitettyä niille nerokkaan ruoansulatusjärjestelmän, johon kuuluu pötsi. Pötsi tarjoaa elinympäristön kuituja hajottaville mikrobeille, jotka mahdollistavat ihmisravinnoksi kelpaamattomien nurmikasvien hyödyntämisen. Nurmen viljely tarjoaa monia ekosysteemipalveluja kuten hiilen sidonta, luonnon monimuotoisuuden lisääntyminen, eroosion vähentäminen, ravinteiden tehokas käyttö, maaperän rakenteen parantaminen. Kuitupitoiset nurmirehut ovat märehtijöiden luonnollista rehua ja tukevat niiden ruoansulatusjärjestelmän terveyttä. Nurmirehut ovat yleensä myös edullisempia kuin väkirehut. Kaikki nämä tekijät tukevat nurmen runsasta käyttöä märehtijöiden ruokinnassa, mutta se edellyttää hyvälaatuisten nurmirehujen tuotantoa. download
Puna-apilan puhdaskasvusto säilörehuksi
Environment Technical efficiency
Puna-apilalla (Trifolium pratense) on monia etuja. Se sitoo ilmasta typpeä juurinystyröiden symbioottisten Rhizobium-bakteerien ansiosta, parantaa biologista monimuotoisuutta ja sillä on suotuisa vaikutus märehtijöiden rehukomponenttina. Puna-apilan pysyvyys nurmissa on kuitenkin heikko ja apila säilyy seosnurmissa harvoin kahta vuotta kauemmin. download
Jalostusindeksien ja geneettisen valinnan avulla voit parantaa lypsykarjan ominaisuuksia
Animal welfare Economic resilience
Jalostusindeksit auttavat tekemään parempia jalostuspäätöksiä eli valitsemaan lehmät ja sonnit seuraavan sukupolven vanhemmiksi. Jalostuspäätöksillä on pitkäaikainen vaikutus maitotilan tulevaisuuteen, koska jalostuksen vaikutus on pysyvä ja kumulatiivinen. Jalostus on yksi tärkeimmistä keinoista vaikuttaa karjankasvatuksen kestävyyteen. download
Separoidun kuivajakeen käyttö lypsylehmien kuivikkeena
Animal welfare Technical efficiency
Kiinnostus lietelannasta separoidun kuivajakeen käyttöön kuivikkeena on lisääntynyt viime vuosina. Mahdollisia etuja ovat lehmien mukavuuden lisääntyminen, kustannusten aleneminen ja ympäristön kannalta kestävämpi käyttö verrattuna muihin kuivikemateriaaleihin. download
Pötsin metaanituotantoa vähentävät rehun lisäaineet
Environment
Monet erilaiset lypsylehmän rehuun lisätyt lisäaineet voivat vähentää pötsin metaanipäästöjä. Monet valtiot tähtäävät hiilineutraaliuteen, ja ruuansulatuksen metaanipäästöjen vähentäminen on yksi keino tavoitteisiin pääsemiseksi. download
Työtuntien seuranta
Economic resilience Technical efficiency
Työvoimakustannukset ovat yksi maitotilojen suurimmista kustannuksista. Työajan seuranta on ajankohtainen aihe erityisesti suurilla ja kasvavilla maitotiloilla. Digitaalinen ja helppokäyttöinen työajanseuranta on hyödyllistä sekä viljelijän oman työtehokkuuden mittaamisessa että suhteessa työntekijöiden työajanseurantaan. download
Separation of effluents
Environment Social resilience
The management of effluents is pivotal both for environment and for the social acceptability of farming. The separation of effluents can contribute on both aspects. download
Develop biogas plant
Economic resilience Environment Technical efficiency
The development of biogas plants on dairy farms reduces greenhouse gas emissions and increases the efficiency of slurry use, converting it into renewable energy and preserving its natural fertilizer properties. This dual benefit reduces energy costs and is in line with sustainability goals, offering an additional income stream on farms However, improper management of digestate can lead to worse environmental impacts than slurry. download
Earning carbon credits by implementing mitigation actions
Environment
The French Ministry for Ecological Transition has introduced the Low Carbon Label to encourage farmers to change their practices. To qualify for this certification, the assessment method must be certified by the Ministry. The method is called Carbon Agri and applied to mixed crop and livestock farms. The label concerns emission reductions . The tool used to evaluate is CAP'2ER cf FS93) download
Increasing the efficiency of slurry by soil injection to reduce nitrogen losses and increase yields
Economic resilience Environment Society friendly
The use of slurry injectors provides the fertilizer to the point where the plants receive the nutrients required for growth. This reduces nitrogen losses and strong odour to a minimum. Therefore, injectors are the best solution for improving the value of slurry, increasing yields and being environmentally friendly. download
CAP'2ER, a tool to assess carbon footprints and support innovative approaches
Environment
Consumers, politicians or dairy farmers are increasingly concerned about the environmental impact of farms and, more specifically, about the carbon emissions, as part of the climate change challenge. download
Breeding indexes and genetic selection to improve the characteristics of the dairy herd
Animal welfare Economic resilience
Breeding indexes can help to make better breeding decisions i.e. selection of the cows and bulls to be parents of the next generation. Breeding decisions have a long term effect on the future of the dairy farm as the effect of breeding is permanent and cumulative . Breeding is one of the main ways to influence the sustainability of cattle farming. download
Creación de una cadena de transparencia y valor de la alimentación en Euskadi
Economic resilience Society friendly
El sector primario enfrenta varios problemas relacionados con la volatilidad de los precios, dependencia de intermediarios, competencia desigual, costes de producción crecientes y falta de transparencia en los precios, por lo que un observatorio de la cadena de valor alimentaria es crucial para recopilar, analizar y compartir datos relevantes sobre producción, distribución, precios y tendencias del mercado y poder así poner solución a muchos de esos problemas. download
Creation of agrifood value chain transparency
Economic resilience Society friendly
The primary agricultural sector faces several problems related to price volatility, dependence on intermediaries, unequal competition, rising production costs and lack of price transparency, so a food value chain observatory is crucial to collect, analyse and share relevant data on production, distribution, prices and market trends in order to solve many of these problems. download
CONCIMAZIONE BIOLOGICA DI PRECISIONE: MANAGEMENT DEL SISTEMA SUOLO PIANTA
Economic resilience Environment Social resilience
La concimazione con effluenti fornisce un aiuto biologico alle colture riducendo l’uso di fertilizzanti di sintesi , ma costituisce comunque una perturbazione del sistema suolo pianta e, se non gestita correttamente , può avere conseguenze negative sull’ambiente suolo , acqua e aria). Questa tecnica può minimizzare gli effetti negativi dei nostri interventi agronomici e massimizzare quelli positivi. download
MANURE APPLICATION TAILORED TO PLANT NEEDS
Economic resilience Environment Social resilience
The fertilisation with manure is a biological help for crops and it allows to lower the use of chemical fertilizers, but it can be a potential perturbance of the “soil crop” system and it can lead to negative effects on the environment (soil, water and air) when it is not properly performed. The following practice can minimize the side effects of the agronomic interventions and maximize the benefits. download
Career coaching support and stimulation
Economic resilience Technical efficiency
Experience and knowledge gained over time are no longer enough to run your farm. Farming requires constant decision making, and it is normal that farmers cannot do everything equally well. If you find that you have more talent or desire for some tasks than others, then ask yourself questions such as: what do I want, what can I do well and where do I want to go? Career coaching may be for you! download
Working hours monitoring
Economic resilience Technical efficiency
Labour cost is one of the major costs on dairy farms. Working time monitoring is a relevant topic especially in large and growing dairy farms. Digital and easy-to-use work time monitoring is useful both in measuring the farmer’s own work efficiency, but also in relation to employees’ work time monitoring. download
Das (junge) Publikum über die Landwirtschaft aufklären und informieren - Fro de Bauer" (Frag den Landwirt)
Social resilience
Es kursieren viele Vorurteile über die heutige moderne Landwirtschaft. Um mit diesen aufzuräumen nahm eine Gruppe der Luxemburger Landjugend und Jungbauern die Initiative mit objektiven Artikeln Fakten zu vermitteln und aktive Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben download
Re educate and inform the (young) public about farming - Fro de Bauer" (ask the farmer)
Social resilience
There are many preconceptions circulating about modern agriculture To dispel these, a group of Luxembourg's rural youth and young farmers took the initiative of communicating the facts with objective articles and engaging in active public relations work download
Increased use of contractors for fodder production
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Dairy farmers are now looking after many more cows per labour unit than in previous generations. In addition, farm sizes and the area needing to be harvested etc. has increased resulting in the need for larger machinery which has become much more expensive. This makes the use of contractors for fodder production an attractive option for dairy farmers. download
Trasformazione e vendita del latte in azienda
Economic resilience Environment Social resilience
Il mercato del latte e dei suoi derivati è molto volatile e legato alle dinamiche globali di domanda e offerta. Una possibilità per limitare questa volatilità è vendere direttamente i propri prodotti al consumatore finale recuperando il valore aggiunto dalla catena di trasformazione e distribuzione. Questo è possibile grazie alle tecnologie disponibili, che hanno prezzi accessibili anche per piccole aziende zootecniche. download
Exploring the possibility of on-farm milk processing
Economic resilience Environment Social resilience
The dairy market is volatile and very much linked to world dynamics of supply and demand. To limit price volatility, a possible solution is to sell agricultural products directly to the final consumer to be able to recover added value along the supply chain. This is currently made possible because the necessary technology is affordable for small scale dairy family farm businesses. download
Tehenészeti telepek részére nyújtott speciális szolgáltatások
Animal welfare Economic resilience Environment Society friendly Technical efficiency
A tejtermelés összetett vállalkozás, amely szakértelmet igényel olyan területeken is, mint pl az állategészségügy, a tenyésztés, a takarmányozás és a környezetgazdálkodás. A külső szolgáltatók olyan speciális tudással és képességekkel járulhatnak hozzá egy tehenészeti telep működéséhez amelyek esetleg házon belül nem állnak rendelkezésre és jelentős szerepet játszanak a törvényi és a fenntarthatósági szempontok teljesítésében. download
Relying on specialized expertise in specific aspects of farming
Animal welfare Economic resilience Environment Society friendly Technical efficiency
Dairy farming is a complex enterprise that requires expertise in areas such as animal health, breeding, nutrition, and environmental management. External service providers contribute specialized knowledge and abilities that might not be present internally and they also play a critical role in ensuring regulatory compliance and promoting sustainability. download
Rotklee als Reinbestand für Silage kann Vorteile bringen
Environment Technical efficiency
Rotklee (Trifolium pratense) hat viele Vorteile, wie z B die Fähigkeit, dank der symbiotischen Rhizobium Bakterien in seinen Wurzelknöllchen Stickstoff zu binden, die Artenvielfalt zu verbessern und günstige Eigenschaften als Futterkomponente in der Wiederkäuerfütterung. Allerdings ist die Beständigkeit von Rotklee in borealen Wiesen gering, und die Grasnarben halten selten länger als zwei Jahre. download
Maximierung der Futterleistung zur Reduzierung der Kraftfuttermenge Grassilage
Economic resilience Technical efficiency
Wiederkäuer haben dank einer genialen evolutionären Entwicklung dem Pansen die einzigartige Fähigkeit, faserige Futtermittel in qualitativ hochwertige Milch und Fleischprodukte umzuwandeln. Der Pansen beherbergt fibrolytische Mikroben, die z B die Verwertung von Gras ermöglichen, das für den Menschen nicht direkt essbar ist. Der Anbau von Gras erbringt zahlreiche Ökosystemleistungen wie Kohlenstoffbindung, verbesserte Artenvielfalt, geringere Erosion, Bindung von Nährstoffen, bessere Bodenstruktur usw. Faserige Futtermittel sind natürliche Futtermittel für Wiederkäuer und unterstützen die Gesundheit ihres Verdauungssystems. In der Regel sind grasbasierte Futtermittel auch billiger als Kraftfutter. All diese Faktoren sprechen für eine hohe Verwendung von Gras in der Ernährung von Wiederkäuern, doch setzt dies die Produktion von qualitativ hochwertigen Futtermitteln auf Grasbasis voraus. download
Verbesserung der Selbstversorgung mit Eiweiß durch Verbesserung der Grünlandbewirtschaftung
Animal welfare Environment Society friendly Technical efficiency
Die Steigerung des Verbrauches von Weidegras durch ein besseres Grünland- und Weidemanagement wird dazu beitragen, die Selbstversorgung mit Eiweiß zu verbessern. Der Schlüssel zum Weidemanagement ist die Synchronisierung des täglichen Bedarfs der Tiere mit dem Grasangebot. download
Improve protein self sufficiency through improvement of grassland management
Animal welfare Environment Society friendly Technical efficiency
Increasing the consumption of grazed grass through better grassland and grazing management will help to improve protein self sufficiency. The key to pasture management is synchronizing the animals' daily requirements with the grass supply. download
Automatyczne pojenie cieląt
Animal welfare Technical efficiency
Automatyczne pojenie cieląt mlekiem to innowacyjne rozwiązanie, które znacząco przyczynia się do poprawy efektywności i dobrostanu zwierząt w rolnictwie. Dzięki precyzji, monitorowaniu i indywidualnemu podejściu do każdego cielaka, można osiągnąć lepsze wyniki produkcyjne i jednocześnie zadbać o zdrowie młodych zwierząt. download
Automatic calf feeding
Animal welfare Technical efficiency
Automatic milking of calves is an innovative solution that contributes significantly to improving efficiency and animal welfare in agriculture. With precision monitoring and an individual approach to each calf, better production results can be achieved and at the same time the health of the young animals can be taken care of. download
Automation of labour using milking and feeding robots
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Growing dairy herds on farms leads to a higher workload, especially due to regularly recurring, time bound activities such as milking. This leads to less flexibility on the farms and can also have a stressful effect on personal life. In addition, trained skilled workers are increasingly difficult to find. In order to achieve the goals of reducing working hours and increasing time flexibility, making work easier and providing individualized animal care for herds, farms are focusing on automating work processes. download
Automatisierung der Arbeit durch Melk und Fütterungsroboter
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Wachsende Milchviehbestände in landwirtschaftlichen Betrieben führen zu höheren Arbeitsbelastungen, insbesondere durch regelmäßig wiederkehrende, zeitpunktgebundene Tätigkeiten wie zum Beispiel das Melken. Dies führt zu einer geringeren Flexibilität dieser Betriebe und kann sich auch belastend auf das Privatleben auswirken. Zusätzlich ist geschultes Fachpersonal immer schwieriger zu finden. Um den Zielen einer Arbeitszeitverringerung und flexibilisierung, einer Arbeitserleichterung und einer einzeltierbezogenen Versorgung ihrer Herden gerecht werden zu können, setzen insbesondere wachsende Familienbetriebe auf die Automatisierung von Arbeitsprozessen. download
Asmeninis tobulėjimas įvairiomis temomis didina atsparumo įgūdžius
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Asmeninis tobulėjimas apima daugybę temų, kuriomis siekiama tobulinti žmogaus atsparumo įgūdžius. Atsparumas tai gebėjimas prisitaikyti, atsigauti ir klestėti susidūrus su sunkumais, iššūkiais ir nesėkmėmis. Atsparumas apima įvairius asmeninio augimo ir savęs tobulinimo aspektus, į kuriuos svarbu investuoti ir gilintis. download
Tobulinti konsultavimo paslaugų kokybę
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Kokybiškos konsultavimo paslaugos yra sėkmingo sprendimų priėmimo, asmeninio ir profesinio augimo bei ilgalaikės sėkmės pagrindas. Konsultavimo paslaugų kokybei gerinti reikia parengti strategiją, kurią aprašome šiame informaciniame biuletenyje. Pieno sektoriui teikiamų konsultacinių paslaugų kokybės gerinimas yra labai svarbus pieno ūkio tvarumui ir sėkmei. download
Cross breeding con tori da carne per aumentare il valore dei vitelli maschi
Economic resilience Technical efficiency
Il Prezzo delle inseminazioni delle vacche da latte è molto ridotto L’innovazione propone di aumentare il valore dei vitelli inseminando le vacche con tori da carne, per produrre vitelli destinati alla produzione di carne. download
Goeie praktijken voor kalveropfok die leiden tot hoogproductieve koeien
Animal welfare Economic resilience
Jongvee wordt vaak over het hoofd gezien omdat het eerder als bijkomende (leuke) factor aanzien wordt op het bedrijf dan dat het een inkomen oplevert. Het fokken van kwaliteitsvaarzen is essentieel om de melkveestapel op peil te houden. Om belangrijke doelen te bereiken (zoals 24 maanden kalven), is een goede start in het leven essentieel. Deze factsheet geeft een overzicht van goede praktijken voor het opfokken van kalveren die leiden tot hoogproductieve melkkoeien. download
LEAN toepassen op een melkveebedrijf
Society friendly
Lean in de melkveehouderij is een managementsysteem dat voortdurende verbetering van de productie efficiëntie stimuleert, de waardecreatie maximaliseert en verliezen in elk zuivelproductieproces minimaliseert (Bron: AHDB) download
Use of recycled manure solids as bedding material in cubicles for cows
Animal welfare Technical efficiency
Interest in using recycled manure solids (RMS) as bedding material has increased in recent years. Potential advantages include increased cow comfort, reduced costs and increased environmental sustainability compared with other bedding materials. download
Kalveren melk aanbieden via de speen met behulp van een speenemmer of milkbar
Animal welfare Economic resilience Social resilience
Traditioneel worden veel kalveren gevoerd met melk in emmers. Het aanbieden van melk aan kalveren via een speen, speenemmer of milkbars (in plaats van emmers of troggen) stimuleert de zuigreflex en kan de ontwikkeling van cross sucking voorkomen. download
BIOGAS HOE GEBRUIK JE afvalwater VAN VEE?
Economic resilience Environment
De reductie van broeikasgasemissies, het verbeterde gebruik van afvalwater en de toename van het gebruik van groene energie zijn topprioriteiten in melkveebedrijven Anaerobe vergisting van de afvalwater afval van vee past bij de verwezenlijking van deze doelstellingen Biogasinstallaties stellen houders van herkauwers in staat om koolstofkredieten te krijgen vanwege de emissies die vermeden worden door de opslag van uitscheiding alswel omdat biogas, een hernieuwbare energiebron, fossiele bronnen kan vervangen download
Zandbedding in ligboxenstallen
Animal welfare
Zand zorgt voor een comfortabel ligoppervlak en biedt extra grip bij het opstaan en gaan liggen . Koeien liggen langer op zand dan op hardere oppervlakken. Bovendien is zand een anorganisch materiaal waarin de groei van omgevingsbacteriën beperkt is en de pre val entie van kreupelheid en mastitisproblemen laag is. Het onderhoud van zand in ligboxstallen heeft echter zijn uitdagingen. download
Vrijloophuisvesting
Animal welfare
Een vrijloophuisvestingssysteem is een stal zonder ligboxen. In het verleden werden diepstrooiselsystemen met stro als beddin gma teriaal ontwikkeld. Vrijloopsystemen zijn in ontwikkeling met divers strooisel en veel ruimte , ongeveer 10 tot 15 m 2 per koe in het ligbedgebied waar koeien kunnen lopen en liggen. Het doel van het vrijloopsysteem is om meer bewegingsruimte te creëren voor de dieren en om mestfracties of mestproducten te leveren die de bodemkwaliteit kunnen verbeteren. Daartoe kunnen mest en urine worden gescheiden op een doorlaatbare synthetische vloer of een zandbedding, of kan gecomposteerd organisch materiaal, zoals zaagsel of houtsnippers, worden gebruikt. download
Mogelijkheden verkennen, afstemmen met belanghebbenden en ontwikkelen om aan te sluiten bij regionale plattelandsdoelen op het gebied van biodiversiteit en water en landbouwbeheer
Economic resilience Social resilience
Boeren zijn ondernemers die soms het gevoel hebben dat ze worden gemanaged in hoe ze hun werk moeten doen en dat ze worden be dol ven onder regels en voorschriften. Dit kan leiden tot groeiend ongenoegen, ontevredenheid en weerstand onder boeren ten koste van hun relaties me t b eïnvloeders, belanghebbenden, beleidsmakers en de maatschappij, die vaak dezelfde uitdagingen ervaren. Benaderingen die samenwerking, disc uss ie en het werken aan breder gedragen perspectieven stimuleren, kunnen helpen om doelen, wensen en verlangens van meerdere belanghebbenden te sture n e n te bereiken. Eén zo'n aanpak wordt in Nederland het 'De Marke Model' genoemd. Dit model kan als basis, voorbeeld of referentie dienen voor soortgelijke benaderingen elders. download
Kuhgebundene Kälberaufzucht zur Verbesserung von Tiergesundheit - Ammenkühe
Animal welfare Society friendly
Kuhgebundene Kälberaufzucht, bei der die Kälber zusammen mit Milchkühen gehalten werden, wurden entwickelt und bewertet, um den Tieren ein natürlicheres Mutter und Säugeverhalten zu ermöglichen. Kälber aus kuhgebundener Aufzucht weisen im Allgemeinen höhere Wachstumsraten auf, insbesondere vor dem Absetzen, als Kälber in konventioneller Aufzucht. Unterschiedliche Managementstrategien basieren auf dem Umfang des Mutterkontakts und des Säugens. Hier wird ein Ammenkuh System beschrieben. download
Contatto vacca vitello per migliorare la salute ed il benessere animale: sistema con balia
Animal welfare Social resilience
I sistemi che favoriscono il prolungato contatto vacca vitello si sono sviluppati e si ritiene che consentano agli animali di esprimere maggiormente i loro comportamenti materni e di allattamento. I vitelli allevati con questo modo hanno generalmente maggiori indici di crescita rispetto ai vitelli allevati in modo convenzionale, soprattutto prima dello svezzamento. Esistono diverse strategie di gestione che differiscono quantitativamente per il contatto vacca vitello e per l’allattamento diretto che sono consentiti. Qui viene descritto il sistema con “balia”. download
Kluczowe Wskaźniki /Ekonomiczne dla poszczególnych gospodarstw rolnych, w tym wskaźniki sektorowe na potrzeby analizy porównawczej
Economic resilience Social resilience
Wielu hodowców bydła mlecznego nie wie wystarczająco dużo o poziomie kosztów i dochodów w swoich gospodarstwach. Wiedza ta jest niezbędna do podejmowania prawidłowych decyzji zarządczych. Zamiast podejmować decyzje w oparciu o intuicję, lepiej korygować operacje biznesowe w oparciu o dokładne informacje. Wiedza o własnym gospodarstwie i innych podobnych stanowi wartość dodaną przy podejmowaniu decyzji. Dzięki porównaniom można szybko zidentyfikować mocne i słabe strony. Narzędzie może obejmować zarówno dane ekonomiczne, jak i techniczne download
Sistemi automatici di alimentazione AFS
Animal welfare Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Il razionamento con unifeed o TMR (Total Mixed Ration è la tecnica di alimentazione più diffusa negli allevamenti di bovine da latte in stabulazione. Grazie alle tecnologie attualmente disponibili, è possibile automatizzare una o più fasi del processo di preparazione e distribuzione della razione TMR, con ricadute positive su diversi aspetti della gestione aziendale. download
Automatic feeding systems AFS
Animal welfare Economic resilience Social resilience Technical efficiency
The TMR (Total Mixed Ration) is the most common feeding system in in door dairy farming. Thanks to modern technology, the process of preparation and distribution of feed is partially or totally automated, with positive effects on several aspects of the farm management. download
Ocena genomowa nowonarodzonych cieląt
Economic resilience Technical efficiency
Ocena genomowa cieląt jest procesem, w którym badane jest ich DNA w celu uzyskania cennych informacji genetycznych. Zarządzanie stadem na podstawie informacji genetycznej pozwala na poprawę wartości hodowlanej stada, jego wydajności, funkcjonalności i pokroju. Jest pewniejsze i bardziej efektywne. Każde nowe pokolenie to nowy, wyższy potencjał genetyczny. download
Anvendelse af sygebokse
Animal welfare Society friendly Technical efficiency
Dyr som lider af skade eller sygdom , er tilbøjelige til at have anderledes adfærd og andre behov end raske dyr. Smittefarlige sygdomme kan sprede sig fra syge til raske dyr, hvis ikke de holdes adskilt. Anvendelse af sygebokse er en løsning på disse udfordringer. download
Gruppeopstaldning af kalve
Animal welfare Society friendly
Opstaldning af kalve i små grupper på 2-7 kalve før fravænning , har velfærdsfordele i sammenligning med både opstaldning I enkeltboks og opstaldning i større grupper. Opstaldning i enkeltboks i mælkefodringsperioden stresser kalvene, da det forhindrer social adfærd og begrænser kalvenes bevægelighed. Opstaldning af kalve i grupper størrere end 7 kalve er forbundet med øget forekomst af luftvejssygdomme. download
Ko kalv kontakt system for forbedret sundhed og dyrevelfærd Ammekøer
Animal welfare Society friendly
Ko kalv kontakt ( systemer hvor kalvene opstaldes sammen med malkekøer er under udvikling og vurderes at lade dyrene udvise en mere naturlig moder og dieadfærd. Kalve i CCC systemer har generelt bedre tilvækst specielt før afvænning end onventionelt opfostrede kalve. Forskellige strategier for CCC systemer varierer alt efter mængden af kokontakt og diegivning der tillades. Her beskrives et CCC system med ammekøer. download
Méthode Bilan Travail un outil pour discuter « travail » avec les agriculteurs
Economic resilience Social resilience
la méthode Bilan Travail , conçue par l’INRAE et Idele l’Institut de l’Elevage, dans les années 1990, quantifie le travail lié à la gestion du troupeau et des surfaces. Elle évalue aussi les marges de manoeuvre des agriculteurs en termes de temps disponibles pour réaliser d’autres activités professionnelles (formation, responsabilités) et disposer de temps libres. Cet outil a été créé pour les agriculteurs et leurs conseillers afin de les aider à construire une analyse globale de leur système, en intégrant une dimension « travail ». download
Virtuele omheining
Animal welfare Economic resilience Social resilience Society friendly
Draadomheiningen zijn arbeidsintensief (bv. bij strip grazen), vragen regelmatig onderhoud en bemoeilijken efficiënt grazen met overbegrazing. Een virtuele omheining kan hier een oplossing bieden. De investeringskost kan terugverdiend worden door o.a. efficiënter grazen met hogere productieresultaten en het wegvallen van arbeids en onderhoudskosten van fysieke omheiningen. download
Estudio genómico de las terneras recién nacidas
Economic resilience Technical efficiency
La evaluación genómica de las terneras recién nacidas es un proceso en el que su ADN puede proporcionar valiosa información genética. La gestión del rebaño basada en la información genética ayuda a mejorar el valor de cría, la productividad, la utilidad y la información del rebaño. Es más fiable y eficaz. Cada nueva generación representa un nuevo y mayor potencial genético. download
Niskoemisyjna aplikacja gnojowicy na użytkach zielonych przez jej stosowanie bezpośrednio na glebę lub do gleby
Environment Social resilience Technical efficiency
Aplikacja gnojowicy na użytkach zielonych, zwiększa zawartość materii organicznej i zapewnia łatwo dostępny azot (azot amonowy). Wykorzystanie gnojowicy w nawożeniu, redukuje zużycie wysoce energochłonnych w produkcji nawozów chemicznych, wytwarzanych z nieodnawialnych surowców. Zastosowanie maszyn do aplikacji gnojowicy, pozwala na zmniejszenie emisji amoniaku, poprawę jakości wody, zmniejszenie odoru i zwiększenie efektywności ekonomicznej uprawy trawy. download
Groupes d’échanges entre éleveurs : échanger sur la technique, les aspects socio économiques et être accompagné à l’aide de méthodes d’animation
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Les fermes doivent s’adapter à un environnement en constante évolution. Des groupes de soutien structurés permettent aux éleveurs de partager leurs expériences personnelles leurs idées et de faire avancer l’ensemble des membres. Les groupes locaux aident chacun à adapter ses pratiques par le partage de connaissances d’innovations à tester, de leurs échecs et réussites. Les groupes d’éleveurs bénéficient de la force du collectif et de l’animation du groupe par des professionnels. download
Modele finansowe ułatwiające sukcesję
Economic resilience Social resilience
Sukcesja gospodarstw mlecznych polega na przekazywaniu własności i zarządzania z pokolenia na pokolenie. Jest to złożony proces ze względu na przywiązanie emocjonalne, względy finansowe i zawiłości prawne. download
Ayudas para promover la difusión de conocimientos, la mejora de las competencias y la identificación de oportunidades
Economic resilience Social resilience Society friendly
Proporcionar ayudas económicas para contratar, promover e incentivar a las personas a trabajar en el sector agrario, la industria alimentaria y el medio rural. Esto se puede llevar a cabo enseñando a los jóvenes la gestión, funcionamiento y realidad del sector agrario y agroalimentario, consiguiendo así la transferencia de conocimiento. download
Explore, align with stakeholders and develop opportunities to align with regional rural goals on biodiversity and water and farm management
Economic resilience Social resilience
Farmers are entrepreneurs that sometimes may feel that they are being managed in how to do their job as well as being piled under by rules and regulation. This may lead to growing displeasure, unhappiness and resistance amongst farmers at the expense of their relations with influencers, stakeholders, policy makers and society, who are often experiencing the same challenges. Approaches that encourage collaboration , discussion and working on perspectives that are carried more broadly can help to steer and reach multi stakeholders’ targets, wishes and desire s. One such approach is called in the Netherlands the ‘De Marke Model’. This model may serve as a basis, example or reference for similar approaches elsewhere. download
Vorbeugende Mastitis Milchtests ( MASTdecide ) für eine bessere Behandlungsstrategie
Animal welfare Environment Society friendly
Die Entwicklung und Ausbreitung der Antibiotikaresistenz ist zu einem wichtigen Problem für die öffentliche Gesundheit geworden. In der Milchviehhaltung werden die meisten antimikrobiellen Mittel zur Behandlung von Euterentzündungen eingesetzt (68 %). Eine deutliche Verringerung des Einsatzes antimikrobieller Mittel in der Milchproduktion kann entweder direkt durch die Optimierung des Einsatzes antimikrobieller Mittel für die Behandlung klinischer Mastitis und trockener Kühe oder indirekt durch eine allgemeine Verbesserung der Eutergesundheit erreicht werden. download
Kolostrum Management - Ausreichend hochwertiges Kolostrum als Basis für produktive Kühe
Economic resilience Technical efficiency
Kälber werden ohne Antikörper im Blut geboren und sind so zu 100% abhängig von den Antiköpern, die sie nach der Kalbung über die Biestmilch aufnehmen. Gutes Kolostrum Management ist sehr wichtig um gesunde Kälber aufzuziehen, aber auch produktive Kühe. Leider ist das Kolostrum Management auf vielen Betrieben nicht optimal, was wiederum auch einen finanziellen Impakt hat. download
Strategische Klauenpflege für eine bessere Herdengesundheit und Langlebigkeit
Animal welfare Economic resilience Technical efficiency
Lahmheit ist ein großes Problem in der Milchviehwirtschaft und führt zu großen finanziellen Verlusten. Strategisches Klauenschneiden, auch bekannt als routinemäßiges Klauenschneiden, ist eine präventive Praxis, bei der die gesamte Herde auf ihre Klauen untersucht (und bei Bedarf geschnitten) wird. download
Die Herabsetzung des Erstkalbealters auf 23-25 Monate führt zu einer höheren Lebensleistung und Rentabilität
Animal welfare Environment Social resilience Technical efficiency
Ein Erstkalbealter von 23 25 Monaten maximiert die Rentabilität des Betriebes, jedoch muss die Färse ausreichend entwickelt sein um dieses Ziel gefahrlos zu erreichen. Ein nachhaltiges, kontrolliertes Wachstum von Geburt an ist daher notwendig, um die harmonische Entwicklung der künftigen Milchkuh zu gewährleisten, ohne ihre künftige Produktionskapazität zu beeinträchtigen. download
Messung von Jungtieren für ein optimales Wachstum
Animal welfare Economic resilience
Durch regelmäßiges Messen des Jungviehs erhält der Landwirt einen besseren Einblick in deren Wachstum. So kann der Landwirt z.B. frühzeitig erkennen, wenn das Wachstum nicht optimal verläuft, und kann schnell eingreifen. Die Optimierung des Wachstums der Jungtiere führt zu niedrigeren Aufzuchtkosten, einer höheren Milchproduktion, wenn sie zu laktierenden Kühen werden, und zu einem nachhaltigeren Viehbestand, da sie eine höhere Lebensleistung erbringen. Daher kann diese Maßnahme zu einem widerstandsfähigeren Betrieb führen. download
Pieno bandų sveikatos, vaisingumo ir ilgaamžiškumo gerinimas, siekiant padidinti ūkininkų pajamas ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai
Animal welfare
Pieno bandų sveikatos, vaisingumo ir ilgaamžiškumo gerinimas tai daugialypis uždavinys, duodantis toli siekiančią naudą. Tai ne tik pagerina gyvulių gerovę, bet ir gali gerokai padidinti ūkininkų pajamas ir sušvelninti su pienininkyste susijusį neigiamą poveikį aplinkai. Norint padidinti ūkininkų pajamas ir sumažinti neigiamą pieno pramonės poveikį aplinkai, labai svarbu gerinti pieno bandų sveikatą, vaisingumą ir ilgaamžiškumą. Pateikiame išsamią strategiją šiems tikslams pasiekti. download
Biogas a soli effluenti
Economic resilience Environment
La riduzione delle emissioni di gas serra, la valorizzazione degli effluenti zootecnici e il maggiore impiego di energie rinnovabili sono obiettivi prioritari nelle aziende agricole. La d igestione anaerobica degli effluenti zootecnici rappresenta una tecnologia adatta a raggiungere questi obiettivi . Gli impianti di biogas permettono di accumulare un “credito” di CO 2eq sia per le emissioni di metano evitate dallo stoccaggio degli effluenti, sia perché il biogas è energia rinnovabile che va a sostituire fonti fossili. download
Biogas - How to utilise cattle effluents
Economic resilience Environment
The reduction of GHG emissions, the improved utilization of effluents, and the increase of green energy use are top priorities in dairy farms Anaerobic digestion of the effluent/livestock waste fits the realisation of those targets Biogas plants allow ruminant producers to get carbon credits both because of the emissions avoided by the storage of effluents and because biogas, which is a renewable energy source, can replace fossil sources. download
Virtual fencing
Animal welfare Economic resilience Social resilience Society friendly
Wire fences are labour intensive (e.g. strip grazing), need frequent maintenance and hinder efficient grazing with overgrazing. A virtual fence may solve these problems. The investment cost may be recovered by mo re efficient grazing with higher production results and the loss of labour and maintenance costs of wire fences. download
Reduction of first calving age to 23-25 month results in increased lifetime yield and profitability
Animal welfare Environment Society friendly Technical efficiency
A first calving between 23 and 25 months of age maximizes the profitability of the business, but the heifer must have sufficient conformation to reach this objective without danger. Sustained, controlled growth from birth is therefore necessary to ensure the harmonious development of the future dairy cow, without compromising her future production capacity. download
Good practices for calf rearing that leads to high productive dairy cows
Animal welfare Economic resilience
Young stock can often be overlooked as the incur cosy rather than delivering an income. Rearing quality heifers is essential to maintain dairy herds. To achieve key targets (such as 24 month calving), a good start in life is essential. This factsheet with outline Good practices for calf rearing that leads to high productive dairy cows. download
Measuring young stock for optimal growth
Animal welfare Economic resilience
By measuring young stock on a regular basis, the farmer gets a better insight into the growth of the young stock. For example, the farmer can detect at an early stage if growth is not optimal and can intervene quickly. Optimizing young stock growth leads to lower rearing costs, higher milk production when they become lactating cows and more sustainable livestock as they have a higher lifetime production. Therefore, this measure can lead to a more resilient farm. download
Preventive Mastitis Milk Testing (MASTdecide) to apply a better treatment strategy
Animal welfare Environment Society friendly
The development and spread of antimicrobial resistance has become a major issue for public health. In dairy production, most antimicrobials are applied for the treatment of udder inflammation (68%). A significant reduction of antimicrobial usage in dairy production can be achieved either directly by optimization of antimicrobial usage for clinical mastitis and dry cow treatment or indirectly by general udder health improvement. download
Strategic hoof trimming to improve herd health status and longevity
Animal welfare Economic resilience Technical efficiency
Lameness is a major animal welfare concern within the dairy industry, and leads to financial losses . Strategic hoof trimming, also knows as routine hoof trimming, is a preventative practice where the entire herd has their hooves examined (and trimmed if required). download
Biestmanagement
Economic resilience Technical efficiency
Kalveren worden geboren zonder antistoffen in het bloed en zijn dus volledig afhankelijk van antistoffen die ze via de biest binnenkrijgen. Een goed biestmanagement is bijgevolg uitermate belangrijk om de kalveren gezond te houden, maar ook om productieve koeien te worden. Toch is de biestmanagement op veel bedrijven niet optimaal wat uiteraard ook een financiële impact heeft. download
Colostrum management
Economic resilience Technical efficiency
Calves are born without antibodies in their blood and are totally dependent on antibodies in the colostrum they drink after birth. Good colostrum management is extremely important to rear healthy calves, but also productive cows. However, colostrum management is not optimal at many farms, which has of course a financial impact. download
Herd health plan produced with vet
Animal welfare Economic resilience Technical efficiency
Good animal health is key to improving animal welfare and increasing productivity. Creating a herd health plan (HHP) with a vet helps to mitigate the risk of disease and review the current health status of the herd. The plan should outline preventative strategies as well as treatment protocols. download
Maximizing forage performance to reduce concentrate feed - grass silage
Economic resilience Technical efficiency
Ruminants have a unique ability to convert fibrous feed materials into high quality milk and meat products thanks to the genius evolutionary development the rumen. The rumen harbours fibrolytic microbes that allow utilization of e g grass that is not directly human edible Grass cultivation provides many ecosystem services such as carbon sequestration, improved biodiversity, less erosion, capture of nutrients, better soil structure etc. Fibrous forages are natural feeds for ruminants and support the health of their digestive system. Typically grass based feeds are also cheaper than concentrate feeds. All these factors support high use of grass in the diets of ruminants, but it requires production of good quality grass based feeds. download
Red clover as a pure stand for silage can bring benefits
Environment Technical efficiency
Red clover (Trifolium pratense ) has many benefits, such as the ability to fix nitrogen thanks to the symbiotic Rhizobium bacteria in its root nodules, it improves biodiversity, and it has favourable characteristics as a feed component in ruminant diets. However, the persistency of red clover is poor in Boreal swards and the leys seldom last longer than two years. download
Picking sires to suit specific traits of dairy cows on farm
Economic resilience Technical efficiency
A dairy farmer must take into account numerous genetic and environmental factors when selecting sires. These factors include the breeding objective, genetic level of the herd, genetic information on individual animals, relatedness, technological circumstances, input and market prices. The decision on mating pairs has a long term impact on the herd. download
Cross breeding with beef cattle breeds to increase the value of surplus young stock
Economic resilience Technical efficiency
The price of Inseminating dairy calves is very low or null. The innovation propose to increase the value of calves by inseminate dairy cows with semen from beef bulls breed to produce calves for meat production. download
Utilisation de semence sexée pour accroître le nombre de génisses
Economic resilience Technical efficiency
La semence sexée est une technologie innovante qui permet de prédéterminer le sexe du veau avec une fiabilité d'environ 90 %. Toutefois, son adoption a été entravée par des taux d'insémination plus faibles, des coûts plus élevés et une disponibilité limitée de semence et de taureaux. Une plus grande utilisation de la semence sexée peut contribuer à améliorer l'efficacité de la production laitière et bovine, à accroître la rentabilité des exploitations et à améliorer la durabilité environnementale de la production bovine. download
Use of sexxed semen to increase the number of heifer calves
Economic resilience Technical efficiency
Sexed semen is an innovative technology that allows the predetermination of calf sex with about 90% reliability. However, uptake has been hindered by lower conception rates, higher costs and limited availability of both semen and sires. Greater utilisation of sexed semen can help improve the efficacy of both dairy and beef production, increase farm profitability, and help improve the environmental sustainability of cattle production. download
Genomic assessment of newborn calves
Economic resilience Technical efficiency
Genomic assessment of newborn calves is a process in which their DNA can provide valuable genetic information. Herd management based on genetic information helps improve breeding value, productivity, usability and conformation of the herd. It is more reliable and efficient. Each new generation represents a new, higher genetic potential. download
Management of hedges and marginal areas to improve biodiversity
Economic resilience Environment Social resilience
Hedgerows and marginal areas, such as field margins and road verges, are a typical landscape feature in many parts of Europe. They provide an important habitat for a variety of flora and fauna. However, increased agricultural intensification and associated land use changes over the past decades have led to a dramatic decrease in the biodiversity of hedgerows and marginal areas. download
Agroforestry on dairy farms
Animal welfare Environment Society friendly
For several decades, plots of land have been grouped together, and trees have been pulled down to facilitate the cultivation of agricultural land. Nowadays, some farmers are experimenting with planting trees/hedges within plots for various reasons: to provide shade for the animals, to create a microclimate favourable to grass growth, to increase biodiversity, to diversify production (e.g. orchards, wood chips as bedding material). download
Use of Hospital Pens
Animal welfare Society friendly Technical efficiency
Animals suffering from injuries or diseases tend to change their behaviour and have other needs than healthy animals. Animals suffering from infectious disease must be separated from healthy animals to avoid spread of diseases. Use of hospital pens is a solution to handle these challenges. download
Use of rubber-coated flooring in alleys improves and stimulates safe cow movement
Animal welfare Technical efficiency
Concrete is a hard and abrasive surface for cows to stand and walk on. Rubber matting is designed to increase grip and create a softer surface, increasing cow comfort and health. Farmers should consider implementing rubber matting in high risk and high use areas to improve animal welfare and production. download
Offering milk to calves via teat using bucket or milk bars
Animal welfare Economic resilience Social resilience
Traditionally many calves are fed milk in buckets. Offering milk to calves via teat, teat bucket or milk bars (instead of buckets or troughs) provides an out let for the sucking motivation and can therefore prevent the development of cross sucking . download
Group housing of calves
Animal welfare Society friendly
Housing calves in small groups of 2-7 calves pre-weaning has welfare benefits compared to both individual housing and housing in larger groups. Individual housing in the milk feeding period is stressful for calves because it prevents social behaviour and restricts calves movement. Housing calves in groups larger than 7 calves is associated increased incidence of respiratory disease. download
Sand Bedding in freestalls
Animal welfare
Sand provides a comfortable lying surface and provides extra grip when getting up and lying down. Cows lie down longer on sand than on harder surfaces. In addition, sand is an inorganic material in which environmental bacteria growth is limited, and the prevalence of lameness and mastitis problems is low. However, management of sand in cubicle housing has its challenges. download
Improvement of health, fertility and longevity in dairy herds to provide higher income for farmers and to reduce negative environmental effect
Animal welfare
Improving the health, fertility and longevity of dairy herds is a multifaceted task with far reaching benefits. As well as improving animal welfare, it can significantly increase farmers' incomes and reduce the negative environmental impacts of dairy farming. Described below is a comprehensive strategy to achieve these goals. download
Cow-calf contact systems for improving animal health and welfare - Foster cows
Animal welfare Society friendly
Cow calf contact ( systems, where calves are housed together with dairy cows, are being developed and evaluated to enable animals to express more natural maternal and suckling behaviour. Calves in CCC systems generally have greater growth rates, especially before weaning, than conventionally reared calves. Different management strategies are based on the amount of maternal contact and suckling allowed. Here a ' CCC system is described. download
Freewalk housing system
Animal welfare
A freewalk housing system is a barn without cubicles. In the past, deep litter systems with straw as bedding material was developed. The freewalk systems are in development with various bedding material and ample space per cow, about 10 to 15 m 2 per cow in the bedded area where cows can walk and lie down. The aim of the freewalk housing system is to create more movement space for the animals, as well as to provide manure fractions, or manure products that can improve soil quality. To this end, feces and urine may be separated on a permeable synthetic floor or a sand bedding, or composted organic material, such as sawdust or wood chips, can be used. download
Work Assessment Method - a way to discuss labour with farmers
Economic resilience Social resilience
The Work Assessment Method (WAM), designed by INRAE and Idele French Livestock Institute in the 1990s, quantifies the work related to management of herds and lands. It assesses farmer’s room for manoeuvre in terms of time needed to carry out other professional activities and to have free time. This tool was created for advisers and farmers to help global analysis of livestock farming systems from a work perspective. download
Applying LEAN on a farm
Social resilience
Dairy Lean is a management system that encourages continuous improvement in production efficiency, maximizing value creation and minimizing losses in every dairy production process. download
Managing employees
Social resilience
Management can be defined as "All the different techniques of organization and management of all resources and teams within a company that enable the development of an organization". In addition to remuneration, it is important to consider human relations with employees as a key factor in recruiting, motivating and retaining staff. Poor management can deteriorate working conditions and organisation on the farm. download
Human resource management, incentive systems and financing benefits to retain employees, linked to production results
Economic resilience Social resilience
Agriculture has long been based on farming families to supply most of the farm labor. The number of farming families has decreased, due to the migration of youth from rural areas to cities to pursue employment and obtain a more competitive income In the long er term new agricultural technologies have the potential to help address the challenges of the labor requirements on dairy farms. download
Generational succession strategies, support and planning
Economic resilience Social resilience
"The average age of farmers is very much at the older end of the age spectrum; one third (32%) of farm managers in the EU were 65 years of age or more in 2016. Only 11% of farm managers in the EU were young farmers under the age of 40 years." Volatile profitability, low prestige of rural jobs, demographic issues, and an increasing number of policy regulations make dairy farming less attractive to young people to remain in the sector. download
Finance models to facilitate succession
Economic resilience Social resilience
Dairy farm succession involves transferring ownership and management from one generation to the next. It's a complex process due to emotional attachment, financial considerations and legal complexities. Several financial models can be used, each with its own advantages and disadvantages. download
Training of vets on advising on prevention methods
Animal welfare Economic resilience Technical efficiency
Training vets to provide advice on preventive measures for animals is essential for promoting their well being. Such training should cover topics such as vaccination schedules, parasite control, nutrition and health assessment. download
Engage advisory services/consultants to improve farm management
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Dairy farming is a complex enterprise which encompasses fields such as animal health, nutrition, grass and crop agronomy / management, HR, machinery, environmental compliance, business planning etc. It is almost impossible to have expertise in all these areas. This is where advisory services and specialist consultants can help. download
Peer groups of farmers to share technical skills, socio-economic knowledge and provide support with the use of facilitation methods
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
To be resilient, farms need to adapt to an evolving environment. Organised support groups enable people to share personal experiences and ideas that push the whole group forward. At a local level, peer groups of farmers help each other adapt to change by sharing knowledge, innovations to be tested, failures and successes. Peer groups benefit from collective strength and professional facilitation. download
Personal development on a wide spectrum of topics to increase resilience skills
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Personal development covers a wide range of topics aimed at improving a person's resilience skills. Resilience is the ability to adapt, recover and thrive in the face of difficulties, challenges and setbacks. It encompasses various aspects of personal growth and self improvement that are important to invest in and deepen. download
Improve quality of advisory services
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Quality advisory services are the basis for successful decision making, personal and professional growth and long term success. Improving the quality of advisory services requires developing a strategy, which we describe in this factsheet. Improving the quality of advisory services provided to the dairy sector is crucial to the sustainability and success of dairy farming. download
Grants to promote knowledge dissemination, skills enhancement and oppoprtunity identification
Economic resilience Social resilience Society friendly
Provide financial aid to hire, promote and encourage people to work in the agricultural sector, food industry and rural environment. This can be carried out by teaching trainees in the management, operation and reality of the agriculture and agri-food sector and thus achieving the transfer of knowledge. download
Outsourcing of General Contract work
Economic resilience Social resilience Technical efficiency
Over recent years the number of dairy farmers has decreased while the average herd size has increased. Dairy farmers are now looking after many more cows per labor unit than in previous generations. At the same time agricultural machinery has become much more expensive. This makes contracting of machinery work an attractive option for dairy farmers. download
Routeplanner Dairy cattle
Economic resilience Technical efficiency
Many dairy farmers do not know enough about the level of costs and income on their dairy farms. This knowledge is essential to make correct management decisions Instead of making decisions based on intuition, it is better to adjust your business operations based on factual results. Not only is the knowledge of one's own company of added value but also comparable knowledge from similar companies. Through external comparison, strengths and weaknesses can be quickly identified and this knowledge can give rise to the correct action. A management tool can include both economic and technical figures. download
Individual Farm KPI/Economic indicators including sectoral indicators for benchmarking
Economic resilience Social resilience
Many dairy farmers do not know enough about the level of costs and income on their dairy farms. This knowledge is essential to make correct management decisions Instead of making decisions based on intuition, it is better to make adjustments to business operations based on accurate information. The knowledge of one's own company, and of other similar companies, adds value when making decisions. Through external comparisons, strengths and weaknesses can be quickly identified and this knowledge can give rise to the right action. A management tool can include both economic and technical figures. download
Managing cash flows
Economic resilience Technical efficiency
Grass based milk production is seasonal and results in peaks and troughs in cash flow for the farm business. Because of this, a cash flow planner will help farmers to better manage their cash flow throughout the year, improving their mental health and the resilience of their farm. download